Vad bör företaget tänka på i avtal med kunder och leverantörer? Hur minskar man risken för att avtal eller avtalsklausuler kan komma att ogiltigförklaras? När riskerar företaget konkurrensskadeavgift?

Agenter; anställa och återförsäljare – skyddslagstiftning kan göra uppsägning av samarbets- och återförsäljaravtal kostsam

Skyddslagstiftningen för handelsagenter och kommissionärer har under senare år fått ett allt vidare tillämpningsområde. Oavsett om du är tillverkare eller återförsäljare är det viktigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har; vad gäller bland annat för avgångsvederlag, efterprovision och uppsättningstider i dina avtal? Okunskap kan innebära oväntade kostnader för dig och ditt bolag.

Branschspecifika standardvillkor för inköp av maskiner – varför ska en köpare se upp?

Det finns en mängd branschspecifika standardavtal för köp av maskiner och andra produkter. Vad ger dessa standardavtal för rättigheter och skyldigheter och vilka delar bör respektive part försöka att avtala bort och/eller lägga till? Se över villkoren när du köper en maskin eller andra produkter så att du har en ordentligt garantitid och kan få ersättning om dina varor levereras för sent.

Ansvarsbegränsningnar – håller de i praktiken?

Kommersiella avtal innehåller ofta ansvarsbegränsningar. Håller dessa i praktiken och ur ska man göra för att på bästa sätt begränsa sitt ansvar alternativt öka motpartens ansvar? Tänk på att utforma ansvarsbegränsningarna så att det klart och tydligt framgår i vilka situationer som du kan undvika ansvar.

Har avtal träffats?

Vid en första anblick kan det tyckas självklart att parterna vet om ett giltigt avtal har träffats men tyvärr är det inte alltid så. Frågor om behörighet; formkrav och interna delegationsordningar ställer ofta till problem som innebär en onödig press på anställda och en riskexponering för bolaget. Se till att ha ordentliga rutiner för att undvika detta.

Karin Ebbinghaus är advokat på Advokatfirman Vinge och en av initiativtagarna till projektet Vinge Growth som vänder sig till företag med snabb tillväxtpotential.

Läs även: Tänk igenom din agenda och skriv rätt avtal

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.