Om du står inför en försäljning av ditt företag så innebär kanske försäljningen att du firar eller släpper ifrån dig en lättnadens suck när det väl är över. Du kanske länge har velat sälja företaget och dra dig tillbaka eller gå vidare till nya utmaningar och då kan försäljningen kännas befriande och som ett sätt att sätta punkt för en epok av ditt liv.

Men för dina medarbetare kan det se totalt annorlunda ut. Många gånger är de anställda oroade inför framtiden och ovissheten vid en företagsförsäljning eller fusion. Faktum är att försäljningen kanske till och med innebär att medarbetarna blir arbetslösa eller tvingas byta jobb eller arbetsvillkor, vilket förstås påverkar inte bara dem själva utan också resten av deras familj liksom deras hushållsekonomi.

Vid en försäljning är det därför oerhört viktigt att tänka på medarbetarna och på alla sätt försöka göra försäljningsprocessen så smidig som det bara är möjligt.

Här följer 6 tips som gör företagsöverlåtelsen enklare och smidigare för alla parter

1. Var diskret med försäljningen till en början

Många företagsledare tror på öppenhet i ett företag och det kan i många fall vara bra. Men vid en företagsförsäljning rekommenderas det att man håller försäljningen diskret till en början. Så länge inte själva affärsuppgörelsen är klar bör man undvika att berätta något för de anställda. Det kan nämligen leda till att varningsklockorna börjar ringa på företaget och det i sin tur kan leda till att de anställda säger upp sig. Du kommer att ha tillräckligt att göra ändå i och med försäljningen, utan att dessutom behöva stå med avhoppad personal. Dessutom kan det också skapa negativa vibbar hos potentiella köpare ifall personalen plötsligt börjar säga upp sig i panik inför vad som ska hända.

Missa inte: 8 tips om du sälja ditt aktiebolag (Undvik följande fallgropar)

2. Försök få några nyckelpersoner att stanna kvar i företaget

Många köpare brukar kräva att några nyckelpersoner ur den tidigare personalgruppen stannar kvar på företaget, åtminstone under en övergångsperiod. Om så är fallet så är det viktigt att du väljer ut rätt personer och att du ser till att prata med dem en och en om vad försäljningen kommer att innebära. Var noga med att klargöra för dem att de måste hålla tyst om affären tills det offentliga tillkännagivandet är klart. Se också till att klargöra hur deras anställningskontrakt kommer att se ut när företagsöverlåtelsen är klar och ordna för att det finns ekonomiska incitament för medarbetarna att gå med på att stanna kvar även efter överlåtelsen.

3. Glöm inte bort att medarbetarna är individer

Inget företag är byggt av bara en enda person. Glöm därför inte bort att det har funnits många olika individer på det företag du lämnar och att alla har bidragit till företagets framgång. Uppmärksamma medarbetarna, se till att prata med dem enskilt innan företagsöverlåtelsen är klar och önska dem lycka till i framtiden. Se till att lämna medarbetarna med en god bild av dig i minne. Det kommer att göra att du kommer att sova gott om natten, men också göra det lättare ifall du behöver komma tillbaka till företaget i framtiden eller om du senare hamnar i en position där du behöver rekrytera nya medarbetare.

4. Förhandla med köparen om personalens arbetsvillkor

Vid en försäljning har du möjlighet att förhandla om allt möjligt. Ett försäljningsavtal kan nämligen innehålla precis vad du vill, så passa på att utnyttja den makten du har som säljare. Du kan nämligen skriva in klausuler om bemanning, löner, bonusar och arbetsvillkor för den personal du lämnar efter dig vid affärsöverlåtelsen. Efter en försäljning så är ofta köpare intresserade av att dra ner på kostnader, vilket exempelvis kan betyda att skära ner på löner och/eller på personal. Ta hänsyn till detta och försök planera redan i förväg för att försöka dra ner på överflödiga anställda och försäkra dig om att den återstående personalen är väl omhändertagen enligt försäljningsavtalet.

5. Lämna inte företaget på stört utan planera för en övergångsperiod

Du är den som känner ditt företag och din personal bäst. Att sluta jobba direkt efter en företagsöverlåtelse är därför inte alltid så smidigt. Att sälja företaget behöver inte innebära ett omedelbart avsked från din sida. Du kan exempelvis planera en halvårslång övergångsperiod efter överlåtelsen där det till en början är få förändringar och du därefter är med och genomför köparens kommande förändringar successivt. På så sätt har medarbetarna vetskap om att du fortfarande har kontroll över den dagliga verksamheten och att du finns med som stöd även vid kommande förändringar.

6. Visa uppskattning över dina medarbetare innan företagsöverlåtelsen genomförs

Även om du tidigare varit en chef som undvikit att ge dina medarbetare särskilt mycket uppskattning så kan det vara hög tid att ändra på detta nu. Innan en affärsöverlåtelse genomförs så kan teambuilding eller aktiviteter utanför jobbet vara ett bra sätt att hålla arbetsglädjen på topp. Det kan också svetsa samman medarbetarna trots att det finns mycket oro och ovisshet på företaget inför vad som komma skall. Informell samvaro med medarbetarna är också ett bra sätt att kunna ta del av rykten som florerar och ta kål på sådant som inte alls har någon sanning.

Ytterligare en viktig sak att tänka på för dig som är chef och ska genomföra en företagsförsäljning är att ditt jobb inte innebär att göra varje medarbetare lycklig, utan att få företaget framgångsrikt tack vare framgångsrika medarbetare. Det kommer tyvärr att bli så att företaget kommer att tappa en eller annan medarbetare på grund av företagsöverlåtelsen. Det händer i alla företag. Någon kommer att säga upp sig i vredesmod, någon annan blir avskedad av den nya köparen och så vidare. Sådant är livet. Huvudsaken är att du har gjort ditt bästa för att göra företagsöverlåtelsen så smidig som möjligt för alla inblandade. Det är fullt tillräckligt.

Källa: Allbusiness.com

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2016-05-19 09:05
Jag upplever att många ägare av företag är rädda för att det ska komma ut att företaget ska säljas. Därför väljer man att sälja till första bästa budgivare, vilket kan innebära att transaktionsvärdet och företagets framtida utvecklingsmöjligheter blir sämre än vad som hade kunnat bli fallet om olika alternativ ställdes mot varandra.
En väl genomförd företagsförmedling leder ofta till att nya möjligheter synliggörs och en ägarförändring kan innebära många olika saker. Det kan röra sig om allt ifrån 100 procentig aktieöverlåtelse men också att ägandet sprids vilket ger förutsättningar för att kapital och kompetens tillförs bolaget. Den oro som kan skapas av en planerad försäljning kan undvikas genom att personal och andra intressenter informeras om ägarens mål med försäljningen. Det handlar om att skapa en tilltro till framtiden så att negativa konsekvenser undviks.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.