Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten kommer att sänkas till 22 procent från nuvarande 26,3 procent.

Syftet är att göra svenska företag mer konkurrenskraftiga.

Den nya skattesatsen gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare.

Sänkt expansionsfondsskatt

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har möjlighet att skjuta en del av skatten på framtiden med hjälp av expansionsfonden.

På beloppet du sätter av till expansionsfonden betalar du en tillfällig skatt. Den kallas expansionsfondsskatt och är idag 26,3 procent. Nu ska den sänkas till 22 procent.

Och sänkningen kommer även att gälla redan gjorda avsättningar.

Exempel

Du har satt av 100.000 kronor till expansionsfonden förra året. På avsättningen har du betalat i 26,3 procent i expansionsfondsskatt. Alltså 26.300 kronor.

Vid deklarationen år 2014 kommer skatten att räknas om till 22 procent. Vilket blir 22.000 kronor. Och du kommer att få tillbaka mellanskillnaden 4.300 kronor.

Investeraravdrag

För att få fart på investeringarna i mindre företag föreslås att privatpersoner ska kunna få ett så kallat investeraravdrag.

Om du som privatperson köper aktier i ett mindre företag vid bildningen eller vid en nyemission så ska du kunna dra av halva beloppet i inkomst av kapital.

Exempel

Du köper aktier för 100.000 kronor. Du får dra av 50.000 kronor i inkomst av kapital. Det minskar din skatt med 15.000 kronor.

Högst 650.000 kronor i avdrag per år

Du får högst dra av 650.000 kronor per år. Du har i så fall investerat 1,3 miljoner kronor.

Högst 20 miljoner per bolag

Ett bolag får maxmalt ta emot 20 miljoner per år i tillskott som ger rätt till investeraravdrag.

Minst 300.000 kronor i lönesumma

För att ett företag ska kunna ta emot tillskott som ger rätt till investeraravdrag måste lönesumman uppgå till minst 300.000 kronor per år under året du gjorde investeringen och året därefter.

Vilket innebär att ditt avdrag kan komma att underkännas i efterhand om bolaget inte lever upp till lönevillkoret. Spännande, eller hur?

Inte för hög utdelning tidigare

Du får inte ha tagit emot utdelning eller annan värdeöverföring som överstiger respektive års vinst under något av de två åren före investeringen.

Du måste ha aktierna i minst 5 år

Du måste behålla aktierna i minst 5 år efter inbetalningsåret.

Inte för hög utdelning under de kommande 5 åren

Du får inte ta emot utdelning eller annan värdeöverföring som är högre än respektive års vinst under något av de kommande 5 åren.

Tidigast nästa höst

Eftersom förslaget måste godkännas av EU-kommissionen så kan det bli verklighet tidigast 1 september 2013.

Möjligheten till 1 karensdag återinförs

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har idag minst 7 karensdagar hos Försäkringskassan. Du får med andra ord inga pengar de första 7 dagarna du är sjuk.

Regeln om 7 karensdagar infördes för ett par år sedan och har fått mycket kritik. Därför återinförs nu möjligheten att
välja 1 dag som karenstid.

Om du väljer att ha 1 karensdag så kommer det att höja dina egenavgifter. Sannolikt med ett par procentenheter.

Du som fyllt 55 år

Du som fyllt 55 år har egentligen inte möjlighet att ändra ditt val av antal karensdagar.

I det här fallet kommer du dock att ha möjlighet att byta
till 1 karensdag om du gör det senast den 30 april 2013.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.