Avdrag #5 uppdaterat för inkomståret 2023

Kostnader för facklitteratur, det vill säga böcker, tidningar med mera är avdragsgilla. Vad som räknas som avdragsgill facklitteratur varierar från yrke till yrke. Grundregeln för avdragsrätt är att facklitteraturen ska vara nödvändig för verksamheten. Du får bara avdrag för dina utgifter för en sådan tidning eller facklitteratur som anses nödvändig för att du ska kunna sköta ditt arbete.

Krav för avdrag

  • Speciallitteratur och kurslitteratur som du skaffat för tjänsten och som du behöver för att kunna upprätthålla tjänsten, det vill säga har karaktären av arbetsredskap.
  • Utredning om varför respektive inköpt bok är nödvändig, hur den används i tjänsten och möjligheterna att få nödvändig litteratur via arbetsgivaren.
  • Kvitton som styrker inköpen. Dessa bör vara specificerade.

Avdrag medges för

  • Faktisk kostnad /skälig kostnad.

Kategorier som medgetts avdrag av Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är lärare, läkare, präst och jurist.

Inget avdrag (ej avdragsgillt) medges för

  • Litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets.
  • Obs! Skönlitteratur är inte avdragsgillt, möjligen dock för kulturarbetare (till exempel författare), lärare och journalister.
  • Du får inte göra avdrag för en vanlig dags- eller kvällstidning. Denna kostnad räknas som en privat levnadskostnad.

Kommentar om avdraget

Köp inte facklitteratur om det inte är absolut nödvändigt! Låna.

Bokföra tidningsprenumeration och böcker

När du bokför inköp av böcker, tidskrifter, facklitteratur och prenumerationer på tidningar till företaget kan du använda BAS-konto 6970.

Moms på tidningar och böcker är 6% men på vissa publikationer (exempelvis byggritningar, affischer, vykort, almanackor och anteckningsböcker.) är det 25% moms som gäller.

Avdrag #6: Friskvårdsbidrag

Se alla 14 avdrag i AB och firma du kan göra här


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.