Ibland kan enskilda företag söka bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar. Ett bidrag utbetalas först när den som söker bidraget uppfyller vissa villkor eller genomför vissa åtgärder.

I norra Sverige och andra glesbygdsområden främjas näringslivsutveckling av regionalpolitiska skäl för att uppnå ökad tillväxt och ett ökat företagande.

Så fungerar starta eget bidrag för arbetslösa

Vad ska du tänka på när du söker offentligt stöd?

Du måste förbereda dig noga inför en ansökan om offentligt stöd. Du kan aldrig förvänta dig att få hela din investering finansierad av någon myndighet eller organisation. Vid de tillfällen du kan få stöd måste du fortfarande ofta ställa upp med minst hälften, ofta mer, i egen finansiering och bankfinansiering.

Du måste alltid redovisa en affärsplan för den som behandlar din ansökan om stöd. Ingen kommer att bevilja dig stöd utan att veta vad du ska göra, hur du ska göra det och hur resten av kapitalbehovet ska finansieras. Ta alltid kontakt med den myndighet eller organisation som beslutar om det aktuella stödet. De vet alltid exakt vad som gäller.

Varför finns det inte fler stöd och bidrag till företag?

De bidrag och lån som staten erbjuder har en marknadskompletterande roll och ska inte konkurrera med privata aktörer som erbjuder finansiering. Att söka finansiering på den privata marknaden kan därför vara både enklare och effektivare. De privata alternativen, som till exempel banker, riskkapitalbolag och kreditinstitut, är dessutom fler och äger mer kapital.

Vilka konsekvenser kan offentlig finansiering få för ditt företag?

Stöd som du får för att samverka i projekt med andra företag gör att du förbinder dig att delta i samarbetet. Du är skyldig att redovisa vad du har använt pengarna till. Du ska också kunna visa att målet med stödet eller lånet har uppfyllts. Den myndighet eller organisation som beviljar dig finansiering kan även ha synpunkter på ditt projekt och hur det genomförs.

Företagsstöd

Regionalt bidrag för företagsutveckling är ett stöd som kan sökas av små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd.

Bidraget ges till investeringar som maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning och informationskampanjer. Såväl tillverkande företag som tjänsteföretag kan söka. Högst 50 procent av investeringskostnaden kan beviljas i stöd.

Mer information får du av länsstyrelsen eller regionförbundet i ditt län. På Gotland har kommunen denna uppgift.

EU-stöd och bidrag

EU-stöd eller EU-bidrag är pengar som avsatts i olika fonder och program. Stöden ska användas i projekt som på olika sätt främjar EU:s utveckling. EU-stöd kan främst sökas av organisationer, myndigheter, universitet och skolor. Få stöd ges direkt till enskilda företag. EU-stöd består av strukturfonder, landsbygdsstöd och transnationella program.

Strukturfonder - regionala stöd

Strukturfonderna syftar till att utjämna skillnader i ekonomiska och sociala förhållanden i EU:s regioner. Varje EU-land är indelat i olika stödberättigade zoner beroende på deras ekonomiska situation. Strukturfonderna söks regionalt.

Landsbygdsprogram - regionala stöd

Landsbygdsprogrammet vänder sig till alla som vill bidra till landsbygdsutveckling eller näringsverksamhet på landsbygden. De flesta stödformerna vänder sig till jordbrukare, men en del åtgärder är till för småföretagare, skogsägare, ideella föreningar eller andra aktörer på landsbygden. Stödet söks hos Jordbruksverket.

Transnationella program - stöd till vissa sektorer

Vissa program för EU-stöd är inte geografiskt begränsade utan stöder i stället projekt inom en viss bransch, som till exempel IT, miljö, folkhälsa eller forskning & utveckling. Dessa program är så kallade transnationella program och kräver ett samarbete mellan partners i två eller flera medlemsländer.

Programperioder

EU bestämmer regelbundet vilka ämnesområden och vilka geografiska områden som ska prioriteras för EU-stöd. Vart sjunde år presenteras en så kallad ny programperiod där man anger vilka ämnesområden och regioner som prioriteras de kommande sju åren.

Ett projekt finansieras normalt aldrig till 100 procent av EU-stöd utan du måste se till att också ha offentlig eller privat medfinansiering.

Hur kan du ta reda på mer om stöd och bidrag?

Kontakta den myndighet som är ansvarig för det stöd eller lån, som du vill veta mer om. Skaffa information och ta reda på vilka krav som ställs på den sökande, så att du inte skickar in en ansökan i onödan eller missar viktiga formella krav som ställs för att ansökan ska kunna handläggas.

Information om regionala stöd kan du få hos din länsstyrelse. Almi Företagspartner i din region kan också hjälpa dig med finansiella råd.


Läs mer

ALMI

De regionala strukturfondsprogrammen

Enterprise Europe Network

Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen

Söka EU-stöd

Källa: Verksamt.se

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.