För att få finansiering finns det många saker att tänka på. Ebba Lindegren presenterar här en faktaspäckad genomgång.  

En innovativ idé kan beskrivas som en djärv idé med stort nyhetsvärde och hög risk. 

Jag vill beskriva möjligheter för dig som företagare apropå innovation och statligt riskkapital (bidrag och lån). Det handlar om att lösa samhällsutmaningar gällande vård, utbildning, IT, juridik, stadsutveckling, fordonsindustri, arbetsmiljö, produktion, ledarskap, språk etc. och just du som har konkreta och innovativa projektidéer är särskilt prioriterade i sammanhanget.

Du kan söka medel för en egen idé eller för att genomföra en idé tillsammans med andra.

Relaterad läsning: Miljardärens egna råd om hur du tigger pengar från honom

En innovativ idé kan beskrivas som en djärv idé med stort nyhetsvärde och hög risk då den är oprövad. För att sänka risken och möjliggöra projektet delfinansierar staten projektet. Det egna företaget bidrar framförallt med sin tid, kreativitet och engagemang för att genomföra uppgiften.

Många som fått bidrag har fått nya ”Ahas” och associationer under resans gång och beskriver detta som början till något nytt, ett nytt företag, ny affärsmodell eller något helt annat.

Samhällsentreprenörskap

Fokus för statlig finansiering är FNs 17 globala mål inom hållbarhet och digitalisering eftersom dessa skiften påverkar vardagen globalt. Det är en bred definition av hållbarhet som bl.a inkluderar innovation, ny teknik, social innovation, tjänster samt affärsmodeller. 

Hur berör detta dig då?

Har du en idé som involverar samarbetspartners i och utanför Sverige kan dina internationella samarbetspartners få finansiering från sina respektive länder. Vanligast är att man får bidrag för att skissa på en idé, ofta kallad förstudie, tillsammans med andra då fler parter bidrar med olika kompetenser för att lösa en samhällsutmaning. Nästa steg är att genomföra en pilot (ibland kallad testbädd eller labb) för att genomföra idéen. Att skriva en mindre ansökan är enkelt. Man beskriver vad, hur och med vilka man vill genomföra en idé. 

Missa inte: Hur du finansierar start av eget företag

Hiss-pitch

För att få finansiering bedöms nyhetsvärdet och då är presentationen avgörande. Det gäller att väcka intresse och nå både ”hjärna och hjärta” hos den som läser. Mitt råd brukar vara att förbereda en sk. hiss pitch (beskriv ditt projekt under en hissfärd på ca 2 min för någon annan). Väcker du deras nyfikenhet och intresse så är du på god väg mot finansiering dvs. beskriva ditt förslag konkret och framförallt i ett större sammanhang.

Visualisera

Visualisera eller demonstrera är en viktig framgångsfaktor. Sociala medier uppmuntrar till att göra korta filmer som berör och sprids enkelt via mobilen som når bl.a statliga finansiärer. Det finns helt enkelt ingen hejd på kreativitet och angreppssätt och det är framförallt enkelt och effektivt.

De bästa idéerna finns i din vardag

Viktigast av allt är att du förmodligen redan arbetar med detta utan att tänka på det. Vardagens utmaningar kring tid, miljö, resande, logistik och relationer tvingar oss att vara kreativa och just dessa koncept kan vara framtidens innovationer. Så utgå från din egen verksamhet och vardag när du skissar på din idé. Skall du söka bidrag skall det finnas ett egenintresse för dig att genomföra projektet. Nedan följer mer information:

Statlig finansiering

Statligt riskkapital kan sökas nationellt, regionalt och inom EU från bl.a Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten. Inom EU finns det sk ramprogrammet Horizon 2020 och from 2021 Horisont 2021 som inkluderar program för små och medelstora företag  (EIC Accelerator) och  samhällsutmaningar/Challenge driven Innovation. Kolla respektive hemsida.

För större ansökningar (2 MSEK och uppåt) rekommenderas att ta hjälp från konsulter beroende på område som kan ansökningsprocessen, regelverk och kan avlasta med rapportering. Konsulter kan delfinansieras med hjälp av sk. affärsutvecklingscheckar, se Tillväxtverket. Projektskiss och förstudie är enkla att skriva och instruktion finns på respektive hemsida. 

Statligt riskkapital kretsar kring tävlingar sk. utlysningar som sker över året där man får bidrag vid början eller uppdelat under processen. Det finns också innovationstävlingar som genomförs för att bjuda in utomstående (allmänhet, studenter, programmerare etc) att lösa konkreta uppgifter. Då erbjuds ofta en prissumma och att vinnaren får genomföra en idé. Prisbelopp kan vara mindre och upp till mångmiljonbelopp. Nesta, Nasa och EU arbetar med detta liksom flera städer, företag och offentlig sektor. Du kan själv tillsammans med andra anordna en innovationstävling och få delfinansiering från bl.a Vinnova och Energimyndigheten. Här finns länkar till bidrag du kan söka nu och under 2020.

Förutom finansiering kan statliga aktörer hjälpa till med nätverk i Sverige och utomlands-och att finna samarbetspartners. Vilka som genomför projektet är lika viktigt som idéen och hur projektet skall genomföras.

Läs även: 12 heta sajter för att hitta kapital och investera i andras affärsidéer


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.