• Företaget har genomgått en framgångsrik utveckling.  För att den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs att företaget finansieras med ytterligare kapital för investeringar i marknadsföring och produktutveckling.

Nuvarande ägarna har inte ekonomiska resurser för att tillskjuta mer kapital. I en sådan situation kan det vara aktuellt att ett venture capital-företag köper aktier i företaget. Företaget får då tillgång till kapital och kompetens i att utveckla företag.

 • Företaget har under senare år haft lönsamhetsproblem, vilket tärt på ekonomin och förtroendekapitalet. Medarbetare, bank, kunder och leverantörer har börjat tvivla på ägarnas förmåga att leda och driva verksamheten.


Även om ägarna presenterar en bra rekonstruktionsplan så får de inte gehör
, eftersom man saknar omvärldens förtroende. I en sådan här situation har ägarna två alternativ: antingen sälja företaget helt eller ta in delägare. De nya delägarna måste representera kapital och kompetens. Genom ägarförändringen skapas en grund för att vända företagets negativa ekonomiska situation till en positiv och återerövra omvärldens förtroende.

PLANERA ÄGARFÖRÄNDRINGEN I TID

För de ursprungliga ägarna är det viktigt att långt i förväg planera för framtida ägarförändringar. Om så inte sker, och företaget kommer i en situation som beskrivits här ovan, mister ägarna delvis kontrollen över processen som föregår ägarförändringen.

Ägarna kommer i tidspress.
Urvalet av vilka parter som man kan inleda förhandlingar med påverkas. Och kanske framför allt: villkoren för affären påverkas. Hos många företagare finns uppfattningen att nya delägare innebär att man mister kontrollen över företaget. Men så är det oftast inte.

Nya delägare brukar köpa en minoritetspost i företaget. Ett samarbetsavtal upprättas som reglerar maktfördelningen i företaget. De nya ägarna vill skydda sin investering, inte ta makten i företaget. En möjlighet brukar dock finnas i samarbetsavtalet som innebär att de nya ägarna kan få ett ökat inflytande i företaget om företaget får avsevärdaproblem. Men det är i allmänhet positivt även för de ursprungliga ägarna.

Nya delägare innebär ofta en kraftinjektion i företaget. Kompetens i företagsutveckling och affärer kommer in i företaget. Det är därför ingen slump att det har skett ägarförändringar i de flesta framgångsrika företag.

NYA DELÄGARE

Ägarförändringar kan ske på några olika sätt:

Venture capital-företag

 • Ett venture capital-företag är inriktat på att investera i onoterade företag. Målet är att avyttra sitt innehav inom tre–fem år. Venture capital-företag arbetar aktivt i de företag där man investerar.  Detta sker oftast utifrån en styrelsepost. Man erbjuder alltså kapital och kompetens.


Ägarspridning

 • Man får in ett antal nya delägare som var och en äger en mindre del i företaget. Det kan vara upp till 50 nya delägare. Inom denna krets brukar det finnas kompetens att utveckla företag. Någon person ur kretsen kan bli styrelseledamot i företaget.


Övrigt

 • En annan modell för nya delägare är att låta ett större företag bli delägare i företaget. De ser det kanske som en strategisk investering. Företaget som man investerat i kan besitta värdefull teknisk kompetens eller distributionskanaler. Den nya delägaren kan erbjuda kompetens att utveckla företaget och kanske samarbete i olika produktutvecklingsprojekt och affärer.Den form man väljer för att ta in nya delägare bestäms av ett flertal faktorer. Några exempel:

 • Vad söker företaget i första hand: kapital eller kompetens?
 • Är avsikten att företagen ska börsnoteras inom något år?
 • Hur stor ägarandel är de nuvarande ägarna beredda att avvara?
 • Ska de nya ägarna köpa aktier av de nuvarande ägarna eller ska en nyemission genomföras?
 • När vill de nuvarande ägarna sälja hela sitt innehav i företaget?


Till sist, och kanske det viktigaste: Var omsorgsfull med att välja nya delägare. Det är ett arbete som kräver eftertanke.

I KORTHET

 • Nya delägare innebär inte att Du mister kontrollen över företaget.
 • Genom nya delägare kan företaget få förutsättningar att under kontrollerade former expandera verksamheten.
 • Nya delägare är ett av de främsta medlen för att utveckla företaget.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.