Vad är anledningen till att ett företag går i konkurs?

Ett företag är som en bil. Om någon del går sönder kan hela bilen bli obrukbar. På samma sätt är det med ett företag. 

Efter att ha gått igenom en rad artiklar och böcker från diverse affärsutvecklare och entreprenörer har vi funnit vissa gemensamma nämnare. Dessa går igen hos de flesta experter på området, för hur man lyckas med uppstarten och överlever de första svåra åren.

Missa inte: Vilken typ av entreprenör är du? Testa dig här

Dessa områden är mest betydande för att företaget ska finnas kvar om 5 och 10 år:

1. Ledarskap

Ledarskapet består av många olika delar. Dels ledarens attityd, planeringsförmåga, effektivitet, social kompetens samt hur anställda och medarbetare behandlas och hur ledaren får dessa att prestera bättre i linje med företagets målsättning och syfte. Det är viktigt att de anställda trivs på sin arbetsplats, i annat fall riskerar man hög personalomsättning och låg prestation.

Dels är det viktigt att företagets ledning har en god förmåga till fördelning av ansvar. Denna förmåga kan sammanfattas under en princip som kallas subsidiaritetsprincipen – beslut bör fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Allt detta är tidsbesparande och effektivitetshöjande och skapar en grogrund för ledningen av bolaget att koncentrera sig på det som de kan bäst.

Lästips: 5 viktiga steg för att delegera arbetsuppgifter med framgång

Dels är det viktigt att företagsledarna har god personkännedom och därför har en fingertoppskänsla och en fruktsam noggrannhet i att välja ut nya medarbetare i företaget. En person som är känd för att vara särskilt duktig på detta är den brittiske entreprenören Richard Branson. Tips från Richard hur du får företaget att växa.

Ett bra ledarskap är förenligt med en framgångsrik affärsplan. För att en affärsplan, förutsatt att den är entreprenörsmässigt smart, ska bli framgångsrik, så måste företagsledarna ha ett högt mått av tro, ambition och positivt tänkande. Det sprider sig i hela organisationen och får medarbetarna att känna samhörighet och ett gemensamt syfte och mål, det får samtliga att känna sig ett med organisationen. Detta är nyckeln och målet med allt ledarskap i alla organisationer, från det minsta företaget till den största av organisationer.

Hela företaget ska sprudla av positiv anda och olika incitament till de anställda att kämpa, och samtliga, från företagsledare till anställda, måste älska sitt jobb och förstå värdet i vad de gör. När medarbetare känner så kommer kreativitet och utvecklingsförmåga. Detta är en helt avgörande del i dynamiska företag.

2. Branschval och timing

När du väljer bransch avgör vissa parametrar ifall branschen är gynnsam. Ta hänsyn till dessa:

  • Är timingen rätt? Är branschen på väg uppåt eller har den stagnerat och är på väg nedåt? Enligt Bill Cross som forskat om varför så många startups kraschar kom han fram till att timing var den viktigaste faktorn för framgång.
  • Är branschen väldigt konkurrensutsatt?
  • Är man mer konkurrenskraftig i branschen om man specialiserar sig eller blir man mer konkurrenskraftig i branschen med ett bredare utbud av produkter/tjänster?
  • Finns det en hög ingångströskel till branschen, dvs. kostar det mycket i startkapital att etablera sig alternativt höga krav i lagstiftningen för att komma igång?

Alla dessa parametrar måste du fundera över för att finna en optimal väg som är så gynnsam som möjligt. Ger du dig in i en tuff bransch som är mycket konkurrensutsatt eller att du ligger långt före eller efter i tiden, alltså fel timing, bör du ta dig en funderare. Inte ens om du har goda ekonomiska förutsättningar behöver det betyda att du kommer lyckas.

Läs: Varför misslyckas så många startups? Forskare har undersökt orsakerna

3. Konkurrens

Innan du ger dig in i en bransch så bör du undersöka de företag som redan är framgångsrika och titta på vilka förutsättningar de har haft för att bli framgångsrika – fundera över och besvara frågan varför de är framgångsrika. Det kan handla om vilken faktor som helst, allt från ledarskap till startkapital. Det behöver således inte handla om att produkten/tjänsten i sig sticker ut från övriga i branschen.

Oavsett så bör du alltid ha ett vakande öga över dina konkurrenter för att följa med i eventuella förnyelser och variationer, för att kunna anpassa dig till det som är inne just nu. Ödmjukhet är nyckeln. Hos dina konkurrenter finner du de som är bättre eller sämre än dig på vissa områden. Var helt öppen för inspiration från din omgivning! Verka efter devisen ”Keep your friends close, and your enemies closer” såsom uttrycks av Al Pacino I Gudfadern 2 från 1974 – i detta sammanhang ska du applicera uttrycket i följande kontext: Granska dina konkurrenter och lär av dem!

Ett annat uttryck som är väldigt talande för hur viktigt det är att inspireras av dina konkurrenter är ett uttalande från Sun Tzu: ”It is said that if you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles; if you do not know your enemies but do know yourself, you will win one and lose one; if you do not know your enemies nor yourself, you will be imperiled in every single battle.”

Att känna dig själv kan noteras, är att veta vilka styrkor och svagheter du har och vad du bör utveckla för att vara optimal som människa och affärsman och därmed som företagare.

Se även: Hur du gör en SWOT-analys med exempel

4. Marknadsföring

Det finns två problem, som ligger i endera änden av ett spektrum. Det ena hör till produkten och det andra hör till din finansiella förmåga. Båda dessa områden kan slå fel på olika sätt.

1. Produkten/tjänsten – Du kan ha en produkt/tjänst som inte är intressant för din kundgrupp, en konkurrent erbjuder ett bättre alternativ eller så är utformningen av budskapet om din produkt/tjänst inte attraktivt. Var ligger din utmaning?

2. Du har antingen för mycket finansiell förmåga eller för lite. Har du för mycket kan det få dig att bli hemmablind. Många företagare är så inbitna i att lyckas att de vill lyckas till varje pris. De lyckas därför relativt bra med massiv marknadsföring med en produkt/tjänst som inte är väl avpassad till de parametrar som nämns under punkt 1. Men i långa loppet blir marknaden mättad eller får upp ögonen för en bättre produkt med ett mer attraktivt budskap. Har man inte en solid grund att stå på med en solid produkt/tjänst som är attraktiv utifrån alla perspektiv, så är det detsamma som att man bygger ett hus på en husgrund av sand.

Relaterad läsning: 25 sätt att marknadsföra företaget utan kostnad

5. Juridiska förpliktelser

Har du missat att bokföra större affärshändelser, tolkat skattelagstiftningen fel eller hamnat i tvister med andra företag? Det kan stå dig dyrt, mycket dyrt. Ofta går företag i konkurs efter att ha hamnat i en tvist med ett annat företag. Det behöver inte vara på grund av tvistebeloppet. Ett tvistemål kan kosta 100 000 kr i ombudskostnader väldigt fort och förlorar du får du även betala motpartens ombudskostnader. Jurister och advokater tar ofta 1000-2500 i timmen och har du inte företagsförsäkring som täcker den största delen av beloppet, kan du hamna i stora problem. Ofta är det också så att företagaren blir blind. Företagaren anser sig ha rätt och advokaten vill tjäna pengar – således kommer sanningen ofta inte förrän domslutet vunnit laga kraft! Käftsmäll är ofta resultatet.

Om du gör fel i bokföringen kan du drabbas av skattetillägg. Det blir 40 procent extra i skatt på inkomstskatten och 20 procent av den moms eller de arbetsgivaravgifter som har undanhållits. Detta är mycket vanligt! Se till att bokföra alla affärshändelser och smyg inte undan här och där. Det märks ofta i en revision och då är loppet kört och du drabbas av ett kännbart skattetillägg som även kan sänka dig som företagare.

Du bör också noga kolla upp vilka regler och bestämmelser som finns i din bransch. Ibland behövs tillstånd från en myndighet. Ta kontakt med din kommun och Länsstyrelsen där du bor eller tänker starta ditt företag.

6. Likviditet

Har du möjlighet och detta är rimligt i din bransch, ta betalt i förskott på visst belopp/eller hela beloppet. Du måste ha flöde av kapital i företaget så du fortlöpande kan betala skulder, skatter och löner. Rätt vad det är, står du där annars mot någon som sökt dig i konkurs enligt 2 kap konkurslagen för att denne person/företag anser dig vara på obestånd för att du inte har betalat din skuld i tid.

Det är vanligare än vad du tror att företag får sådana ansökningar mot sig. Det är rena djungeln där ute ibland. Det finns mängder av aggressiva företagare som inte skyr några medel för att få betalt. Se därför till att inte hänga upp för mycket av dina inkomster på betalningar som kommer först senare! Det är här och nu som gäller. Försök strama åt tidsspannet på dina inkomstflöden – dvs. din likviditet.

Relaterad läsning: 10 tips hur du stärker likviditeten och undviker konkurs

7. Tillväxtproblem

Det är inte alltid bäst att växa snabbast. Ofta är det tvärtom. Du måste växa stabilt, så att alla delar av din organisation hänger med, från nyanställningar och nya lokaler, allt praktiskt som behöver göras på vägen till produktutveckling och nya marknadsföringssatsningar i samband med expansionen.

Kom ihåg, ett företag är som en bil. Ska nu bilen uppgraderas till en sportversion, så måste alla delar uppgraderas, inte bara motorn. Nya bromsar, sänkning av bilen för att optimera aerodynamiken och minska luftmotståndet, sportsäten, nya däck och bredare hjul, kanske stabilare chassi – biltypen du har valt från början kanske inte klarar de nya hastigheterna. Samma är det med ett företag, du kanske behöver en annan typ av personal för att klara en större organisation. Du kanske behöver en ny marknadsföringsspecialist för att klara en annan typ av marknadsföring när du expanderar aggressivt och kommer in på nya marknader och nya kundsegment. Du kanske behöver nya finansiärer som är intresserade av den utveckling du håller på att göra eller större lokaler samt en annan lokalisation av exempelvis butiker med tanke på att dina kundsegment vidgas eller förändras. Det finns många olika variationer vid en förändring. Allt måste klaffa.

Följ hellre devisen; skynda långsamt. På så sätt får du en kvalitativ expansion samtidigt som du har en kvantitativ expansion, allt avvägt i rimlig balans i förhållande till varandra. En kinesisk symbol som de flesta människor känner till är Yin Yang och är talande för hur du bör tänka när du expanderar ett företag. Alla de element som jag nämnde här kan du se som Yin Yang i förhållande till varandra. Du måste alltid balansera något mot någonting annat. Krafterna är varandras motsatser men kan inte existera utan varandra, det vill säga båda är lika viktiga.

Avslutande tankar

Se till att stå på flera ben, att vara beroende av få kunder kan få dig att krascha som företagare ifall någon av dina kunder går i konkurs. Se till att ha lång erfarenhet av en bransch innan du ger dig in i den. Har du inte erfarenhet av den, gör som den engelske entreprenören Richard Branson när han startade ett flygbolag och inte visste någonting om branschen – undersök branschen dygnet runt i månader och sätt dig in i kundens situation – lek kund helt enkelt! (Richard Branson flög mängder när han köpte sitt flygbolag).

Du bör också undersöka vad folk vill ha – gör en enkätundersökning på nätet (ett skoföretag som blev väldigt framgångsrikt gjorde detta innan de startade en skobutik på nätet, för att se om folk var intresserade av att köpa skor online).

En annan sak som är viktigt att tänka på är att en företagskrasch kan vara något positivt, det kan ge dig momentum till att starta ett nytt företag, eftersom du har ökade kunskaper om hur branschen fungerar och vilka misstag du därmed inte ska göra nästa gång.

Ofta säger man att misstag är det som leder till framgång. Detta gäller alla områden i livet. För att nämna ett känt exempel kan vi nämna Steve Jobs. Han blev sparkad från Apple och startade dataföretaget Next som gick dåligt. Därefter startade han animeringsföretaget Pixar som gick strålande. Han blev sedermera även anställd på Apple igen som nu är ett stort stycke historia.

Du behöver inte skapa något som är unikt. Bara du är något bättre än dina konkurrenter – det kan avse pris (men det är sällan en bra väg att försöka vara billigast, satsa hellre på att bli bäst), vilket utbud du har, vilken erfarenhet du har eller helt enkelt vilken lokalisation du har – eller en slagkraftig kombination av samtliga dessa, som gör att du sticker ut från i vart fall de flesta.

Sätt inte upp barriärer. Du behöver bara vara lite bättre, ”to make a difference”, och det är det som allt entreprenörskap handlar om!

Läs vidare: 11 sätt att affärsutveckla företaget


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.