Dropshipping innebär att du kan starta en egen nätbutik utan eget lager. I Kina och USA används detta i större utsträckning men det finns god potential för den som vill börja sälja via dropshipping i Sverige. Fördelarna är många - Så här kommer du gång.

Nyligen släppte PostNord halvårsrapporten E-Handel i Norden som kommer ut två gånger per år. I Rapporten som syftar till att förmedla aktuella trender på den Nordiska marknaden för E-handeln finns en hel del matnyttiga och intressanta analyser.

I rapporten konstateras bland annat att nordborna följer den internationella utvecklingen och fortsätter att handla på nätet i allt större utsträckning. Under första halvåret 2019 handlade vi i Sverige för 44,2 miljarder SEK. Rapporten visar även på att vi handlar mer frekvent på nätet än tidigare.


Även användandet av dropshipping, som numera knappast kan anses vara en särskilt ny metod för sourcing, fortsätter att växa på den internationella marknaden.

I exempelvis USA som tillsammans med Kina utgör den mest framstående marknaden för e-handel i världen, ses dropshipping som en mer självklar affärsmodell att använda av både återförsäljare och leverantörer.

Studier visar på att drygt 30% av alla e-handlare i USA applicerar dropshipping och att mer än 20% av alla varor som säljs över internet sker via dropshipping. Genom dropshipping kan inträdesbarriärer för den som vill sälja på nya marknader minimeras samtidigt som metoden är mer dynamisk än den traditionella distanshandeln.

Trots att det finns flera fördelar för både återförsäljare (och leverantörer) med dropshipping, används dropshipping förhållandevis lite av svenska e-handlare.

Det finns dock många möjligheter för den som vill testa dropshipping även på den svenska marknaden. I den här artikeln går jag igenom vad man ska tänka på för att lyckas med dropshipping i Sverige. För mer information och tips, läs även mitt inlägg om dropshipping i Sverige på bloggen Skapawebbkrafts.se.

Vad är Dropshipping och hur fungerar det?

Enkelt förklarat innebär dropshipping att återförsäljare låter leverantören ansvara för logistiken. Dropshipping skiljer sig från den traditionella distanshandeln, där återförsäljaren på egen hand köper in och lagerhålla varor som de sedan säljer och levererar. Dropshipping innebär att leverantören är ansvarig för att säkerställa leveransen av en produkt eller tjänst som sålts via återförsäljarens webbutik. När en produkt har sålts i återförsäljarens webbutik erhåller denne provision från leverantören som därefter tar vid för att fullfölja leveransen.

Affärsmodellen går att likna vid försäljning av jultidningar. Säljaren knackar dörr och marknadsför olika tidningsprenumerationer. Efter att en prenumeration sålts till en kund, tar säljaren ut en provision från leverantören. Leverantören säkerställer sedan att produkten levereras till kunden i enlighet med vad som överenskommits.

Läs vidare: Så fungerar dropshipping plus guide hur du lyckas

Varför ska man använda dropshipping?

Ett vanligt argument för att inte applicera dropshipping som affärsmodell är den relativt låga vinstmarginal per såld vara som dropshipping typiskt innebär. Det är dock ett svagt argument eftersom att flera framgångsrika e-handlare endast applicerar dropshipping för delar av sortimentet och lagerhåller övriga artiklar där de redan har god försäljning och marginal (vanligen EMV).

Dropshipping innebär att kedjan av processer för att köpa in, lagerhålla, marknadsföra, sälja och slutligen leverera (och ibland även hantera reklamationer) förenklas radikalt för distanshandelsföretag. Eftersom att dropshipping vanligen kan appliceras med låga inträdesbarriärer och med ett litet investerat kapital, används metoden med fördel för att testa  nya marknader eller nya produkter.

Dropshipping kan även fördelaktigt användas av moderna entreprenörer på internet såsom bloggare och influencers. Denna grupp av entreprenörer har typiskt redan en marknad via de digitala kanaler där de är verksamma.

I många fall säljer denna typ av entreprenörer redan andra företags produkter och tjänster. Med dropshipping kan de alltså med enkelhet även sälja sina egna artiklar.


I många fall genererar faktiskt dropshipping en högre vinstmarginal (räknat på totalen) än traditionell distanshandel. Återförsäljare som säljer via dropshipping slipper både logistik- och lagerkostnader (samt kan hålla nere relaterade indirekta kostnader såsom: kundtjänst, reklamationsärenden, administration mm.)

Avkastningen blir dessutom mer förutsägbar eftersom att kostnadsbilden är mer avskalad än vid traditionell distanshandel. Säljaren erhåller vanligen en fastslagen provision eller procentsats på ordrar som förmedlas till leverantören vilket gör den framtida avkastningen mer förutsägbar.

Den som inleder ett nytt samarbete med en leverantör för dropshipping bör dock vara försiktig. Om leveranser exempelvis inte sker i enlighet med vad som har avtalats kan det skada säljarens varumärke. Det kan även vara nödvändigt att säkerställa att leverantören har kapacitet att upprätthålla hög grad av service vad beträffar exempelvis reklamationer och kvalitet på levererade varor.

För den som har förmåga att hitta bra och pålitliga leverantörer för dropshipping finns det många fördelar. Men hur går man tillväga och vad behöver man tänka på för att lyckas?

Välj en marknadsnisch

Du bör välja en marknad som du antingen redan har god kunskap om, exempelvis inom ett område där du vet att det finns en efterfrågan men där det saknas ett bra utbud. I annat fall bör du göra en marknadsanalys där du både analyserar marknaden, befintliga aktörer och potentiella konkurrenter. Det finns flera vedertagna modeller du kan använda, (exempelvis SWOT och Porters femkraftsmodell). Du bör även i ett tidigt skede ta fram en strategi för följande:

 • Marknadsföringskanal: Dropshipping handlar till stor del om marknadsföring. Har du en befintlig målgrupp såsom följare på sociala medier, eller läsare på en blogg/hemsida där du vill marknadsföra dina tjänster? Om inte; definiera då din målgrupp och hur du ska marknadsföra dina produkter och tjänster.
 • Inkludera produkter med hög marginal i en marknadsmix: Du kan ha en blandning av produkter (produkthierarki) i ditt planerade sortiment. Beakta dock att produkter som säljs via dropshipping endast ger dig en provision eller procentsats per såld vara eller ordervärde. Du bör vara försiktig med att enbart marknadsföra och sälja artiklar i lågprissegmentet.
 • Ledtider och leveranskostnader: Du kan förstås dropshippa från Kina och Asien men fundera först över hur din målgrupp förhåller sig till långa leveranstider. Höga leveranspriser kommer även innebära att du i slutänden får en lägre marginal.


Hitta leverantörer som erbjuder dropshipping

Var hittar man leverantörer som kan leverera inom skäliga tider inom Sverige? Det finns i princip två sätt att hitta leverantörer:

1. Om du redan har ett befintligt företag då kan du helt enkelt på egen hand ta kontakt med de leverantörer som du har intresse av att samarbeta med. Det kan vara svårt att få till en sådan lösning om du inte har befintlig försäljning eller befintliga kunder att erbjuda leverantören.

Den här typen av samarbete innebär en hel del förhandling och gränsdragning för vem som ska sköta vad? Vill du exempelvis att produkterna ska skickas färdigmärkta med ditt företags emballage? Hur och av vem ska exempelvis kundtjänst och reklamationer administreras? Vilka leverans- och övriga avtalsvillkor ska gälla?

2. Använd en befintlig produktportal eller plattform för dropshipping. Det finns en del alternativ på marknaden men ska man sälja på den svenska marknaden och hålla nere leveranskostnader och med rimliga ledtider så faller de flesta alternativ bort. Exempelvis diskvalificeras då både Alibaba, Oberlo och Aliexpress (eftersom de levererar från Asien med långa ledtider och höga leveranskostnader).

Fördelen med att gå via en produktportal är att du kan dropshippa produkter från en mängd olika leverantörer. Produktpriser, leverans- och avtalsvillkor är vanligen redan fastställda för både leverantörer och återförsäljare.

Genom att använda en portal eller plattform kan du spara mycket tid. Många e-handelsplattformar har även färdiga integrationer mot vissa e-handelsplattformar, vilket innebär att du kan importera produkter för dropshipping direkt in i din webbshop.

Nackdelen med en produktportal är att dina konkurrenter kan komma åt exakt samma produkter och priser som du genom att använda samma portal. Du måste i många fall även betala en avgift för att använda portalen eller plattformen.

Några av de mer populära alternativen för den svenska och europeiska marknaden:

 • Esources (Väletablerad plattform för Europeiska marknaden med tusentals anslutna leverantörer.)
 • Droshi (Svenskt bolag, mer än 400 000 artiklar att välja av. Integrerat med Shopify, WooCommerce och Winkinggruppens e-handelsplattform.)
 • E-nuc (Europeiskt bolag specialiserade på elektronikartiklar)
 • DropshipClothes (UK-baserat, stort utbud av artiklar inom kläder och mode) 
 • BigBuy (Spanskt bolag. Integrerat med Shopify och Prestashop)


Sätt upp en egen webbutik

Trots att du inte behöver hantera några fysiska produkter med dropshipping måste du sätta upp en webbshop för att kunna sälja produkter. Att starta en egen webbshop, kan förefalla svårt och jobbigt men faktum är att det finns en hel del e-handelsplattformar på marknaden som är riktigt enkla att använda. Det finns dessutom många plattformar som går att testa helt gratis innan man bestämmer sig för om produkten är värd att betala för eller ej.

Det viktiga när man bestämmer sig för vilken e-handelsplattform som man vill använda är att man gjort en väl genomtänkt affärsplan. Olika plattformar är bra för olika typer av affärsmodeller. Här är några tips om vad du behöver tänka på innan du väljer vilken plattform du vill använda:

Vad är din affärsidé?

 • Ska du exempelvis sälja produkter på en befintlig webbplats eller blogg då är det förmodligen enklast att installera en tilläggsmodul (“plugin”) som möjliggör försäljning av artiklar på din webbplats.

Det finns flera plugins att välja på: Jigoshop eCommerce, Cart 66 Cloud, WP eCommerce mfl. En av de mest populära tilläggen för WordPress är WooCommerce som går att ladda ned och använda kostnadsfritt.

 • Har du inte en befintlig webbplats då bör du välja en helhetslösning som tillhandahåller allt du behöver på ett och samma ställe. (Webbhotell, SSL, kundtjänst, designmallar, funktionstillägg mm.) Det finns massvis av plattformar att välja på här. Jag rekommenderar att du väljer en som du kan testa gratis innan du bestämmer dig.
 • Ska du bygga en hemsida eller blogg från start och därefter koppla på en webbshop? Då kan det vara lönt att använda ett hemsideprogram som även erbjuder funktionalitet för att sälja produkter. Denna typ av program är enkla att använda med funktionalitet för “drag-and-drop” och med färdiga designmallar att välja av.

Även här finns det många olika system att välja på. Du bör säkerställa att det hemsideprogram som du väljer att gå med har anpassad funktionalitet för de marknader du vill fokusera på. I Sverige är exempelvis Klarnas kassalösning en populär tjänst.

Ska du sälja enbart via dropshipping eller även lagerhålla artiklar för försäljning? Planerar du även att lagerhålla artiklar kan det vara värt att använda en mer avancerad plattform. För endast dropshipping gäller det omvända, du kan använda en enklare plattform. Med fysiska produkter ökar kraven på funktionalitet. Du behöver hålla koll på lagernivåer, servicegrad, lagerhållningskostnader mm.

Definiera de marknader du vill sälja på. Jag rekommenderar att du väljer en plattform som fokuserar på samma marknader som ditt företag. Undersök exempelvis vilka språk och valutor som olika plattformar kan hantera. Kontrollera även var exempelvis kundtjänst och servrar är förlagda. (Servrar nära dina kunder gör att dina produktsidor laddar snabbare och ökar förutsättningarna för en bra köpupplevelse hos dina kunder.)

Slutord

Trots att e-handeln i Sverige växer används dropshipping i mindre utsträckning än mer framstående marknader såsom Kina och USA. Det finns dock god potential för den som vill börja sälja via dropshipping i Sverige. Fördelarna med dropshipping är framförallt de låga inträdesbarriärerna men även att affärsmodellen kännetecknas av att vara mer dynamisk än traditionell distanshandel.

Det viktigaste är att man har en väl genomtänkt affärsplan för att lyckas. Vill man erbjuda sina kunder korta leveranstider och spara in på fraktkostnader kan man på egen hand ta kontakt med leverantörer för att inleda ett samarbete avseende dropshipping. Ett annan, enklare alternativ är att använda en produktportal eller plattform med anslutna leverantörer.

Sist men inte minst behöver du sätta upp en webbutik där du säljer dina produkter! Välj en e-handelsplattform som passar dina specifika behov och se till att du kan testa produkten gratis innan du bestämmer dig. Svårare än så är det inte!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.