Att navigera i momsdjungeln kan verka överväldigande för många enskilda näringsidkare, särskilt för de som nyligen har startat sin verksamhet. Att förstå hur man gör sin momsdeklaration på ett korrekt och effektivt sätt är avgörande för att undvika potentiella fel och de påföljder som kan uppstå. Denna artikel syftar till att ge praktiska tips och råd för att underlätta processen.

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt som alla företagare bör kunna hantera, oavsett storleken på deras verksamhet. För dig med enskild firma kan deklaration och momshantering te sig som en komplex uppgift men med rätt kunskap och verktyg kan den bli en integrerad och hanterbar del av den löpande verksamheten. Mer om hur du deklarerar enskild firma här.

Förberedelser inför momsdeklarationen

  1. Först och främst är det viktigt att enskilda näringsidkare förstår vikten av att hålla god ordning på alla kvitton och fakturor som rör deras inköp och försäljning. Dessa dokument är grunden för momsdeklarationen och måste bevaras på ett säkert sätt i enlighet med Bokföringsnämndens regler.
  2. Nästa steg är att säkerställa att man är uppdaterad med de aktuella momssatserna och reglerna för hur moms ska rapporteras. I Sverige varierar momssatsen beroende på typen av varor eller tjänster som säljs. Det är därför essentiellt att kategorisera sina produkter eller tjänster korrekt för att applicera rätt momssats.
  3. När du har kontroll över detta är det dags att bokföra moms. Använder du dig av ett bokföringsprogram på nätet, via datorn eller rent av en App så brukar man ofta få siffrorna som sedan behövs till momsdeklarationen med automatik. 

Fylla i Momsdeklarationen

Momsdeklarationen är indelad i 9 block i alfabetisk ordning men du behöver inte bli orolig för detta. Om ett block inte gäller din verksamhet hoppar du helt enkelt över det blocket och fyller bara i de block som rör just dig och din verksamhet.

De olika blocken är uppdelade så här:

Block A – Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms. Fält 05 - 08.

Beloppen i fälten 05–08 ska gälla samma redovisningsperiod som momsen i fälten 10–12. Du ska därför redovisa ett förskott i den period du får betalningen.

Block B – Utgående moms på försäljning eller uttag i fält 05–08. Fält 10 - 12.

Block C – Momspliktiga inköp vid omvänd betalningsskyldighet. Fält 20 - 24. 

Block D – Utgående moms på inköp i fält 20–24. Fält 30 - 32. 

Block E – Försäljning med mera som är undantagen från moms. Fält 35 - 42.

Block F – Ingående moms. Fält 48.

Block G – Moms att betala eller få tillbaka. Fält 49.

Här redovisar du summan av beloppen i fälten 10, 11, 12, 30, 31, 32, 60, 61 och 62 minus beloppet i fält 48. Om du inte har någon moms att redovisa för perioden skriver du 0 här.

Block H - Moms vid import. Fält 50. 

Block I - Utgående moms på import i fält 50. Fält 60 - 62.

Önskas ytterligare information om vad man kan tänka på i varje ruta så har Skatteverket ingående hjälptext som visar hur dessa ska fyllas i.

Momsdeklaration på nätet

När det gäller själva deklarationsprocessen, erbjuder Skatteverket digitala tjänster som gör det möjligt för företagare att lämna sin momsdeklaration elektroniskt. Genom att använda dessa tjänster kan den med enskild firma lätt följa hur mycket moms som ska betalas eller hur stor återbäring de kan förvänta sig. 

Börja med att logga in på din sida på Skatteverket och gå till Mina sidor. Där står det på första sidan vad du har att göra och har du då inte lämnat in Momsdeklarationen så är det bara att gå in i länken – Lämna in Momsdeklaration. Fyll sedan i uppgifterna och skicka in.

Momsdeklaration på papper

Tidigare skickade Skatteverket ut momsdeklarationerna i pappersform till företag men de har nu slutat med det eftersom de flesta deklarerar digitalt. Vill du ändå ha en momsdeklaration i pappersform kan du antingen fylla i den via nätet och skriva ut den eller gå in på Skatteverkets hemsida och beställa hem en blankett under e-tjänsten; Beställ blanketter

Rättelse av momsdeklaration och öppen begäran

Om du efter att du lämnat in din momsdeklaration inser att du gjort något fel så kan du enkelt skicka in en ny deklaration som ersätter den du tidigare skickat in alternativt logga in på Min sida på Skatteverket, leta upp den aktuella momsdeklarationen och rätta den genom att följa instruktionerna.

Är du dock osäker på någon post och vill veta om dina uppgifter i momsdeklarationen är korrekta kan du i stället skicka in en öppen begäran till Skatteverket. Det gör du genom att skicka in ett separat brev till Skatteverket där du förklarar hur du tänkt i ärendet och sedan tar Skatteverket ställning till om de anser att det är korrekt eller ej. 

Datum för Momsdeklaration - undvik förseningsavgift

Det är också viktigt att notera deadline för inlämning av momsdeklarationen för att undvika förseningsavgifter. Oavsett om du valt att momsdeklarera årsvis, kvartalsvis eller varje månad kan du enkelt hitta aktuella datum på Skatteverkets hemsida. Det enklaste sättet att ta reda på vad som gäller för dig är att du loggar in i Skatteverkets e-tjänst; Lämna momsdeklaration, där står det vilket/vilka datum som gäller för just dig.

Tänk på att momsen alltid ska vara inbetald till Skatteverket senast samma dag som Momsdeklarationen ska vara inlämnad. 

För de enskilda företagare som känner sig osäkra på momshantering finns det professionell hjälp att få. En auktoriserad redovisningskonsult eller en skatterådgivare kan erbjuda värdefull vägledning och stöd. Dessa experter kan inte bara hjälpa till med själva deklarationen utan även med att planera och strukturera verksamheten på ett sätt som är fördelaktigt ur moms- och skattesynpunkt. Tänk dock på att med de rätta resurserna och en proaktiv inställning kan även den mest ovana enskilda näringsidkaren hantera denna uppgift med framgång.

Se även: Så här gör du ett förenklat årsbokslut i din firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.