Alla företag som uppfyller kraven för moms och är momspliktiga ska ta betalt för moms vid försäljning av varor och tjänster inom landet. För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder ska samtliga av dessa punkter vara uppfyllda:

  • du omsätter varor eller tjänster
  • omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig
  • omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet dvs. näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen
  • omsättningen görs i Sverige

Ingående och utgående moms

Ingående moms är den moms som företag betalar vid inköp. När vi istället säljer varor eller tjänster så fakturerar vi kunden utgående moms. I de flesta fall är den ingående momsen avdragsgill och kan dras av mot den utgående momsen.

Huvudkontot för ingående moms är 2640 och huvudkonto för utgående moms är 2610.

Mer om moms här + 2 filmer

Momsregistreringsnummer

Alla näringsidkare som är skattskyldiga för moms får ett momsregistreringsnummer vid registrering. De ska sedan lämna in momsdeklaration samt betala in moms till Skatteverket.

Redovisning av moms

  • Större företag med ett beskattningsunderlag på mer än en miljon kronor måste redovisa moms varje eller var tredje månad.
  • Handelsbolag och de som inte är skyldiga att lämna inkomstdeklaration får redovida momsen helårsvis om beskattningsunderlaget uppgår till maximalt 200 000 kronor.
  • Små företag som har ett beskattningsunderlag på maximalt en miljoner kronor får även de redovisa momsen på årsbasis i sin momsdeklaration.

Olika momssatser

I Sverige finns det tre olika momssatser att välja på beroende på vilken bransch man tillhör och vad det är man säljer. De olika momssatserna är 25%, 12% och 6%. Den vanligast momssatsen i Sverige är dock 25%. Det finns även vissa verksamheter som är helt momsfria såsom sjukvård och skolutbildning. Pris inklusive moms är varans bruttopris och priset utan moms är varans nettopris.

Om du säljer olika produkter/tjänster med olika procentsatser så kan det vara bra att använda olika konton för intäkterna för att dela upp de olika momssatsernas försäljning. Här är ett exempel på hur du kan göra.

Konto

Momssats

3011

Försäljning inom Sverige 25%

3012

Försäljning inom Sverige 12%

3013

Försäljning inom Sverige 6%

3014

Försäljning inom Sverige momfri

3015

Försäljning utanför EU

3016

Försäljning till EU med VAT-nummer från köparen

3017

Trepartsförsäljning inom EU

3018

Försäljning till EU momsfri

Helårsredovisning av moms

För er som som har en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kronor så finns det möjlighet att redovisa momsen en gång per år. Så låt säga att ditt företag har haft en utgående moms på 100000 kronor och en ingående moms på 70000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2611

Utgående moms på försäljning inom sverige, 25%

100000

 

2641

Debiterad ingående moms

 

70000

2510

Skatteskulder

 

30000

Enskilda firmor använder dock konto 2012 istället för 2510.

Att tänka på vid bokföring av moms

När du ska redovisa momsen gäller det att tänka på att försäljningen delas upp i en momsdel och en intäktsdel. Momsen ska även alltid redovisas såsom den är angiven på verifikationen oavsett om den är rätt eller felaktigt beräknad.

Tänk på att det finns många undantag och speciella regler i momslagstiftningen och lagen uppdateras ofta. Därför är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad och se över vilka regler som gäller för just din bransch. Det finns bland annat speciella regler som gäller för uthyrning av lokaler, leasing av bilar, inköp och försäljning av byggtjänster och byggvaror.

I baskontoplanen redovisas moms i kontoklass 2 (eget kapital och skulder) och kontogrupp 26 (Moms och särskilda punktskatter). Här finns det flera olika konton att välja på och både den utgående och ingående momsen kan redovisas på flera olika konton.

Lagtextens definition av mervärdesskatt

Mervärdesskattelag 1 Avd 1.kap 1§: Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet, vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.