Alla företag som uppfyller kraven för moms och är momspliktiga ska ta betalt för moms vid försäljning av varor och tjänster inom landet. Företaget behöver sköta sin bokföring av moms på ett korrekt sätt.

För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder ska samtliga av dessa punkter vara uppfyllda:

  • Företaget omsätter varor eller tjänster.
  • Omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig.
  • Omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet dvs. näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.
  • Omsättningen görs i Sverige.

Bokföra ingående och utgående moms

Ingående moms är den moms som företag betalar vid inköp.

När vi i stället säljer varor eller tjänster så fakturerar vi kunden utgående moms. I de flesta fall är den ingående momsen avdragsgill och kan dras av mot den utgående momsen.

Huvudkontot för bokföring av ingående moms är 2640 och huvudkonto för bokföring av utgående moms är 2610.

Momsregistreringsnummer

Alla näringsidkare som är skattskyldiga för moms i Sverige får ett momsregistreringsnummer vid registrering. De ska sedan lämna in momsdeklaration samt betala in moms till Skatteverket. För att kunna lämna in momsdeklarationen behöver bokföring av moms utföras.

Redovisning av moms

Olika regler för momsredovisning gäller beroende på bolagets storlek och omsättning.

  • Små företag med en momspliktig omsättning på under en miljon kronor kan välja att redovisa moms en gång om året, kvartalsvis eller månadsvis. 
  • Medelstora företag med en momspliktig omsättning på mellan 1 miljon och 40 miljoner kronor kan välja att redovisa momsen en gång per kvartal eller månadsvis. 
  • Stora företag som omsätter mer än 40 miljoner kronor om året ska redovisa sin moms varje månad.

Här har du en guide hur momsdeklarera i enskild firma.

Olika momssatser

I Sverige finns det tre olika momssatser att välja på beroende på vilken bransch man tillhör och vad det är man säljer. De olika momssatserna är 25%, 12% och 6%. Den vanligast momssatsen i Sverige är dock 25%. Det finns även vissa verksamheter som är helt momsfria såsom sjukvård och skolutbildning. Pris inklusive moms är varans bruttopris och priset exklusive moms är varans nettopris.

Exempel på bokföring av moms vid inköp

De flesta produkter och tjänster som ett företag köper in är momsbelagda och därmed ska momsen redovisas i bokföringen vid de inköp som görs. Här är ett exempel på en vara som köps in för 1000 kronor inklusive 200 kr moms.

Vid inköp till företaget kallas det ingående moms och därför bokförs detta.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

4000

Inköp av varor från Sverige

800

 

2640

Ingående moms

200


1930

Företagskonto

 

1000


Exempel på bokföring av moms vid försäljning

Beroende på vad du säljer för varor eller tjänster så ska det i de flesta fall läggas på moms på dem som sedan ska bokföras.  Här är ett exempel på en vara som säljs för 4000 kronor inklusive 800 kr moms.

Vid en försäljning av en produkt eller tjänst heter det utgående moms och det bokförs i detta exempel.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

3000

Inköp av varor från Sverige


3200

2610

Utgående moms

 

800

1930

Företagskonto

4000Om du säljer produkter/tjänster med olika procentsatser så kan det vara bra att använda olika konton för intäkterna för att dela upp de olika momssatserna vid försäljning. Här är några exempel på olika konton att använda.

Konto

Momssats

3001

Försäljning inom Sverige 25%

3002

Försäljning inom Sverige 12%

3003

Försäljning inom Sverige 6%

3004

Försäljning inom Sverige momfri

3105

Försäljning utanför EU

3106

Försäljning till EU med VAT-nummer från köparen

3108

Försäljning till EU momsfri


Exempel på helårsredovisning av moms

För er som har en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kronor finns det möjlighet att redovisa momsen en gång per år. Så låt säga att ditt företag har haft en utgående moms på 100 000 kronor och en ingående moms på 70 000 kronor, då kan du bokföra det så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2611

Utgående moms på försäljning inom sverige, 25%

100000

 

2641

Debiterad ingående moms

 

70000

2650

Redovisningskonto för moms

 

30000


Att tänka på vid bokföring av moms

Vid bokföring och när du ska redovisa momsen gäller det att tänka på att försäljningen delas upp i en momsdel och en intäktsdel. Momsen ska alltid redovisas såsom den är angiven på verifikationen oavsett om den är rätt eller felaktigt beräknad.

Tänk på att det finns många undantag och speciella regler i momslagstiftningen och lagen uppdateras ofta. Därför är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad och se över vilka regler som gäller för just din bransch. Det finns bland annat speciella regler som gäller för uthyrning av lokaler, leasing av bilar, inköp och försäljning av byggtjänster och byggvaror.

I baskontoplanen redovisas moms i kontoklass 2 (eget kapital och skulder) och kontogrupp 26 (moms och särskilda punktskatter). Här finns det flera konton att välja på och både den utgående och ingående momsen kan redovisas på flera olika konton.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.