Förenklat kan man säga att K2 passar bra för mindre företag med en relativt okomplicerad verksamhet medan K3 är mer anpassat för lite större företag med mer komplexa verksamheter och transaktioner. De mindre företagen bör så snart som möjligt bestämma sig för vilket regelverk man tänker följa, säger Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC.

Det är Bokföringsnämnden (BFN) som har tagit fram ett nytt allmänt råd för att upprätta årsredovisning, K3, som är huvudregelverket för alla aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Vad är anledningen till införandet av det nya regelverket K3?

K-regelverken syftar till att samla normgivningen för upprättande av årsredovisning i sammanhängande regelverk som är anpassade efter respektive kategori av företag. K2 är ett förenklingsalternativ som de mindre företagen kan använda sig av, medan K3 är huvudregelverket för alla företag, säger Christian
Stralström på PwC.

Vilka frågor är de vanligaste ni får kring K3?

De mindre företagen undrar: Ska jag välja K2 eller K3?

Och vad svarar du då?

Jag brukar svara: Det beror på. För det mindre företaget med en inte allt för komplex verksamhet, få intressenter och som inte har något behov av att balansera egenutvecklade immateriella tillgångar, då är K2 ofta ett bättre alternativ. Det kan till exempel vara ett företag med ett fåtal anställda, ingen extern finansiering och som har en enkel verksamhet.

Ska övriga företag välja K3?

Ju större och mer komplext ett företag är, ju större är sannolikheten att K3 är det lämpligaste alternativet. BFN har sagt att företagen alltid kan byta upp sig till K3. Men att byta ner sig från K3 till K2 är inte lika enkelt. Detta gör att företagen måste tänka sig för innan de väljer K3.

Vad rekommenderar ni?

Vi tycker att K3 kan ge en bättre redovisning än K2 för de företag som har ett sådant behov, men för många mindre företag kommer en redovisning enligt K2 vara ett mycket bra alternativ.

För företag som under kommande år kan komma att vidga ägarkretsen, söka ny finansiering eller komma över gränsen för större företag, kan det vara bra att välja K3 redan nu för att slippa en övergång från K2 till K3 om några år. 

Hur påverkar valet av K2 eller K3 övergångsreglerna och vad krävs för jämförelseåret 2013?

Det har stor påverkan. Om ett bolag väljer K3 måste man titta på vilka effekter det får på redovisningen. Det finns ett antal områden där reglerna skiljer sig från dagens och som behöver analyseras, till exempel upprättande av koncernredovisning, avskrivningar, pensioner och finansiella instrument.

Är det något annat som K3 kan innebära?

Införandet av K3 kan medföra att företaget måste göra uppdateringar av sitt ekonomisystem.

Med K3, vilka skillnader blir det för företagen som upprättar koncernredovisning?

Det finns två framträdande skillnader. För det första en praktisk tillämpning: om man i en koncernredovisning har minoritetsintressen är det lämpligt att se över effekterna av att man redovisar enligt K3. I K3 redovisas nämligen transaktioner med minoriteten som en transaktion mellan aktieägare, det vill säga i eget kapital. I vissa fall kan det därmed vara lämpligt att fundera på om förvärv gjorda innan övergångstidpunkten ska räknas om enligt de nya reglerna i K3.

Den andra stora skillnaden är tillämpningen av komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar. Om ett företag som har tillgångar med betydande komponenter som väsentligt skiljer sig åt i nyttjandeperiod, ska dessa komponenter skrivas av separat.

K3 börjar gälla 2014

Det nya huvudregelverket för redovisning, K3, börjar gälla i Sverige 2014. Detta regelverk blir obligatoriskt för publika aktiebolag och större onoterade företag.

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar måste byta till K3 eller K2 senast räkenskapsåret 2014. K2 får tillämpas redan nu. Även K3 får tillämpas före 2014 för de som önskar.

Mindre företag får välja mellan K2 och K3. För att ett företag ska klassas som mindre gäller maximalt 50 anställda, 80 miljoner kronor i omsättning eller 40 miljoner i balansomslutning. Företag som går över två av dessa tre gränser två år i rad, klassificeras som större det tredje året.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Stefan
2013-02-06 16:29
Tack för en lärorik och pedagogisk artikel! Jag är själv företagare (restautang) och anser mig ganska rejält begränsad inom redovisning. Jag har känt mig stressad och fundersam över de förändringar som nu ska ska och hur de kommer påverka. Jag tycker det har varit svårt att finna bra information som är till hjälp för oss företagare kring hur man ska fundera i valet mellan regelverken. Förutom denna artikel blev jag glad när jag nyligen fann hemsidan www.k2k3.se där det finns samlad information om K2 och K3. Den har hjälpt mig mycket och jag vill därför passa på att rekommendera den för er andra företagare där ute som liksom jag känner att man har för dålig kunskap. Mvh Stefan Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.