Enligt lag måste alla som driver egen näringsverksamhet löpande under året se till att bokföringen sköts och är korrekt, plus att man ska upprätta ett årsbokslut.

Processen kan verka överväldigande men det behöver inte vara så komplicerat som det först kan verka. Ett förenklat årsbokslut är ett alternativ som står tillgängligt för mindre företag och kan avsevärt minska administrationens börda. Ett förenklat årsbokslut är tillåtet för mindre företag med en årlig nettoomsättning som vanligtvis inte överstiger tre miljoner kronor. Detta förenklade bokslut används sedan som underlag vid deklarationen av firman.

I den här guiden kommer vi att gå igenom stegen för att skapa ett förenklat årsbokslut.

Förberedelser inför ditt Förenklade Årsbokslut

Det första steget i att förbereda ett förenklat årsbokslut är att bokföringen skötts löpande under året där man samlat ihop alla ekonomiska transaktioner som har ägt rum.

Därefter bör du sammanställa dessa transaktioner i de grundläggande finansiella rapporterna: resultaträkning och balansräkning. Glöm inte att dra av det som är avdragsgillt i företaget.

Efter att ha skapat dessa rapporter är det viktigt att gå igenom dem noggrant för att säkerställa att all information är korrekt och återspeglar verksamhetens faktiska finansiella tillstånd. 

Förenklat Årsbokslut på Skatteverkets hemsida

När du sedan upprättar ditt förenklade årsbokslut utgår du från din bokföring. På Skatteverkets hemsida kan du enkelt upprätta ett förenklat årsbokslut. Här kan du antingen använda en anonym funktion eller logga in med din e-legitimation för att skapa det förenklade årsbokslutet. Om du väljer att logga in med din e-legitimation, ges du dessutom möjligheten att automatiskt överföra information från ditt årsbokslut direkt till din NE-blankett och därefter smidigt skicka in din deklaration elektroniskt.

Väljer du att göra ditt förenklade årsbokslut på Skatteverkets hemsida så får du både guidning och hjälp med uträkningarna. Denna tjänst finner du om du går in på fliken Företag och sedan Enskild Näringsverksamhet. 

Upprätta det Förenklade Årsbokslutet manuellt

Vill du i stället upprätta ditt förenklade årsbokslut på papper manuellt så kommer vi här gå igenom några av posterna. Det förenklade årsbokslutet består av en sida och finns att ladda ner som Blankett (2150) på Skatteverkets hemsida. När du har blanketten kan du:

1. Börja med att ange företagets uppgifter som ska fyllas i på den övre delen av blanketten. 

2. Sedan ska du fylla i anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivningar och nedskrivningar) vid årets slut i rutorna B1– B5. 

3. Årets avskrivningar och nedskrivningar lägger du sedan ihop och för in i ruta R9 respektive R10.

4. Varulagret ska inventeras och värdet för du in i ruta B6 (endast om det överstiger 5 000 kr).

5. Kundfordringar beräknas och skrivs i ruta B7. 

6. Övriga fordringar skrivs i ruta B8.

7. Saldo för kassa och bank på årets sista dag förs in i rutan B9.

8. Låneskulder skrivs in i ruta B13.

9. Skatteskulder såsom den momsskuld som redovisas i momsdeklaration förs in i ruta B14. 

10. Leverantörsskulder skrivs i ruta B15.

11.  Årets övriga skulder skrivs in i ruta B16.

12.  Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.

13.  Årets bil- och bostadsförmån skrivs in i ruta R3.

14.  Årets ränteintäkter skrivs in i ruta R4.

15. Kostnaderna för varor, material och tjänster förs in i ruta R5 respektive R6.

16. Årets kostnad för anställda skrivs in i ruta R7.

17. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8. 

18. Räkna sedan ut företagets tillgångar och skulder.

19. Eget kapital är sedan summan som man få när man tar tillgångar minus skulder. Eget kapital förs sedan in i rutan B10.

20. Om företaget väljer att göra avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond och ersättningsfond i sin deklaration, är det viktigt att inkludera information om de gjorda avsättningarna i det förenklade årsbokslutet. För enskilda firmor registreras inte avsättningarna i bokföringen utan ska endast finnas med i deklarationen. Dessa förs sedan in i rutorna U1–U4.

Läs mer om skatteplanering i enskild firma.

Du måste också ta hänsyn till:

  • Tänk på att vissa poster i bokföringen kan behöva justeras för att ditt resultat ska bli riktigt.
  • Fakturor som du har skickat före årets slut men inte fått betalt för.
  • Bokförda inbetalningar som avser året innan.
  • Inbetalningar som avser förskott.
  • Har du inga obetalda inbetalningar eller fakturor vid årets slut, behöver du heller inte fylla i raderna kundfordringar eller leverantörsfakturor. 

Skriv under och spara

När du är klar med det förenklade årsbokslutet ska det skrivas under och sparas i sju år tillsammans med din bokföring. Det ska inte skickas in till Skatteverket utan du skickar in din (NE) deklarationsblankett.

Genom att följa dessa steg kan småföretagare på ett effektivt sätt navigera i processen för att skapa ett förenklat årsbokslut för enskild firma. Det underlättar inte bara den administrativa bördan utan säkerställer också att företaget upprätthåller god finansiell hälsa och transparens.

Se även: Så deklarerar du moms i din firma

Guide: Hur du deklarerar i enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.