Det kan vara mycket att tänka på när du anställer din första medarbetare, eller fortsätter att utöka din arbetsstyrka. Vad ska stå med i anställningsavtalet? Hur är det egentligen med försäkringar, pension och vad gäller vid distansarbete? Arbetsrätten kan vara både krånglig och snårig att ta sig igenom, men även något som kan falla mellan stolarna då fokus är på att få företaget att växa och att få dygnets timmar att räcka till.

Vi hjälper dig med Lön och HR

Vad gäller då egentligen från att du anställer din första medarbetare och vad kan vara bra för dig att tänka på redan från start? Vi hjälper dig reda ut de viktigaste delarna inom arbetsrätten och vad du bör tänka på från start. 

  • Anställningsavtal

Att ha ett anställningsavtal är alltid en fördel. Även om muntligt avtal gäller är det alltid bättre att ha det fysiskt. I § 6 c LAS (Lagen om anställningsskydd) framgår det vad som ska finnas med i anställningsavtalet.

  • Lönekartläggning

Att genomföra en lönekartläggning är obligatoriskt enligt lag från första anställda i enlighet med kap 3 §§ 8-10, Diskrimineringslagen. Många företag är inte medvetna om det lagkravet och missar därmed att lönekartläggningen ska genomföras årligen.

  • Riktlinjer och rutiner

Flertalet rutiner och riktlinjer ska finnas på plats från att den första medarbetaren anställs, exempelvis gällande diskriminering och kränkande särbehandling. Ju fler medarbetare som anställs inom ett företag, dess då fler rutiner, riktlinjer och policies måste upprättas. 

  • Arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig och stor del inom det arbetsrättsliga området, detta i och med att arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att alla medarbetare ska kunna arbeta så riskfritt som möjligt. Här ingår exempelvis rutiner, riskbedömningar och handlingsplaner.

Personalen är en livsviktig resurs för alla företag oavsett storlek. Om det inte finns tid att hinna med personalfrågor kan konsekvenserna bli både många och dyrbara. Felrekryteringar, hög sjukfrånvaro och missnöjda medarbetare är dyrt för alla bolag, men kan vara helt avgörande för ett mindre bolags överlevnad. För att underlätta för dig som företagare är det därför till fördel att ha hjälp av någon som kan hantera frågor gällande personal, arbetsrätt och arbetsmiljö så att du kan fokusera på det du brinner för och samtidigt följa de lagar, regler och förordningar som krävs.

Se här vad vi kan göra för dig

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.