Psykisk ohälsa och stress kostar miljardbelopp för staten och svenska företag. Många av sakerna som påverkar människors allmänhälsa är svåra att göra något åt, men här är fem saker som du som chef och arbetsgivare kan göra för dina medarbetare.

Vi vet ju! Eller hur? Vi vet ganska väl vilka faktorer som krävs för att våra arbetsplatser ska vara fria från psykisk ohälsa.

Närvarande ledare och chef

Ett närvarande ledarskap är en viktig faktor för att medarbetarna ska må bra. Det som är utmaningen är att vi kan ha så många olika uppfattningar om vad ett närvarande ledarskap är. Den person som är chef kanske själv upplever att hen är på plats i stort sett varje dag, att hen alltid hälsar och tar sig lite tid för en pratstund och ger återkoppling på det som är bra och det som är mindre bra och kan utvecklas. Vissa medarbetare vill ha mycket mer, som till exempel ett aktivt lyssnande både om det privata och relationer till kollegor. De kan vilja ha ännu mer återkoppling på hur arbetsuppgifter ska utföras och bekräftelse på att det gjorts på ett bra sätt. Andra medarbetare vill jobba på utan att chefen blandar sig i för mycket och när chefen vill höra hur det går eller ge återkoppling så blir medarbetaren besvärad.

Vikten av god kommunikation

En annan faktor som är viktig för att arbetsmiljön ska upplevas som frisk och välfungerande är god kommunikation. De flesta människor beskriver sig som kunniga på att kommunicera och framförallt på att lyssna. Trots detta är konflikter, missuppfattningar, felaktiga tolkningar samt psykisk ohälsa och stress väldigt vanligt på de flesta arbetsplatser i Sverige. Enligt Försäkringskassan mår idag I 000 000 svenskar dåligt på grund av psykisk ohälsa och stress.

Se även: 5 varningstecken på utmattnings- och stressyndrom

Hjälp att prioritera arbetsuppgifter

Den tredje dokumenterade faktorn för friska arbetsplatser är att chefen hjälper medarbetaren att prioritera arbetsuppgifterna när det är stressigt och mycket att göra. För att det här ska fungera behöver medarbetaren känna förtroende för chefen.

I första hand för att känna sig trygg med att kunna berätta att det är för mycket just nu. Det kan upplevas som en svaghet att inte riktigt hinna med eller klara av sitt arbete. Om chefen saknar förmåga att lyssna in problem och bemöta detta med respekt kommer förmodligen arbetstagaren jobba sig sjuk innan hen ens pratar med sin chef.

Ur chefens perspektiv handlar det om att kunna sätta sig in i medarbetarens situation och ha kunskap om själva arbetsuppgifterna som utförs. Det kräver både förmåga att lyssna och att kommunicera med tydligt jag-budskap för att hjälpa medarbetaren till en friskare arbetssituation.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Även ett väl fungerande och kunnigt systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för friska arbetsplatser. I större företag där det finns en HR-avdelning och välutbildade chefer fungerar SAM säkert alldeles utmärkt.

För egna företagare som kanske har börjat med ett fåtal anställda och som växer snabbt är det inte alldeles säkert att arbetsmiljöfrågor finns inom kunskapsradarn eller framförallt så saknas tiden för att lära sig och utföra SAM.

Satsa på kompetensutveckling

Den sista viktiga faktorn för friska arbetsplatser är kompetensutveckling. I de företag där medarbetaren har en tydlig och välformulerad kompetensutvecklingsplan får medarbetarna möjlighet att känna kontroll över sina arbetsuppgifter. Idag är teknisk utveckling oerhört snabb och det går fort att ens gamla kunskaper och utbildningar blir omoderna. Att ständigt kompetensutveckla sig gör att medarbetaren kan hantera sina arbetsuppgifter men ger också en möjlighet att få personlig utveckling. Ju mer personlig utveckling desto större tillfredsställelse i det han gör vilket leder till att medarbetaren i större utsträckning stannar kvar på sin arbetsplats. Företagaren behöver inte förlora viktig upparbetad kompetens och erfarenhet.

Vi vet hur vi ska bli friskare, men det räcker inte hela vägen

Jag gissar igen att du har hört detta förut och att du känner igen vilka faktorer som ger en frisk arbetsplats. Vad är det då som gör att vi är så sjuka och mår så dåligt och att svenska staten har en kostnad på 70 miljarder kronor för psykisk ohälsa och stress per år?

Det svenska samhället i sig är en klar orsak till psykisk ohälsa och stress med yttre krav på både prestation privat och på jobbet. Att många "dubbelarbetar" i hemmet och på jobbet är en annan orsak.

Ständig uppkoppling till hela världen via vår telefon där vi tar emot en hel världs utmaningar och olyckor skapar stress i den moderna människan. Globalisering och sekularisering ses som en annan orsak som gör att vi saknar en lokal trygg förankring och kan vila i den. Detta skapar krav på att ständigt välja och ta ställning vilket i sig kräver mycket energi i varje beslut du ska ta.

Dessa samhällsförändringar kan du som företagare inte göra så mycket åt. Däremot har kraven på den enskilde företagaren vad det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö ökat. Idag finns en rad skallkrav enligt AFS 2015:4 som gör att du som företagare behöver kunna mer om vad som skapar psykisk ohälsa och stress för den enskilde individen.

För att få ett friskare företag krävs kunskap både för chefer och för personal. Kunskap om kommunikation, om samtal med medarbetare och en vilja och en kraft att låta sin personal utvecklas på alla upptänkliga sätt. Idag nöjer sig inte medarbetaren med mindre!

Läs vidare: 15 tips som motiverar dina anställda


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2019-10-24 14:55
Mycket informativt!
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.