Det kan handla om att ställa upp för medarbetare som har det svårt privat, att ta sig tid och småprata lite med städaren som man annars passerar dagligen i korridoren och att i varje enskild situation välja det alternativ som gynnar människor mest på lång sikt. Begreppet medmänsklighet är intressant på många sätt, alla människor verkar ha olika definitioner av detta så viktiga ord.

För mig kan medmänsklighet på en arbetsplats också innebära att en medarbetare som mår dåligt inte låter det gå ut över kollegorna eller att man tar sig tid att fundera ett par sekunder extra innan man väljer hur man ska formulera någon form av kritik. För mig personligen är etik och medmänsklighet centrala begrepp i min ledarstil. När jag kommer i kontakt med olika företag kan jag ibland överraskas över hur lite etik och medmänsklighet diskuteras. Näringslivet är, i mina ögon, alltför egocentriskt för sitt eget bästa.

Jag önskar att fler företagsledares arbete istället präglas av attityden att ju fler som gynnas av ett enskilt beslut, desto bättre. Man ska inte glömma att det är människor av kött och blod man har att göra med, även när man gör affärer.

Jag vill uppmana företagsledare att reflektera en stund kring vad begreppet etik innebär för just dig, vilka värderingar präglar din personlighet, vilket beslut känns rätt att fatta i olika situationer? Jag är övertygad om att trenden sprider sig som ringar på vattnet om etik och medmänsklighet hamnar högre upp på agendan i det svenska näringslivet. Det är genom att placera etiska frågeställningar högre upp på agendan som vi kan bidra till att göra hela samhället mer medmänskligt och hjärtligt.

Jennifer Lind driver företaget Städsällskapet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.