Att skapa verklig framgång för sitt företag är egentligen inte mer märkvärdigt än att äta en hamburgare!

En liten tugga åt gången men där man ändå omgriper helheten.

För de främsta framgångsnycklarna för din verksamhet handlar om att du har ett bra ledarskap och motiverade medarbetare (övre och undre brödet) och organisationsstrukturer som är med och stöttar (själva hamburgaren). Tillsammans utgör nycklarna en fungerande helhet som helt överträffar de enskilda delarna för sig.

Det intressanta är att många företag satsar stora resurser på att bara jobba med en nyckel åt gången! En stor organisationsförändring är som att restaurangen bara skulle serverar hamburgarköttet en hel månad, det blir inte riktigt bra hur fin kvalité än köttbiten har. Matgästen vill ha helheten för att vara nöjd, företagets framgång lika så.

Kolla vad du har runt dig, och kanske även i din egen verksamhet. Det är många restauranger som satsar stort på att servera bara hamburgarlock ena veckan, för att senare servera underbrödet. Eller som det låter inom företagen: ”- Nu satsar vi på ledarutveckling, och nästa år skickar vi medarbetarna på kurs”, eller ”- Vi ska genomföra en organisationsförändring”. Genomgående är det slående att man sällan blir nöjd med resultatet. Men att skicka cheferna på en kurs, medarbetare på en annan och sen hoppas att man gör bra saker tillsammans är inte bara naivt, det är direkt dumt. De här tre nycklarna behöver gå hand i hand för att skapa framgång där man flyttar positionerna målinriktat en liten bit åt gången. Som man gör när man äter hamburgaren, en tugga åt gången, där alla nivåerna är med i varje tugga.

I bokenTalangaccelererande ledarskap skriver jag mycket om ledarskapet på andra sidan generationsskiftet då det händer mycket på arbetsmarknaden då. Om du redan idag jobbar med yngre medarbetare i din verksamhet har du kanske redan upplevt olikheterna och kanske tycker att den nya generationen är ganska jobbig, att de inte gör vad man säger, att allt ska ifrågasättas och att de vill så mycket hela tiden. Bra, då har du också börjat förstå att vad som varit rätt tidigare kanske inte är så rätt längre, och med största sannolikhet inte rätt i morgon.

De 3 främsta framgångsnycklarna för ditt företag idag och framåt är:

1. Ett ledarskap som kännetecknas av en hög grad av både personlig ödmjukhet OCH professionell vilja med hög ambition å verksamhetens vägnar.
Tumma aldrig någonsin på vad du vill med din verksamhet, men var ödmjuk och prestigelös med HUR man gör för att få till det. Säg aldrig vad som ska göras, men var tydlig med vad du vill ska bli gjort. Då ger du utrymme för medarbetarna att själva välja att göra det. För nästa generation har blivit drillade i att sätta sin egen agenda och inte ta rygg på en chef.

2. Organisationsstrukturer som gynnar delaktighet och personlig tillväxt både för enskilda individer i verksamheten och för formaliserade grupper.
Se till att det ges utrymme för medarbetarna att få vara delaktiga och bidra till goda lösningar. Mötesarenor, beslutsvägar och rollförväntningar bör alla sträva efter att minimera risken för att släcka medarbetarnas engagemang och vilja till att komma med kloka lösningar. Istället för att du ska göra brandkårsutryckningar, så skapa en struktur där medarbetarna får jobba med att komma fram till lösningar på problemen. Deras samlade kunskap allt alltid större än din egna, dra nytta av det!

3. Ett medarbetarskap med hög grad av personligt åtagande, stort engagemang och företagsamhet.
Medarbetare av idag tar själva ansvar för att göra sig anställningsbara och för att öka sitt marknadsvärde. Förvänta dig att de aktivt tar initiativ till kloka lösningar. Deras mantra kan gärna vara ”informera chefen om allt, men fråga om inget” Dagens medarbetare har bra kapacitet att göra sitt jobb, men du behöver ge dem tillit även när det är svårare frågor. Och den mentala resan gör oftast mer ont hos dig än hos dina medarbetare.

Och du kommer ihåg budskapet? Du behöver en bra ledning och motiverade medarbetare tillsammans med stödjande strukturer, men de måste hänga ihop till en helhet. Och ditt framgångsarbete är inte mer märkvärdigt än när du ta en tugga åt gången när du äter hamburgare. Målinriktat arbete där helheten går i takt skapar er framgång!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.