Hur du paketerar din produktJag har under en tid arbetat mycket mot små och medelstora företag. Det jag har upptäckt är att de flesta av dessa företag lägger alldeles för liten tid på PAKETERING av sitt erbjudande, vilket leder till att de har svårigheter att nå fram till kunderna.

Jag vill belysa vikten av att man måste arbeta igenom sin paketering innan man beslutar sig för att göra exempelvis en hemsida, annons eller broschyr.

Innan vi går vidare måste jag först beskriva praktisk affärsutveckling, som består av tre områden.Ett område är det du erbjuder, som jag kallar sortiment. Ett annat område är till dem du ska sälja ditt sortiment dvs. kunderna. Ditt erbjudande måste förmedlas via ett sista område dvs. en kanal, för att nå kunden. Kanaler kan vara personlig försäljning, hemsida, annonser osv. De tre områdena är alltså: sortiment – kanaler – kunder.

Därför du som företagare ska göra en bra paketering:

 • Du som företagare, har du problem med att nå fram med ditt erbjudande/ budskap till dina potentiella kunder?
 • Har du lagt ned en hel del pengar och tid på din hemsida utan att få den respons du förväntat?
 • Funderar du på att göra en hemsida?
 • Har du en röd tråd genom din hemsida, broschyrer, annonser?
 • Funderar du över varför dina satsningar för att bearbeta kunderna ej ger frukt?
 • Funderar du att marknadsföra dig via sociala medier?
 • Hur ska ni sälja er kompetens/ kunskap?
 • Får ni för dåligt betalt för er service idag?
 • Hur kan ni differentiera er mot konkurrenterna?
 • Hur ska ni få kunderna att betala för den kompetens som ni tillför?
 • Har era säljare svårt att sälja in era produkter och tjänster?

Hur ska man då göra en paketering?

Jo, innan man börjar fundera över sina kanalval måste man göra en grundpaketering. En grund paketering innebär att man ska beskriva sitt erbjudande eller sortiment via ett antal produktblad.
Förslag på arbetsgång.

1. Beskriv ert erbjudande eller sortiment genom att först dela upp det i segment, produkt & tjänst.

Om man har en tillverkande enhet kan man dela upp sortimentet i grupper (läs produktblad) ex Produkt 1, Produkt 2, Installation & Montage, Reservdelar & Service, Legotillverkning osv.

2. Gör nu ett enkelt produktblad per segment, produkt & tjänst.

Produktblad

3. Välj ett produktblad och gör en övning med din personal eller nära och kära vilka ord som kan beskriva segmentet, produkten & tjänsten. Vilka magiska ord kan beskriva detta erbjudande bäst? Det kan vara unika ord, tagna från konkurrenterna, huvudsaken att de beskriver erbjudandet.

4. När man fyllt i samtliga produktblad ska man prioritera orden. Vilka ord är viktigast för erbjudandet ?

5. Börja bygga kombinerade ord enligt prioriteringen per produktblad.

6. Bygg nu texter för respektive produktblad baserade på de kombinerade ord som tagits fram.

Nu är grundpaketeringen klar och de olika produktbladen ska beskriva ert totala sortiment. Det jag ovan har beskrivit är enligt nedan gul ring nummer 2.

Praktisk affärsutveckling

Nästa steg blir att gå vidare till ring nummer 3 dvs. att skapa presentationer, filmer mm baserade på framtagna produktblad.

Genom detta arbetssätt kommer ni att ha en röd tråd genom era olika kanaler.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.