Vad är egentligen lönsamhet?

Och vilka strategier behövs för att öka lönsamheten?

Man kan enkelt definiera lönsamhet som företagets förmåga att skapa mer intäkt än utgift genom att sälja produkter eller tjänster som överstiger kostnaden att ta fram dem. Kostnaden innefattar även den personal som är involverad i produktionen. Det finns också indirekta kostnader som nyttjas av produktionen och andra avdelningar på företaget gemensamt. Dessa benämns oftast som ”overhead”.

Ökad lönsamhet – självklart!

Det är normalt att företagsledare och chefer ständigt söker vägar för att öka lönsamheten i företaget. Lönsamhet är en av de mest påtagliga faktorerna för framgång som gör att företaget mest troligt kommer att växa och kan fortsätta att konkurrera på marknaden. Tillväxt grundar sig på genomförda strategier och det är viktigt att lära sig vilka strategier man behöver implementera inom team och personal för att öka intäkten och minska utgiften. Ökad lönsamhet är förstås också positivt för aktieägare och investerare.

14 effektiva tips för att öka intäkten

Är din strategi den mest lönsamma eller behöver du göra en genomgång av den och matcha den mot marknad och behov? Strategier kan variera beroende på vilket företag och vilken bransch det gäller, vissa strategier är mer effektiva för vissa företag än för andra. Det finns inga standardmodeller. Om du har en strategi som fungerar kan du exempelvis också effektivisera genom följande förslag: 

 • Teamets bidrag

En av de viktigaste strategierna för ökad lönsamhet är den strategi du lägger upp för att hantera och rikta teamet. Träffa teamets medlemmar separat en och en och tillsammans. Fastställ mål som ni gemensamt kan arbeta mot och ge dem den röda tråden så att de tydligt kopplar den egna insatsen till lönsamheten. När man ser att man personligen gör skillnad och förstår detta kan det uppstå en motiverande faktor. Sätt en siffra i procent på hur mycket vinstmarginalen ska öka och skapa känslan av att detta ska göras tillsammans. Läs mer om ämnet teambuilding här.

 • Samla data – var datadriven

Genomför marknadsundersökningar och analysera resultatet. Det är extremt viktigt att förstå målgruppen och vad som triggar dem för att köpa produkter och tjänster. Denna kunskap betyder allt. Att du känner dina kunder lägger grunden för din lönsamhet.

 • Analyserat bokslutet

Ett bokslut kan ge kvantitativa signaler om hur intäkter och kostnader fördelar sig och vilka justeringar du kan göra i verksamheten. Kontoplanen ska vara direkt kopplad till det som händer ute i fält och du ska veta exakt vilken tjänst som ett konto kopplar till. Här kan du tydligt se vilka tjänster eller produkter som är framgångsrika – och eftersom de är kopplade till det arbete som sker i verkligheten får du också svar på ”varför”.

 • Se över fysiska utrymmen

Man kan analysera hur anställda rör sig på den fysiska arbetsplatsen för att avgöra var den är ineffektiv. Att omorganisera fysiska utrymmen skapar effektivare produktionsprocesser. Minska sträckorna som personalen behöver gå, tänk över vad som ska finnas i respektive utrymme. Mindre förändringar gör stor skillnad räknat på längre tid.

Från min studie i Silicon Valley: Så skapar du en kreativ och högpresterande arbetsmiljö

 • Ta bort onödiga processer

Att ta bort onödiga och oväsentliga processer bidrar till att öka effektiviteten i företaget, ofta ser man direkt en kostnadsminskning. Oväsentliga uppgifter kan exempelvis vara saker som teamet inte behöver slutföra för att få en högkvalitativ produkt, det finns många exempel på detta.

 • Minimera avfall

Identifiera processer som ger överproduktion eller defekter, begränsa överskottslager och överskottsbearbetningar. Använd en programvara där du kan spåra en förväntad efterfrågan på produkten så att du kan producera så nära som möjligt den mängd som behövs. Information får du också via marknadsanalys och kundundersökningar.

 • Utbildning

Att utbilda personalen är effektivt, speciellt effektivt är det om utbildningarna är individuella och riktade mot företagets målsättning. Detta kan hjälpa företaget att bättra på sin vinstmarginal. Särskilt nyanställda som behöver ”drillas in” i organisationen kan behöva utbildning. Inte efter klassisk modell, denna ska vara specifik för just den leverans som den nyanställde har fått i uppdrag att utföra.

 • Leverantörsrelationer

Om du etablerar goda relationer med leverantörer och löpande köper av dem kan du också förhandla ner priserna. Att betala mindre gör naturligtvis att ditt täckningsbidrag blir större. Om du avtalar med en leverantör att köpa produkter de närmaste 5 åren kan en prissänkning vara attraktiv – eftersom du annars inte signerar ett sådant kontrakt.

 • Utveckla varumärket

Att utveckla ett varumärke tar längre tid, och det handlar om att du bygger upp varumärket och fortsätta att arbeta med det. Om du laddar varumärket med rätt värden och placerar det i rätt omgivning och atmosfär finns det alla möjligheter att stärka det. 

 • Öka priset

Att höja priset på produkterna är det enklaste sättet, men inte alltid det bästa. Om du ska bli mer lönsam genom att höja priset behöver detta ske väl genomtänkt. En produkt är aldrig värd mer än värdet i betraktarens öga. Om du ska höja priset behöver det finns något mer i erbjudandet som gör att det är värt mera. Det handlar om att du behöver se till att produkten får ett högre värde. Detta kan vara immateriella värden, allt ifrån image till nya funktioner. Läs mer om prissättning här.

 • Behåll högpresterande individer

Om en team-medlem exempelvis kan producera 20% mer än sina team-medlemmar kan han eller hon tillföra ett mycket stort värde i organisationen. En sådan team-medlem vill man inte förlora, och även om du tvingas förhandla en högre lön för att behålla den högpresterande personen i teamet – så är det oftast värt det. Just här begås många misstag eftersom företaget inte räknar på förlusten om en högpresterande person lämnar företaget för en position där man får bättre betalt.

Missa inte: Hur du väljer en styrelse som lyfter företaget

 • Minska overhead

Fasta kostnader kan ofta minskas ner. Det kan var hyror eller andra förbrukningskostnader som man kan finna andra lösningar på. Är lokalen onödigt dyr? Finns det spill i en fast produktion som kan göras till en ny säljbar produkt?

 • Lönsamma kunder

Fokusera på de kunder som är lönsamma. Naturligtvis behöver du ge god service till alla, men om du fokuserar på de mest lönsamma kunderna kan du skapa merförsäljning. Väldigt ofta har kunden intresse av andra produkter som knyter an till kärnprodukten. Merförsäljning på befintliga kunder är betydligt lönsammare än att jaga rätt på nya. Se över vilken potential som finns för denna typ av merförsäljning.

 • Ny marknad

Att öka lönsamheten kan också innebära expansion till nya marknader i andra länder. Som de flesta exportörer vet behöver planen vara väl genomtänkt för att kostnaderna inte ska dra i väg. En strategisk analys av den nya marknaden är grunden till varje expansion.

Läs vidare: 17 tips för att vända förlust till vinst


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.