Produkter kan vara både varor och tjänster. Vissa företag är producerande företag och producerar sina egna produkter medan andra köper in produkter som de sedan säljer vidare. Om man studerar en marknad ser man ofta att det finns många olika produktalternativ. Vissa produkter har lågt pris medan andra har högre.

De produkter som kostar mer har ofta fler funktioner och/eller en högre servicenivå. Många företag har olika alternativ som riktar sig till olika målgrupper. När man sätter pris på företagets produkter måste man tänka på hur man vill att företaget ska uppfattas på marknaden. Är företagets image att vara ett lågprisalternativ som alltid har billiga produkter, eller vill man uppfattas som ett företag som säljer speciella produkter av hög kvalitet.

När ett företag prissätter sina produkter måste man ta hänsyn till produktions-/inköpskostnader, kundernas betalningsvilja och konkurrenternas priser. Produktions-/inköpskostnaden för en produkt är det minsta pris man kan ta. Visst händer det att företag säljer ut produkter på realisation, men på lång sikt måste man alltid täcka alla sina kostnader.

Läs: 15 tankar kring pris så du ska tjäna mer pengar

Kundernas betalningsvilja är den gräns som representerar det högsta en kund är beredd att betala för en produkt. I praktiken är det dock ofta konkurrenternas priser för likvärdiga produkter som bestämmer på vilken nivå det slutliga priset hamnar. Men detta behöver inte vara den bästa vägen framåt. Läs mer om problemet med konkurrentbaserat pris.

Vid prissättning kan man också använda olika typer av introduktionspriser eller rabatter för stamkunder och andra som handlar stora volymer som metod för ytterligare konkurrera om kundernas gunst.

En bra strategi för att sätta rätt pris

Fyra olika prislappar som ska sättas på olika varorNär du skall sätta priset på din vara eller tjänst skall du inte utgå från dina egna kostnader och sedan lägga på ett vinstpålägg.

Tänk och agera istället så här vid din prissättning:

  • Utgå alltid från kundens upplevda mervärde när du ska fastställa försäljningspriset. Du måste alltså först ha klart för dig vilka du vänder dig till och vad de är beredda att betala för din vara eller tjänst.
  • I nästa steg tar du hänsyn till det vinstkrav som du har fastställt på dina produkter eller tjänster. Du bör alltså ha klart för dig redan från början vilken vinst du strävar mot. Här yttrycks detta som vinstmarginal och inte som ett vinstpålägg.
  • Skillnaden mellan försäljningspriset och vinstmarginalen blir din målkostnad för varan eller tjänsten. Dvs. så här mycket får maximalt din vara eller tjänst kosta dig.

Skillnaden mellan synsätten är framförallt ordningsföljden. Med detta moderna synsätt utgår du alltid först från kunden, dvs. ett ”utifrån-in” tänkande. Utmaningen ligger sedan i att du på ett så tidigt stadium som möjligt, ”sållar bort” de varor eller tjänster där du inte når målkostnaden.

Se även: Därför är kostnadsbaserad prissättning ett misstag

Exempel på prissättning

Du har en butik som säljer herrskor som vänder sig till affärsmän i åldern 30-50 år. Du är på en mässa och ser skor som du tror passar din målgrupp. Du kommer fram till att dina kunder kommer att tycka att ett pris på 600 kr är ett bra pris. Du måste nu börja räkna ”baklänges”. Ta bort momsen, så blir priset 480 kr. Sedan tar du bort din vinstmarginal som du satt till 10%. Din målkostnad för skorna blir då 432 kr som skall täcka alla dina kostnader.

Relaterad läsning: Prissättning - den mest förbisedda hävstången för en lönsam affär

Du har tidigare gjort en uträkning där du kom fram att dina indirekta kostnader som bl.a. består av hyra för lokal, marknadsföring, administration, personalkostnader mm. motsvarar en lika stor kostnad som dina direkta kostnader som består av inköpspris på skor, fraktkostnader mm. Du blir nu erbjuden att köpa dessa skor till 250 kr inklusive fraktkostnad. Med ett pålägg på 100% för att täcka dina indirekta kostnader innebär det en totalkostnad på 500 kr som du skall jämföra mot din målkostnad som ligger på 432 kr. Du räknar du snabbt fram att det högsta pris du kan gå med på är 216 kr för att du ska nå din målkostnad eftersom du måste lägga på 100% på inköpspriset. Kan du inte förhandla fram ett pris på 216 kr, så bör du alltså avstå från en affär.

Relaterad läsning: 3 vanliga misstag vid val av pris

Mer om ämnet

Priskalkylator (verksamt.se)

Fler goda råd om prissättningsstrategier

3 faktorer som är avgörande för hur du sätter rätt pris

Priset styr vilka kunder du får

1 kommentarer
2015-09-24 12:47
Det ska stå 216kr och är nu ändrat.

Värt att tänka på är att de flesta av oss köper inte bara efter pris. Service, tilltro till säljaren/produkten/företagaren och en rad andra faktorer spelar också en viktig roll vid prissättning och prisstrategi. Du kan bestämma om du vill lägga dig i ett mellanprissegment, lågpris eller sälja din produkt eller tjänst till ett högre pris än snittet. Ett lågt pris säljer kanske mer, men samtidigt behöver du sälja till många fler för att uppnå samma omsättning.

Ett bra tips är också att tänka på merförsäljning. Vilka produkter eller tjänster kan du erbjuda för att öka försäljningsvolymen? Serviceavtal, utbildning och snarlika produkter som komplettera är bra sätt att få upp omsättningen i bolaget.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.