1. Syns du inte så finns du inte. När en representant från ert företag intervjuas i en tidning påminns era intressenter om er existens. I ett marknadsklimat som präglas av tuff konkurrens ökar behovet av att kontinuerligt exponera företagets varumärke, kompetens och medarbetare. Det gäller därför att vara beredd på att investera resurser på att öka företagets synlighet.

2. Publicitet ökar företagets trovärdighet och kredibilitet. Företag som syns i media öppnar ofta upp sina dörrar för nya möjligheter. De medarbetare ni väljer att profilera som experter i olika ämnen kan exempelvis få föreläsaruppdrag, konsultuppdrag, styrelseuppdrag eller andra sidouppdrag som kan generera nya intäkter och bredda individens personliga varumärke. Publicitet kan generera nya kontakter och öppna upp för nya nätverksplattformar.

3. Synlighet i media kan förändra er prissättning. Företag som regelbundet figurerar i media bygger successivt upp en trovärdighet som ofta ger dem utrymme att höja sina priser. Kunder är i allmänhet beredda att betala mer för tjänster och produkter som levereras från företag med ett gott renommé, ett upparbetat varumärke och en expertkompetens som accentueras av medieexponering. Ytterligare en fördel med att regelbundet synas på tidningarnas redaktionella utrymme är att det ökar sannolikheten att presumtiva kunder har just ert varumärke ”top of mind” när det är dags att köpa en produkt eller tjänst i er bransch.

4. PR gör företaget attraktivt för presumtiva medarbetare. En ökande andel av rekryteringsprocesserna i svenska företag tar sitt ursprung i spontanansökningar från individer som fått vetskap om företaget och dess kultur via media. Företag som kontinuerligt syns i media ökar sina förutsättningar att få in attraktiva spontanansökningar.

5. PR bidrar med kvalitetsinnehåll och trovärdighet i sociala medier. Sociala medier adderar en extra dimension till företagets medieexponering. Genom att länka till artiklarna på Facebook, Linkedin och på företagets hemsida ökar ni synligheten och artikelns budskap når ut till en stor del av företagets kunder, samarbetspartners och presumtiva medarbetare.

6. Positiv publicitet balanserar upp eventuella negativa omdömen om företaget. Ni kan aldrig styra vad som skrivs om ert företag i sociala medier, på bloggar och i olika forum. Däremot kan ni som företag balansera upp eventuell negativ publicitet genom att se till att synas i medierna i positiva sammanhang. Det nyanserar bland annat bilden av företaget i sökmotorer.

7. PR genererar många interna synergieffekter. När befintliga medarbetare noterar att deras arbetsgivare syns i media i olika sammanhang genererar det ”interna pluspoäng”. Det är attraktivt att arbeta på ett företag som exponeras i media, vars kompetens värdesätts så högt att de syns på tidningarnas redaktionella utrymme. PR genererar med andra ord en intern stolthet och sammanhållning som är mycket värd.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.