Roxtec konstruerar och utvecklar kabel- och rörgenomföringar som används i allt från väggar till teknikbodar till vindkraftverk, och inte minst till havs, vilket är det ursprungliga användningsområdet. Sortimentet har utökats när Roxtec sett ett behov av att gå in på nya marknader.

- Vi utgår från vad våra kunder vill ha, det är det centrala, säger Jenny Filipsen, IPR manager på Roxtec.

Roxtec använder en kombination av metoder för att skydda sin affär och de arbetar långsiktigt. Exempelvis kombinerar företaget immaterialrätterna patent och varumärke: Patentet säkerställer ett skydd för den tekniska lösningen och varumärket skapar igenkänning bland kunderna. Genom den kombinationen skapas ett skydd mot direkta kopior även när patentet gått ut.

Immaterialrätt, hela företagets angelägenhet

För att nå framgång i sina affärer lägger Roxtec stort värde vid att alla anställda känner till att företaget jobbar aktivt med immaterialrättsfrågor, även om de inte behöver ha kunskap om detaljerna. Det beslutade ledningen för några år sedan. På Roxtec får alla nyanställda i sin introduktionsutbildning en presentation kring immaterialrätt och hur företaget arbetar med dessa frågor. Det finns flera anledningar till att företaget gör denna satsning. Ett skäl är att förbättra möjligheten att snabbt kunna stoppa plagiat:

- Till exempel om de anställda ser något som de kan misstänka är en kopia av våra produkter så vet de vem på huvudkontoret de ska vända sig till. Vi säljer en säkerhetsprodukt och det är jätteviktigt att vi är ensamma om utseendet. Ser något ut som en Roxtec-produkt men är dåligt kan det vara förödande för oss, Säger Jenny Filipsen.

Jenny Filipsen vill nyansera bilden av immaterialrättsarbetet. Hon tycker att det finns en överdriven respekt och tror att många har blivit skrämda av att det ska vara något väldigt svårt. Jenny avslutar:

- Det är inte så svårt egentligen. Om man bara vill förstå. Man behöver inte kunna allt, men veta när man behöver ta hjälp av experter.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, rättigheten gäller som längst i 20 år. Ett varumärke fungerar som en igenkänning för produkten och det kan leva för evigt, så länge det förnyas var tionde år.

Foto: Magnus Arwidsson

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.