Enskild firma

Enskild firma

En enskild näringsidkare är en person som driver enskild firma eller enskild näringsverksamhet. Företagsformen är fortfarande är den vanligaste att starta med, näst efter aktiebolag.

Den kan passa dig som ska starta ett mindre företag ensam. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer. Den som driver firman är juridiskt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas, till skillnad från t ex aktiebolag.

Längre ner på denna sida har du en snabb-guide som hjälper dig att starta igång företaget, steg-för-steg, samt länkar till verktyg och hjälpmedel du behöver.

8 fördelar med näringsverksamhet i enskild firma

Det finns en del fördelar med att starta företaget med firma i stället för t ex Aktiebolag som det inte talas om så ofta. (Mer om de olika bolagsformerna och dess för- och nackdelar)

Här är de:

1. Högre ränta med räntefördelning

Reglerna för positiv räntefördelning ger möjlighet till att få en del av inkomsten från näringsverksamheten beskattad som kapitalinkomst med 30 procent total skatt. Den positiva räntefördelningen motsvarar situationen då du lånar ut egna pengar till ditt aktiebolag. Men vid positiv räntefördelning får du räkna med en schablonmässig och klart hög ränta som är statslåneräntan plus fem procentenheter.

2. Expansionsfond ger skatten tillbaka

Genom avsättning till expansionsfond kan du skjuta upp den fulla beskattningen av vinsten i näringsverksamheten på likartat sätt som med beskattat kapital i ett aktiebolag. Du slipper då undan med en tillfällig skatt som är på 22 procent av årets avsättning till expansionsfond.

Expansionsfond motsvarar systemet med beskattat kapital i ett aktiebolag men är mer förmånligt. Om du senare år minskar en avsättning till expansionsfond och återför beloppet för att täcka en förlust får du nämligen tillbaka den tidigare betalda expansionsfondskatten. Det ska jämföras med den bolagsskatt som ett aktiebolag betalat. Den kan du aldrig få tillbaka. I ett aktiebolag kan en ny förlust aldrig kvittas mot en vinst ett tidigare år. Reglerna för expansionsfond i näringsverksamhet i firma och handelsbolag är alltså bättre än motsvarande regler för beskattat kapital i aktiebolag.

3. Periodiseringsfond större och billigare

En annan fördel med skattereglerna i näringsverksamhet är att du – vid samma inkomst av verksamheten – kan få avsevärt större skattekrediter genom avsättning till periodiseringsfond då du driver en näringsverksamhet, jämfört med vad aktiebolaget får.

Orsaken är framför allt att man i en näringsverksamhet beräknar den skattefria avsättningen till periodiseringsfond före det att du själv tagit ut någon ersättning för ditt arbete. I ett aktiebolag beräknas periodiseringsfonden på vinsten i bolaget efter ditt löneuttag. Men dessutom får avsättning till periodiseringsfond göras med 30 procent i näringsverksamhet, men enbart 25 procent i aktiebolag.

En tredje fördel i näringsverksamheten är att ingen ränta beräknas på avsättningen. I aktiebolag beräknas en ränta på avsättning till periodiseringsfond som motsvarar en låneränta som är lika stor som statslåneräntan.

4. Lägre sociala avgifter vid hel ålderspension

För den som gör ett uttag av hel ålderspension hela året och som inte har fyllt 65 år när inkomståret börjar, blir det vid inkomst av näringsverksamhet enbart sociala avgifter på 10,21 procent. På lön från ett aktiebolag i samma situation är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.

5. Ofta bättre ersättning vid sjukdom

Är du anställd i det egna aktiebolaget gäller de vanliga reglerna om sjuklön om du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan då inte få någon ersättning från försäkringskassan förrän från 15:e kalenderdagen i en sjukdomsperiod. Sjukersättning för de 14 första kalenderdagarna betalas av arbetsgivaren, dvs. av ditt aktiebolag.

Om du har din inkomst från aktiv näringsverksamhet kan du däremot få ersättning från försäkringskassan efter en dags sjukdom om du väljer den kortaste karenstiden. Och det finns i regel ingen anledning att välja något annat än den kortast möjliga karenstiden, eftersom de längre karenstiderna ökar din egen risk samtidigt som du får en relativt blygsam lindring av avgifterna för sjukförsäkringen.

6. Lättare att hantera större underskott

Om du har stora underskott i ett aktiebolag kan du tvingas att begära bolaget i likvidation eller konkurs, därför att en alltför stor del av aktiekapitalet kan ha förbrukats. Några liknande regler finns inte för handelsbolag/enskild firma. Underskotten i verksamheten får vara hur stora som helst, utan att några tvingande regler om nedläggning av verksamheten etc. drabbar dig. Du kan också få rätt att kvitta underskott som uppstått i näringsverksamheten mot inkomst av tjänst. Några sådana möjligheter finns inte då du driver aktiebolag.

7. Offentlig redovisning sällsynt

Den årsredovisning som du måste upprätta i ett aktiebolag blir alltid offentlig hos Bolagsverket. Innehållet kan ibland ge utomstående, t.ex. konkurrenter, kunder osv. information som du egentligen inte skulle vilja lämna ifrån dig. Detta problem kan helt undvikas genom att du övergår till enskild firma och i de allra flesta fall även då du driver handelsbolag.

Lägg märke till att en årsredovisning inte är detsamma som ett årsbokslut. Ett årsbokslut måste göras av alla handelsbolag och enskilda firmor. Men det är inte offentligt.

8. Kostar mindre att starta

Du slipper att lägga upp aktiekapital på 50 000kr. Kostnaderna är alltså förhållandevis låga för att starta enskild näringsverksamhet.

Hur du startar firman, steg-för-steg

Här är en beskrivning för hur du startar din verksamhet som enskild näringsidkare. Följ stegen.

1. Ansök om f-skatt/f-skattsedel som är ett bevis på att det finns en juridisk person som ansvarar för preliminärskatter och sociala avgifter bakom företaget. F-skatten är en förutsättning för att kunna bedriva en näringsverksamhet och är alltså ett viktigt dokument för alla företagare. Så här ansöker du om f-skatt. (På den sidan kan du läsa om du ska registrera ett företagsnamn eller inte och fler saker som t ex preliminär självdeklaration, om du ska ha anställda. Det är viktigt att du får koll på detta, även om det känns lite tråkigt, så ta dig tid att läsa igenom det.)

Enklast är att registrera ditt företag på verksamt.se - logga in på mina sidor.

2. Behöver du en affärsplan? (Nästan alla människor mår bättre och presterar bättre med någon form av plan för hur försäljningen ska utföras, vilka intäkter du kan förvänta dig, hur du ska marknadsföra företaget, etc.) Hur du tar fram en budget för uppstart.

3. Vanliga frågor om att starta företag samt fler tips om hur du kommer igång.

4. Många funderar över bokföringen i firman. (Det är faktiskt oftast just bokföring som många tycker är krångligt.)

5. Har du någon fråga om uppstart, administration, skatter eller annat som berör ämnet kan du ställa den i forumet.

6. Läs på och ställ frågor. Att starta eget är en process som inte slutar bara för att företaget är igång - att driva eget är ett livslångt lärande.

Artiklarna nedan behandlar olika områden inom företagande som att starta, driva och utveckla firman, skaffa kapital, kunder och bokföring till entreprenörskap, marknadsföring och företagsutveckling.

Varför vill du starta och driva företag?

10 skäl att starta ett eget företag

Med rätt planering och genomtänkt arbete kan nu vara en utmärkt tid att starta och bli egenföretagare.Men varför skulle man vilja... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter

Starta företag – steget efter affärsplan och idé

När du väl bestämt dig för att ta steget och starta ditt egna företag är det en del detaljer som behöver redas ut. Därför har... Läs mer
Ageras | 3 minuter
Ombilda enskild firma till aktiebolag – en guide

Ombilda enskild firma till aktiebolag – en guide

Att du funderar på att byta bolagsform från firma till ett aktiebolag är ofta ett tecken på framgång och att du gjort något... Läs mer
Ageras | 2 minuter
Jobba som frilansare - tips hur du lyckas

Jobba som frilansare - tips hur du lyckas

Frilansare är egentligen bara ett annat ord för att starta eget och bli egenföretagare, det vill säga att man tar uppdrag på... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter
Dags att riva sönder affärsplanen?

Därför är en affärsplan slöseri med tid

En studie har visat att Sverige ligger i topp bland europeiska länder vad gäller synen på nyföretagande, men när det kommer till... Läs mer
Christopher Paulstam | 3 minuter
Michael Norén driver Nitea AB, en webbyrå som erbjuder tjänster inom internetmarknadsföring. Intervju av Jessica Davskog

Affärsnätverk viktig del i vår marknadsföring

Michael Norén bor i Vendelsö i Stockholm, och driver webbyrån Nitea tillsammans med sin son. Att arbeta med internet som verktyg är... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Jessica Jäger är musiker, solosångerska och kulturföretagare

Frilansande sångerska tipsar om hur du lyckas som företagare i kultursektorn

Jessica Jäger är musiker, solosångerska och kulturföretagare, där hon frilansar som sångerska i olika sammanhang – allt från... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Hindrena är många för att förverkliga sin idé

Har du en kanonidé? Skaffa dig genast 2999 till

Risken att din formidabla idé om en ny revolutionerande produkt skall gå upp i rök är mycket stor. Även om den verkar genomförbar... Läs mer
Imre Randin | 1 minuter
Uppslagsbok, anteckningsblock och penna. Författad av Lisa Vainio och Patrik Nilsson

4 deluxe-skrivtips för webben och hemsidan

Det är en konst att skriva på ett sätt som får människor att vilja läsa en text och agera utefter den. Olika texter kräver olika... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Vad du kan beröras av år 2016 som företagare

Tiden går snabbt och nu är snart år 2015 till ända. Slutet av förra året blev lite överraskande med ett nyskapande av en... Läs mer
Internet är fullt av affärsidéer med låg risk & liten startkostnad

Att starta eget är inte bara för entreprenörer

Saken är den.. Att om man tittar på definitionen av en entreprenör så handlar det ofta om någon som startar företag.. och tar... Läs mer
Robert Neckelius | 2 minuter
Lina Horndahl, ProPitch

Våga ta steget - starta eget!

Lina Horndahl var trött på otydliga karriärvägar och kollegor som ständigt gnällde över den statliga verksamheten. Nu har hon... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Starta enskild näringsverksamhet

Ansvar i enskild näringsverksamhet En enskild näringsidkare räknas inte som en juridisk person med ett organisationsnummer utan... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Företagare sköter sin bokföring och bokför årets resultat.

Bokföra årets vinst eller förlust

När resultatet är fastställt och man kan se om företaget gått med vinst eller förlust så ska det disponeras eller fördelas ut... Läs mer
Redaktionen | 12 minuter

Faktureringsmetoden

För dig som bedriver enskild näringsverksamhet finns det två olika bokföringsmetoder att välja på. Den ena är kontantmetoden och... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter