Enskild firma

Enskild firma

En enskild näringsidkare är en person som driver enskild firma eller enskild näringsverksamhet. Företagsformen är fortfarande är den vanligaste att starta med, näst efter aktiebolag.

Den kan passa dig som ska starta ett mindre företag ensam. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer. Den som driver firman är juridiskt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas, till skillnad från t ex aktiebolag.

Längre ner på denna sida har du en snabb-guide som hjälper dig att starta igång företaget, steg-för-steg, samt länkar till verktyg och hjälpmedel du behöver.

8 fördelar med näringsverksamhet i enskild firma

Det finns en del fördelar med att starta företaget med firma i stället för t ex Aktiebolag som det inte talas om så ofta. (Mer om de olika bolagsformerna och dess för- och nackdelar)

Här är de:

1. Högre ränta med räntefördelning

Reglerna för positiv räntefördelning ger möjlighet till att få en del av inkomsten från näringsverksamheten beskattad som kapitalinkomst med 30 procent total skatt. Den positiva räntefördelningen motsvarar situationen då du lånar ut egna pengar till ditt aktiebolag. Men vid positiv räntefördelning får du räkna med en schablonmässig och klart hög ränta som är statslåneräntan plus fem procentenheter.

2. Expansionsfond ger skatten tillbaka

Genom avsättning till expansionsfond kan du skjuta upp den fulla beskattningen av vinsten i näringsverksamheten på likartat sätt som med beskattat kapital i ett aktiebolag. Du slipper då undan med en tillfällig skatt som är på 22 procent av årets avsättning till expansionsfond.

Expansionsfond motsvarar systemet med beskattat kapital i ett aktiebolag men är mer förmånligt. Om du senare år minskar en avsättning till expansionsfond och återför beloppet för att täcka en förlust får du nämligen tillbaka den tidigare betalda expansionsfondskatten. Det ska jämföras med den bolagsskatt som ett aktiebolag betalat. Den kan du aldrig få tillbaka. I ett aktiebolag kan en ny förlust aldrig kvittas mot en vinst ett tidigare år. Reglerna för expansionsfond i näringsverksamhet i firma och handelsbolag är alltså bättre än motsvarande regler för beskattat kapital i aktiebolag.

3. Periodiseringsfond större och billigare

En annan fördel med skattereglerna i näringsverksamhet är att du – vid samma inkomst av verksamheten – kan få avsevärt större skattekrediter genom avsättning till periodiseringsfond då du driver en näringsverksamhet, jämfört med vad aktiebolaget får.

Orsaken är framför allt att man i en näringsverksamhet beräknar den skattefria avsättningen till periodiseringsfond före det att du själv tagit ut någon ersättning för ditt arbete. I ett aktiebolag beräknas periodiseringsfonden på vinsten i bolaget efter ditt löneuttag. Men dessutom får avsättning till periodiseringsfond göras med 30 procent i näringsverksamhet, men enbart 25 procent i aktiebolag.

En tredje fördel i näringsverksamheten är att ingen ränta beräknas på avsättningen. I aktiebolag beräknas en ränta på avsättning till periodiseringsfond som motsvarar en låneränta som är lika stor som statslåneräntan.

4. Lägre sociala avgifter vid hel ålderspension

För den som gör ett uttag av hel ålderspension hela året och som inte har fyllt 65 år när inkomståret börjar, blir det vid inkomst av näringsverksamhet enbart sociala avgifter på 10,21 procent. På lön från ett aktiebolag i samma situation är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.

5. Ofta bättre ersättning vid sjukdom

Är du anställd i det egna aktiebolaget gäller de vanliga reglerna om sjuklön om du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan då inte få någon ersättning från försäkringskassan förrän från 15:e kalenderdagen i en sjukdomsperiod. Sjukersättning för de 14 första kalenderdagarna betalas av arbetsgivaren, dvs. av ditt aktiebolag.

Om du har din inkomst från aktiv näringsverksamhet kan du däremot få ersättning från försäkringskassan efter en dags sjukdom om du väljer den kortaste karenstiden. Och det finns i regel ingen anledning att välja något annat än den kortast möjliga karenstiden, eftersom de längre karenstiderna ökar din egen risk samtidigt som du får en relativt blygsam lindring av avgifterna för sjukförsäkringen.

6. Lättare att hantera större underskott

Om du har stora underskott i ett aktiebolag kan du tvingas att begära bolaget i likvidation eller konkurs, därför att en alltför stor del av aktiekapitalet kan ha förbrukats. Några liknande regler finns inte för handelsbolag/enskild firma. Underskotten i verksamheten får vara hur stora som helst, utan att några tvingande regler om nedläggning av verksamheten etc. drabbar dig. Du kan också få rätt att kvitta underskott som uppstått i näringsverksamheten mot inkomst av tjänst. Några sådana möjligheter finns inte då du driver aktiebolag.

7. Offentlig redovisning sällsynt

Den årsredovisning som du måste upprätta i ett aktiebolag blir alltid offentlig hos Bolagsverket. Innehållet kan ibland ge utomstående, t.ex. konkurrenter, kunder osv. information som du egentligen inte skulle vilja lämna ifrån dig. Detta problem kan helt undvikas genom att du övergår till enskild firma och i de allra flesta fall även då du driver handelsbolag.

Lägg märke till att en årsredovisning inte är detsamma som ett årsbokslut. Ett årsbokslut måste göras av alla handelsbolag och enskilda firmor. Men det är inte offentligt.

8. Kostar mindre att starta

Du slipper att lägga upp aktiekapital på 50 000kr. Kostnaderna är alltså förhållandevis låga för att starta enskild näringsverksamhet.

Hur du startar firman, steg-för-steg

Här är en beskrivning för hur du startar din verksamhet som enskild näringsidkare. Följ stegen.

1. Ansök om f-skatt/f-skattsedel som är ett bevis på att det finns en juridisk person som ansvarar för preliminärskatter och sociala avgifter bakom företaget. F-skatten är en förutsättning för att kunna bedriva en näringsverksamhet och är alltså ett viktigt dokument för alla företagare. Så här ansöker du om f-skatt. (På den sidan kan du läsa om du ska registrera ett företagsnamn eller inte och fler saker som t ex preliminär självdeklaration, om du ska ha anställda. Det är viktigt att du får koll på detta, även om det känns lite tråkigt, så ta dig tid att läsa igenom det.)

Enklast är att registrera ditt företag på verksamt.se - logga in på mina sidor.

2. Behöver du en affärsplan? (Nästan alla människor mår bättre och presterar bättre med någon form av plan för hur försäljningen ska utföras, vilka intäkter du kan förvänta dig, hur du ska marknadsföra företaget, etc.) Hur du tar fram en budget för uppstart.

3. Vanliga frågor om att starta företag samt fler tips om hur du kommer igång.

4. Många funderar över bokföringen i firman. (Det är faktiskt oftast just bokföring som många tycker är krångligt.)

5. Har du någon fråga om uppstart, administration, skatter eller annat som berör ämnet kan du ställa den i forumet.

6. Läs på och ställ frågor. Att starta eget är en process som inte slutar bara för att företaget är igång - att driva eget är ett livslångt lärande.

Artiklarna nedan behandlar olika områden inom företagande som att starta, driva och utveckla firman, skaffa kapital, kunder och bokföring till entreprenörskap, marknadsföring och företagsutveckling.

Egenföretagare är passiv och vilar en stund på sitt kontor.

Aktiv och passiv näringsverksamhet i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #2 - uppdaterad för inkomstår 2023En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels-... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Kvinnlig företagare sitter med miniräknare och beräknar skatt och avdrag i enskild firma.

Viktiga belopp, skatt, brytpunkter och procentsatser för enskild firma

Skatteplanering i enskild firma tips #1 - uppdaterad för inkomstår 2023Beskattningsbar inkomstFastställd förvärvsinkomst minus... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Småföretagare sitter med miniräknare och anteckningsblock och skatteplanerar. Till höger en börs med pengar, svenska sedlar.

14 avdrag i enskild firma & aktiebolag du inte vill missa

Uppdaterad för inkomståret 2023. Att göra avdrag handlar om att hålla nere kostnader och minska skatterna vilket du har full rätt... Läs mer
Catrine Gugig | 4 minuter
Två skyltar med orden underskott och överskott.

Underskottsavdrag - avdrag för underskott i näringsverksamhet

Avdrag #14 uppdaterad för inkomståret 2023 Får du underskott i en verksamhet kan du dra av underskottet från nästa års... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Bild på ett inrett hemmakontor på vinden hemma hos en egenföretagare.

Avdrag hemmakontor - detta gäller arbetsrum i hemmet

Avdrag #9 uppdaterad för inkomståret 2023 Om du driver företag hemifrån kan du få avdrag för kontor/kontorslokal i din egen... Läs mer
Catrine Gugig | 4 minuter
Man sitter och kör sin firmabil på väg till kundmöte.

Avdrag för förmånsbil, tjänstebil och drivmedel

Avdrag #3 uppdaterad för inkomståret 2023 När du har en tjänstebil, oavsett om den ägs, hyrs eller leasas av företaget, så kan... Läs mer
Catrine Gugig | 5 minuter
Kvinna deklarerar 2023 och skickar in den online.

Avdrag deklaration 2023 - 11 tips på avdrag för företag

Är avdrag ok enligt skatteverket?Att göra de avdrag i deklarationen som tillåts är självklart och handlar om att hålla nere... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Företagare deklarerar.

4 vanliga fel i deklarationen för enskilda firmor

Sista dagen att deklarera är 2 maj och blir det svårt att hinna med tills dess finns det möjlighet att få anstånd. På Mina sidor... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Omsättningsstöd till handelsbolag och enskild firma kan ansökas till och med 30 april

Omsättningsstöd till handelsbolag och enskild firma kan ansökas till och med 30 april

För att söka stödet krävs det att företaget har förlorat minst 30% i omsättning vid jämförelse med samma period år 2019.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Viktiga datum för deklaration företag 2022

Viktiga datum för deklaration företag 2022

Aktiebolag, förening eller handelsbolag7/2 – Inkomstdeklarationerna 2, 3 och 4 öppnar hos Skatteverket14/2 – Extra inbetalning om... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Maxa löneuttaget och pensionen – 10 tips inför årsskiftet för dig som driver eget

Maxa löneuttaget och pensionen – 10 tips inför årsskiftet för dig som driver eget

Boosta pensionen med smart extraavsättningHar ditt företag gått bra under året? Då kan det vara värt att överväga en extra... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
Omsättningsstöd till enskild firma – ansök senast 31 januari 2021

Omsättningsstöd till enskild firma – ansök senast 31 januari 2021

Regeringen både ökar och förlänger stödet till enskilda näringsidkare som drabbats till följd av den pågående pandemin.... Läs mer
Alexander Hallak | 2 minuter
Sista dagen att deklarera för privatperson och enskild firma - viktiga datum och bilagor

Sista dagen att deklarera för privatperson och enskild firma - viktiga datum och bilagor

Privatpersoner - Inkomstdeklaration 1 & enskilda näringsidkare, privatpersoner som är delägare i handelsbolag. Dags att... Läs mer
Alexander Hallak | 2 minuter
Detta gäller för stöd under Corona till enskilda firmor, delägare i handelsbolag och aktiebolag

Detta gäller för stöd under Corona till enskilda firmor, delägare i handelsbolag och aktiebolag

Här är de senaste buden från Regeringen gällande stöd och tillfälliga regeländringar som syftar till att underlätta för... Läs mer
Alexander Hallak | 4 minuter
Bild på Brad Pitt med Oscarsstatyett i handen på Oscarsgalan 2020

"Vem gör affärer mitt i natten?"

Klockan 5 på kvällen (New York-tid) och 8 (lokal Kalifornien-tid) gick den 92 upplagan av Oscarsgalan av stapeln.  Sändningarna... Läs mer
Kevin Kane | 6 minuter