Enskild firma

Enskild firma

En enskild näringsidkare är en person som driver enskild firma eller enskild näringsverksamhet. Företagsformen är fortfarande är den vanligaste att starta med, näst efter aktiebolag.

Den kan passa dig som ska starta ett mindre företag ensam. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer. Den som driver firman är juridiskt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas, till skillnad från t ex aktiebolag.

Längre ner på denna sida har du en snabb-guide som hjälper dig att starta igång företaget, steg-för-steg, samt länkar till verktyg och hjälpmedel du behöver.

8 fördelar med näringsverksamhet i enskild firma

Det finns en del fördelar med att starta företaget med firma i stället för t ex Aktiebolag som det inte talas om så ofta. (Mer om de olika bolagsformerna och dess för- och nackdelar)

Här är de:

1. Högre ränta med räntefördelning

Reglerna för positiv räntefördelning ger möjlighet till att få en del av inkomsten från näringsverksamheten beskattad som kapitalinkomst med 30 procent total skatt. Den positiva räntefördelningen motsvarar situationen då du lånar ut egna pengar till ditt aktiebolag. Men vid positiv räntefördelning får du räkna med en schablonmässig och klart hög ränta som är statslåneräntan plus fem procentenheter.

2. Expansionsfond ger skatten tillbaka

Genom avsättning till expansionsfond kan du skjuta upp den fulla beskattningen av vinsten i näringsverksamheten på likartat sätt som med beskattat kapital i ett aktiebolag. Du slipper då undan med en tillfällig skatt som är på 22 procent av årets avsättning till expansionsfond.

Expansionsfond motsvarar systemet med beskattat kapital i ett aktiebolag men är mer förmånligt. Om du senare år minskar en avsättning till expansionsfond och återför beloppet för att täcka en förlust får du nämligen tillbaka den tidigare betalda expansionsfondskatten. Det ska jämföras med den bolagsskatt som ett aktiebolag betalat. Den kan du aldrig få tillbaka. I ett aktiebolag kan en ny förlust aldrig kvittas mot en vinst ett tidigare år. Reglerna för expansionsfond i näringsverksamhet i firma och handelsbolag är alltså bättre än motsvarande regler för beskattat kapital i aktiebolag.

3. Periodiseringsfond större och billigare

En annan fördel med skattereglerna i näringsverksamhet är att du – vid samma inkomst av verksamheten – kan få avsevärt större skattekrediter genom avsättning till periodiseringsfond då du driver en näringsverksamhet, jämfört med vad aktiebolaget får.

Orsaken är framför allt att man i en näringsverksamhet beräknar den skattefria avsättningen till periodiseringsfond före det att du själv tagit ut någon ersättning för ditt arbete. I ett aktiebolag beräknas periodiseringsfonden på vinsten i bolaget efter ditt löneuttag. Men dessutom får avsättning till periodiseringsfond göras med 30 procent i näringsverksamhet, men enbart 25 procent i aktiebolag.

En tredje fördel i näringsverksamheten är att ingen ränta beräknas på avsättningen. I aktiebolag beräknas en ränta på avsättning till periodiseringsfond som motsvarar en låneränta som är lika stor som statslåneräntan.

4. Lägre sociala avgifter vid hel ålderspension

För den som gör ett uttag av hel ålderspension hela året och som inte har fyllt 65 år när inkomståret börjar, blir det vid inkomst av näringsverksamhet enbart sociala avgifter på 10,21 procent. På lön från ett aktiebolag i samma situation är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.

5. Ofta bättre ersättning vid sjukdom

Är du anställd i det egna aktiebolaget gäller de vanliga reglerna om sjuklön om du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan då inte få någon ersättning från försäkringskassan förrän från 15:e kalenderdagen i en sjukdomsperiod. Sjukersättning för de 14 första kalenderdagarna betalas av arbetsgivaren, dvs. av ditt aktiebolag.

Om du har din inkomst från aktiv näringsverksamhet kan du däremot få ersättning från försäkringskassan efter en dags sjukdom om du väljer den kortaste karenstiden. Och det finns i regel ingen anledning att välja något annat än den kortast möjliga karenstiden, eftersom de längre karenstiderna ökar din egen risk samtidigt som du får en relativt blygsam lindring av avgifterna för sjukförsäkringen.

6. Lättare att hantera större underskott

Om du har stora underskott i ett aktiebolag kan du tvingas att begära bolaget i likvidation eller konkurs, därför att en alltför stor del av aktiekapitalet kan ha förbrukats. Några liknande regler finns inte för handelsbolag/enskild firma. Underskotten i verksamheten får vara hur stora som helst, utan att några tvingande regler om nedläggning av verksamheten etc. drabbar dig. Du kan också få rätt att kvitta underskott som uppstått i näringsverksamheten mot inkomst av tjänst. Några sådana möjligheter finns inte då du driver aktiebolag.

7. Offentlig redovisning sällsynt

Den årsredovisning som du måste upprätta i ett aktiebolag blir alltid offentlig hos Bolagsverket. Innehållet kan ibland ge utomstående, t.ex. konkurrenter, kunder osv. information som du egentligen inte skulle vilja lämna ifrån dig. Detta problem kan helt undvikas genom att du övergår till enskild firma och i de allra flesta fall även då du driver handelsbolag.

Lägg märke till att en årsredovisning inte är detsamma som ett årsbokslut. Ett årsbokslut måste göras av alla handelsbolag och enskilda firmor. Men det är inte offentligt.

8. Kostar mindre att starta

Du slipper att lägga upp aktiekapital på 50 000kr. Kostnaderna är alltså förhållandevis låga för att starta enskild näringsverksamhet.

Hur du startar firman, steg-för-steg

Här är en beskrivning för hur du startar din verksamhet som enskild näringsidkare. Följ stegen.

1. Ansök om f-skatt/f-skattsedel som är ett bevis på att det finns en juridisk person som ansvarar för preliminärskatter och sociala avgifter bakom företaget. F-skatten är en förutsättning för att kunna bedriva en näringsverksamhet och är alltså ett viktigt dokument för alla företagare. Så här ansöker du om f-skatt. (På den sidan kan du läsa om du ska registrera ett företagsnamn eller inte och fler saker som t ex preliminär självdeklaration, om du ska ha anställda. Det är viktigt att du får koll på detta, även om det känns lite tråkigt, så ta dig tid att läsa igenom det.)

Enklast är att registrera ditt företag på verksamt.se - logga in på mina sidor.

2. Behöver du en affärsplan? (Nästan alla människor mår bättre och presterar bättre med någon form av plan för hur försäljningen ska utföras, vilka intäkter du kan förvänta dig, hur du ska marknadsföra företaget, etc.) Hur du tar fram en budget för uppstart.

3. Vanliga frågor om att starta företag samt fler tips om hur du kommer igång.

4. Många funderar över bokföringen i firman. (Det är faktiskt oftast just bokföring som många tycker är krångligt.)

5. Har du någon fråga om uppstart, administration, skatter eller annat som berör ämnet kan du ställa den i forumet.

6. Läs på och ställ frågor. Att starta eget är en process som inte slutar bara för att företaget är igång - att driva eget är ett livslångt lärande.

Artiklarna nedan behandlar olika områden inom företagande som att starta, driva och utveckla firman, skaffa kapital, kunder och bokföring till entreprenörskap, marknadsföring och företagsutveckling.

Starta företag utan uppehållstillstånd och personnummer

Vad är det för regler som gäller med uppehållstillstånd när man ska starta eget? Jag har permanent uppehållstillstånd och... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Effektiva bokföringsrutiner för enskild firma

Bra bokföringsrutiner är a och o i företaget. Det gäller små enskilda firmor liksom hos stora bolag. Skillnaden ligger mest i hur... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Ska du starta eget med enskild firma, här är en guide

Hur du ansöker om F-skatt

För att få en F-skattsedel behöver du ansöka om en sådan hos Skatteverket. (Görs smidigt via myndigheternas hemsida... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Bokföring enskild firma - fallgropar som sänker många företag

Bokföring som planeringsverktyg En del har svårt att se det intressanta i företagets bokföring. Det är synd eftersom det i sig... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
Aktiebolag bäst även för små rörelser

Aktiebolag bäst även för små rörelser

För den som gör vinster i sin verksamhet är slutsatsen klar: Aktiebolag är bäst. Företagare med enskild firma eller handelsbolag... Läs mer
PwC | 4 minuter
Bilden har inget med intervjun om att starta eget café att göra.

Starta eget café? Inspireras av Café Rosenhill

Nicke och Tudde på café Rosenhill vet hur man starta och driver ett café med framgång. Café Rosenhill i Grödinge, strax söder om... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Ny Budget år två

Denna sida är från Bokföringsnämndens serie Att föra bok som börjar här. Artikeln förutsätter att du redan har drivit ditt... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Balansräkningen, eget kapital, skulder och resultaträkningen

Balansräkningen, eget kapital, skulder och resultaträkningen

Balansräkningen Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Två personer gör årsbokslut i enskild firma.

Årsbokslut enskild firma

Detta gäller för enskilda näringsidkare och de flesta handelsbolag. När året går mot sitt slut är det dags att förbereda... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

7 formler för att starta företag med framgång

Brian Tracy anses som en av de främsta i världen inom områdena entreprenörskap, företagande, försäljning och ledarskap. Han vet... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Enskilda firma till aktiebolag, är det smart?

Enskild firma eller aktiebolag? Tänk efter noga vid valet av företagsform. Det rådet ger Öhrlings PricewaterhouseCoopers... Läs mer
PwC | 3 minuter
Man med skägg ska planera sitt liv för att sen bli egenföretagare.

Innan du startar företaget - Planera ditt liv

Det är viktigt med planering och förberedelse innan du ska starta då det kan kosta skjortan om det går fel. Att göra fel och... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Välj rätt företagsform - Bolagsform

Välj rätt företagsform - Bolagsform

Några saker att ta hänsyn till och tänka på när du väljer: Är du själv eller är ni flera personer som ska starta... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter