Fördelar

Det finns enormt mycket fördelar för ett företag att engagera sig i de sociala medierna. Det handlar inte enbart om att försöka sälja och marknadsföra på sedvanligt sätt. För sådana projekt, som uteslutande handlar om det, brukar inte falla i god jord bland de olika nätverken. Istället handlar närvaron av ett företag i ett socialt media om:

 • att skapa dialog
 • stärka varumärket
 • skapa intresse för företaget och dess verksamhet
 • möjlighet till omvärldsbevakning

 

Skapa dialog

Propagandans tid är förbi. I de sociala medierna är kunden och dennes behov och intressen i fokus. I de sociala medierna har företaget möjlighet att skapa direktkontakt med sina kunder och få feedback utan någon som helst fördröjning. Det ger också möjligheter. Företaget kan få information av användare och kunder som gör att företagets produkt- och varusortiment kan anpassas och utvecklas utifrån verkliga behov.

Stärka varumärket

Ett varumärkes trovärdighet ökar med en närvaro på de sociala medierna, om verktyget används rätt och en sann dialog mellan aktörerna skapas. Framför allt kan ett väl avvägt bruk av sociala medier skapa diskussioner och engagera människor, så att de blir intresserade i branschen som företaget företräder. Den som är riktigt smart ger också ut en del av sitt kunnande gratis, för andra att ta del av, så att företaget både ses som en källa till bra information och trovärdig i sin kompetens.

Nackdelar

Sociala medier används dagligen av miljontals enskilda individer. De är inte alltid glada i att få reklam på sina sidor, utan ser det här som en privat sfär för dem att umgås och socialisera i. Det betyder att vanlig reklam sällan biter särskilt väl. Det finns också en inneboende skepsis mot företag att komma in i dessa sfärer, precis som det gör i privatlivet i övrigt. Det måste ett företag tänka på som vill nå ut via de sociala medierna.

Alla dessa personer har också full yttrandefrihet och en lika stark röst var för sig som företaget har. De kan själva sprida sitt eget omdöme om företaget lika snabbt som företaget själv kan. Det som läggs ut på de sociala medierna är helt öppet för granskning och kan inte tas tillbaka. Sedan kan vem som helst använda detta och skriva om det företaget lagt ut till vem som helst. Risken med att välja sociala medier som marknadsföringskanal är således mycket större än i vanliga kanaler, där konsumenterna inte kan delge andra sin uppfattning på samma omfattande sätt.

Tips:

 • välj ut några specifika sociala medier att engagera företaget i.
 • se närvaron i de sociala medierna som en del av de kundvårdande insatserna.
 • se till att allt som skrivs i företagets namn är trovärdigt och sant.
 • uppdatera ofta och svara på de kontakter som tas av andra.
 • tänk på att alla i ett socialt medium har samma möjlighet att sprida information. Det gäller även negativa aspekter av det egna företaget.
 • tänk på att det är verkliga personer på de sociala medierna, inte några cyberpersoner.
 • lyssna på kunderna! Det kan ge ditt företag nya möjligheter.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.