Du står i läget att rekrytera, har gjort en grundlig behovsanalys och konstaterat vilken typ av tjänst du behöver anställa till och vilka arbetsuppgifter som är viktigast för denna tjänst. Nu är det dags att förmedla detta till omvärlden. Du behöver nå den rätta personen att anställa!

Annonsunderlag

Först utformar du ett annonsunderlag där du inledningsvis berättar kort om ert företag. Beskrivningen av företaget bör spegla arbetsuppgifterna om det är möjligt. Är det exempelvis en arbetsledande befattning bör det framgå hur många som är underställda, finns ett budgetansvar bör det framgå vilken omslutning budgeten har etc.

Efter det beskriver du tjänsten under tex en rubrik som ”Arbetsuppgifter”. Skriv vad som är tänkt genom att använda dig av de arbetsuppgifter som ni fått fram i behovsanalysen. Försök att hålla dig kortfattat men att betona vad ni anser vara de viktigaste huvudpunkterna i arbetet.

När du beskrivit arbetet fortsätter du med ”Vem söker vi. Här kan du återgå än en gång till Behovsanalysen för att se vilken kompetens ni söker. Börja med direkta kompetenser som utbildning och erfarenhet. Vad gäller erfarenhet kan du använda dig av möjligheten att kräva intyg eller betyg på att de arbetat med rätt saker genom formuleringen ”dokumenterad erfarenhet av…” .

Beskriv också mycket kortfattat vilka egenskaper du tror behövs för att fungera bäst så väl i arbetet som i arbetsgruppen. Fundera över hur du ska få reda på om personen har just den egenskap ni söker. Det är ett fåtal som inte känner igen sig i att vara rolig, ambitiös och social. Här är ett tips att tänka på vad i arbetssituationen som en egenskap är viktig för, tex: ”Beskriv i vilka arbeten du har arbetat i projekt samt vilka delar av projekt du får mer energi av”. Lägg inte för stor vikt vid egenskaperna här utan de måste framkomma genom frågor vid intervjutillfälle senare. Sist ber ni om referenser från tidigare arbetsgivare. Ni vill inte ha referenser från kompisar och den nuvarande arbetsgivaren kan ge felaktiga referenser oavsett om den vill behålla eller bli av med personen vilket gör att referens från nuvarande arbetsgivare alltid är svårtolkade.

En lättsam men tydligt utformad beskrivning av vem ni söker ger förutsättningar att rätt person känner igen sig. I ett läge där arbetsmarknaden är svår för arbetssökande kan det vara av stor betydelse att verkligen tydliggöra vilken kompetens och erfarenhet som söks. Fall inte för frestelsen att lägga till guldkanter eller försköna arbetet, det är den sanna bilden som gör att du får rätt person anställd senare.

Annonsering

Var läser du om nya tjänster? De allra flesta läser jobbannonser i tidningen eller på nätet och främst på Arbetsförmedlingens hemsida. Om du inte har bråttom och vill prova kan du lägga ut en annons på Arbetsförmedlingens hemsida inklusive deras samarbetspartners hemsidor som du får erbjudande om när du lägger in annonsen. Ta så god tid som möjligt för ansökningsperiod, mellan fyra till sex veckor är bra. Då kan du göra en avstämning och se hur många ansökningar som kommit in samt om de känns tillräckliga i kvalifikationerna eller om du ska göra en annonsering i en tidning.

I annonsen ska det synas vem de som är intresserade kan kontakta för mer information. Den person som anges bör vara tillgänglig och inte ha mycket ledighet under perioden exempelvis. Om den person som är tänkt att anges inte är insatt i rekryteringsarbetet så bör den informeras eller fundera över någon annan person. Tidsåtgången för ert företag kommer annars bli onödigt stort när ni söker varandra för svar.

Att annonsera i en tidning är ofta något många drar sig för. Om det blir läge för en tidningsannons kan du fundera över var du tror att du når dem du söker efter. Är det i en dagstidning, en facklig tidsskrift eller i någon annan tidning? Var inte heller främmande för att söka via andra medier som tex webbannonser om det exempelvis är en datakunnig person ni söker.

När annonsen är ute är det inte till att slå sig ned i lugn och ro. Var uppmärksam på om den varit synlig, när ansökningarna börjar komma in och framförallt förbered nästa steg – urvalsprocess och intervju.

Nästa steg: Rekrytering – Urvalsprocess & intervjuer

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.