Konflikt? - nej tack! Knyt näven i fickan och låtsas som ingenting. Så låter det i mångas huvuden på jobbet. Kanske skulle vi vara mindre rädda för konflikter om vi litade på att vi kunde hantera dem? Jag skulle vilja skicka med ett “heja!” till konflikter och två frågor som hjälp för att lösa dem.

Precis som affärsförfattaren Jeff Haden menar, påverkar konflikter anställdas motivation, entusiasm och engagemang. Därmed påverkas både lönsamheten och välmåendet i företaget. En konflikt är en punkt där vi möts, märker att vi är oense och inte förstår varandra. Den existerar alltså även om vi inte pratar om den. Därför hjälper det inte att låtsas som den inte finns, eller muttra över den i fikarummet. Vi behöver istället arbetsplatser där konflikter är okej och något som pratas om, så att vi har chans att lösa dem. Alltså, heja lönsamhet och välmående på jobbet - heja konflikter!

Så om vi nu står där, med konflikter upp till öronen, hur löser vi dem?

Det finns två, eller kanske fyra, viktiga frågor vi behöver besvara:

  • Vad känner den andra personen? och
  • Vad motiveras den av?

samt

  • Vad känner jag? och
  • Vad motiveras jag av?

Att prata om våra känslor kan tyckas vara ett ämne som inte hör hemma på en arbetsplats. Samtidigt är det ofta känslorna som fått oss att hamna i konflikten från början. Att förstå vilka känslor en annan person har, väcker vår medmänsklighet eftersom vi själva ofta vet hur det är att känna så, till exempel arg, besviken, ledsen, glad. Alltså, vi kanske inte förstår någons argument, men vi kan förstå deras känslor. Och ju mer vi kan förstå, desto närmare är vi en lösning på konflikten.

Om vi dessutom kan förstå vad vi och andra motiveras av får vi mer flexibilitet i hur vi kan lösa problemet. Så länge motivationerna från båda sidor tas i beaktning kan lösningen se ut hur som helst.

Låt oss ta ett exempel. Du vill att ni ska byta mejlklient på företaget och kollegan vill behålla den gamla. Ni argumenterar båda för era sidor och blir mer och mer upprörda för att ni inte förstår varandra. Pausa och ta kontakt med det inre. Vad är det kollegan känner? Kanske är hen frustrerad. Vad motiveras kollegan av? Möjligen av enkelhet, och tänker att det kommer bli komplicerat med ett nytt system? Och vad känner du? Kanske är du otålig. Vad motiveras du av? Möjligen effektivitet, som du tänker finns i det nya systemet.

Läs även: Vanliga misstag i kommunikation mellan människor – flera av dem begår du med

Så, kollegan är frustrerad och du är otålig. Ni är båda mänskliga och kan relatera till varandras känslor. Det gör att ni är mer benägna att ta varandra i beaktning. Kollegan vill ha enkelhet och du vill ha effektivitet. Hur kan ni hitta en lösning där ni kan få båda de sakerna? Kanske kan ni effektivisera genom att skicka hälften så många mejl istället för att byta system? Då får du mer effektivitet och kollegan får enkelheten i den gamla mejlklienten. Kanske kan du avsätta 30 minuter för att personligen gå igenom den nya mejlklienten med kollegan? Då får du effektiviteten i det nya systemet och kollegan får en förenkling i processen. Så länge motivationerna från båda sidor tas i beaktning kan lösningen se ut hur som helst.

Så kom ihåg, pausa och ta kontakt med det inre. Vad känner den andra personen? Vad motiveras den av? och Vad känner jag? Vad motiveras jag av? Hitta en lösning som tar båda sidor i beaktning.

Det behövs fler organisationer där människor vågar vara ärliga med vad som händer inom dem, samtidigt som de anstränger sig för att förstå vad som händer inom andra. Då skapar vi arbetsplatser där energin läggs på att driva företaget framåt med engagemanget i behåll. Heja lönsamhet och välmående på jobbet - heja konflikter!

Läs vidare: Så hanterar och förebygger du konflikter på arbetsplatsen

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.