Hantera vardagliga konflikter på ett positivt sätt.

Denna artikel innehåller en rad väl beprövade tekniker som fungerar i de flesta sorters konfliktsituationer.

Vad är en konflikt?

En konflikt innebär att två perspektiv, personligheter, värderingar eller åsikter kolliderar med varandra. I vissa fall är det en grundläggande motsägelse. Ibland uppstår konflikter inom oss, när vi arbetar i en miljö som strider mot våra egna värderingar.

Konflikter på arbetsplatsen kan uppstå när vi inte får den tillfredställelse som vi förväntar oss, eller när våra framtidsutsikter hotas. Konflikter är en naturlig del av människans natur och när de hanteras på rätt sätt kan de vara positiva, och till och med få de anställda att prestera bättre. En konflikt är inte samma sak som ett problem. Den utvecklas bara till ett problem om den inte hanteras på rätt sätt.

Konflikter utvecklas i huvudsak till problem när de:

 • Sänker andra människors goda moral på grund av några misstag de har begått, eller vissa människors översitteri.
 • Hindrar ett arbetslags produktion och prestation.
 • Startar en dominoeffekt med framtida konflikter.
 • Får människor att agera olämpligt.

Det finns däremot en rad metoder man kan arbeta efter för att dessa konflikter ska vändas till något positivt, istället för att utvecklas till problem.

Här följer några punkter om hur de bör hanteras:

 • Var ärlig. Ärlighet och integritet är två egenskaper man hittar hos bra ledare. När du hanterar en konflikt är det viktigt att du är helt ärlig när du uttrycker dina känslor och reaktioner för att kunna nå en positiv lösning. Om du inte är ärlig med hur du egentligen känner angående orsakerna till konflikten kommer den med all säkerhet att blossa upp igen och få dig att känna dig skyldig.
 • Lägg fokus på känslor och inte innehåll när du börja lösa en konflikt. Lyssna ordentligt på den andra personens känslor och läs mellan raderna. Detta kommer att hjälpa dig att lättare kunna bedöma hur ni ska nå en positiv lösning.
 • Lär dig kompromissa. Oavsett vilken position du har inom företaget måste du erkänna det faktum att varje situation måste innebära att man ger och tar.
 • Undvik att lägga skulden på folk. När du börjar klandra folk för att en viss situation har uppstått kan det leda till att kommunikationen istället avstannar.
 • Säg vad du tänker. Berätta för den andra personen vilka av dina rättigheter du anser blivit förbisedda och ouppmärksammade.
 • Var inte aggressiv. Berätta om och bedöm dina egna känslor och reaktioner. Ditt beteende har en viktig roll, och att fokusera på den andra personens negativa beteende kommer bara att förvärra konflikten.
 • Be om ursäkt när det behövs. Det är svårt att säga förlåt och det krävs mod att be om ursäkt och erkänna sina misstag. Du kan skapa starkare relationer med människor när du är villig att be om ursäkt.

Att bara hantera konflikterna är så klart inte tillräckligt. När du sitter med i ledningsgruppen måste du även lära dig att dämpa smällen. Det finns vissa nyckelmetoder en ledare kan arbeta med, och de behöver inte ta särskilt lång tid att lära sig behärska.

Så här kan du som ledare förebygga och minimera allvarligare konflikter:

 • Håll korta möten och prata med din personal regelbundet. Detta är ett effektivt sätt att lösa obetydliga konflikter innan de leder till något större.
 • Sätt upp förslagslådor där man anonymt kan lämna meddelanden, eller dela regelbundet ut enkäter för feedback och förslag. Detta kommer att ge dig förslag på hur du kan sköta saker och ting lite bättre och smidigare.
 • För att undvika konflikter rörande arbetsbeskrivningar eller arbetsbördor måste du regelbundet läsa igenom arbetsbeskrivningarna.
 • När du gör dina skriftliga rapporter måste du ta med aktuella frågor som kräver din uppmärksamhet.
 • Du måste få grundläggande utbildning i ömsesidiga relationer och kommunikation.
 • Gör det lätt för folk att kunna komma och prata med dig.
 • Vi får alltid höra att handledning är ett viktigt redskap när det gäller företagsledning. Handledning verkar vara det enda sättet att hantera och förebygga konflikter. Det är alltså inte bara vanligt förekommande, det är ett måste.

Konflikthantering är en teknik som hela tiden måste utvecklas och uppmärksammas. De flesta människor, särskilt yrkesmän, tror att det bästa sättet att hantera en konflikt är att följa sina grundläggande instinkter. Detta är förmodligen anledningen till att de flesta dessutom väljer att byta jobb då och då, och att de blir alltmer stressade. Om man tar konflikter som något positivt kan de skapa en bra arbetsmiljö och främja personlig och professionell utveckling för alla.

Bråk och konflikter löser du som ledare med tydlig kommunikation

Tydlig kommunikation kan stärka dina relationer, minska stress från konflikter och ge dig socialt stöd när du står inför svårare tider. Ett vänligt men bestämt nej på orimliga krav kommer att göra det möjligt för dig att undvika ett överbelastat schema och ge dig mycket mer balans i ditt liv.

Tydlig kommunikation där du utstrålar självsäkerhet kan också hjälpa dig att hantera svåra familjeproblem eller andra konflikter mellan vänner och medarbetare, vilket kommer att minska stressen för alla inblandade.

1. När du vill ändra någons beteende så ska du hålla dig till sakliga beskrivningar om vad de har gjort som upprört dig, snarare än dömande ord.

Här är ett exempel från en situation där ledaren enkelt och tydligt förklarar hur denne känner:

Din vän eller kollega, som regelbundet anländer för sent till era möten kommer även denna gången tjugo minuter försent till dagens lunch.

Detta är olämpligt: "Du är oförskämd! Du är alltid sen."

Tydlig kommunikation: "Vi skulle mötas vid 11:30, men nu är det 11:50."

Detta är klart, tydligt och ett tecken på starkt coachande ledarskap där individen inte blir påhoppad. Med största sannolikhet kommer personen att komma till nästa möte 10 minuter innan det startar.

2. Samma sak bör göras för att kommunicera konsekvenserna av deras beteende. Överdriv eller döm inte utan beskriv bara situationen, t ex så här:

Detta är olämpligt: "Nu är lunchen förstörd!"

Tydlig kommunikation: "Nu har vi mindre tid att spendera under lunchen eftersom jag fortfarande måste tillbaka till arbete kl 13:00."

3. Använd "Jag meddelanden". Enkelt uttryckt: om man börjar en mening med "Du" så kommer det lättare att låta som ett angrepp och sätter personen i defensiv ställning.

Om du börjar med "jag", ligger fokus mer på hur du känner dig och hur du påverkas av deras beteende. Det visar din reaktion snarare än deras skuld. Till exempel:

"Du meddelande": "Du måste sluta med det!"

"Jag meddelande": "Jag skulle uppskatta om du slutade med det."

Formel för konflikthantering

Här är bra formel som sammanfattar de tre ovanstående punkterna:

"Om du [deras beteende], så känner jag [dina känslor]."

När denna formel används med sakliga uttalanden, snarare än domar och etiketter, så ger den en direkt, icke-attackerande och på ett mer ansvarsfullt sätt dina medmänniskor en uppfattning om hur deras beteende påverkar dig. Till exempel:

"När du skriker så känner jag mig attackerad."

Avslutande tips:

 • Se till att din kropp speglar förtroende: stå upp rakt, titta folk i ögonen och slappna av.
 • Använd en bestämd men trevlig ton i din röst.
 • Förutsätt inte att du vet vad den andra personens motiv är, i synnerhet om du tror att de är negativa.
 • När du är i en diskussion, glöm inte att lyssna och ställa frågor! Det är viktigt att förstå den andra personens synvinkel också och det visar att du respekterar individen.
 • Försök att tänk vinna-vinna (en filosofi där båda parter ska gå som vinnare ur situationen): se om du kan hitta en kompromiss eller ett sätt för er båda att få era behov tillgodosedda.

Träna på dessa saker så ska du snart märka att du får mer respekt bland dina medmänniskor och kollegor - du utövar då tydlig kommunikation på ett självsäkert sätt som snabbt kommer att kunna lösa konflikter och minska stress bland alla inblandade.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.