Att gå från enmansföretag till att anställa sin första medarbetare är ett stort steg. Se därför till att vara förberedd och väl införstådd med vad det innebär att vara arbetsgivare. Nedan listar jag viktiga punkter att fundera över och känna till innan du tar steget att anställa.

1. Beräkna lönekostnad

Funderar du på att anställa så bör du först och främst räkna ut vad den totala lönekostnaden blir för att försäkra dig om att du har råd att anställa. Kostnaden för en anställd är inte bara lönen, du ska även betala semesterersättning och arbetsgivaravgifter.

Semesterersättningen är 12 % av lönen. Arbetsgivaravgiften varierar beroende på den anställdes ålder. För den som är född 1951 och senare är arbetsgivaravgifterna 31,42 %. För pensionärer födda 1950 och tidigare är arbetsgivaravgifterna 16,36 %.

Därutöver tillkommer eventuella försäkringskostnader. Är ditt företag anslutet till ett kollektivavtal är vissa försäkringar obligatoriska. Är företaget inte kollektivavtalsanslutet väljer du själv om du vill teckna motsvarande försäkringar hos Fora.

2. Registrera dig som arbetsgivare

Innan du anställer för första gången så måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Varje månad ska du sen fylla i en arbetsgivardeklaration där du redovisar utbetalda löner och andra förmåner, arbetsgivaravgifter samt avdragen skatt.

3. Välj rätt anställningsform

Fundera över vilken anställningsform som lämpar sig bäst för det aktuella uppdraget. Rör det sig om ett tidsbegränsat uppdrag så är det en visstidsanställning som är aktuell men rör det sig om en varaktig tjänst så är det istället en tillsvidareanställning som gäller. Mitt råd är dock att, i den mån det är möjligt, alltid börja med en provanställning så att du och den anställde får en chans att lära känna varandra och försäkra er om att det är rätt person på rätt plats. En provanställning varar under max 6 månader och kan sägas upp utan saklig grund. Efter 6 månader övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidare anställning om inget annat överenskommits.

4. Skriv anställningsavtal

När du har hittat rätt person för jobbet så är det viktigt att upprätta ett skriftligt anställningsavtal. Anställningsavtalet ska innehålla följande information:

  • Uppgifter om arbetsgivare, arbetstagare och arbetsplats
  • Anställningsform
  • Tillträdesdag
  • Arbetstid
  • Tjänstetitel och en kortfattad beskrivning av arbetsuppgifterna
  • Lön och andra förmåner
  • Semester
  • Uppsägningstider eller slutdag för tidsbegränsad anställning
  • Tillämpligt kollektivavtal om sådant finns

Ladda ner: Anställningsavtal här

5. Sjuklöneansvar

Som arbetsgivare har du ett omfattande ansvar om dina anställda blir sjuka. Den första dagen som den anställde är sjuk är en karensdag, då ska du inte betala någon sjuklön. Därefter, från dag 2 till dag 14, ska du som arbetsgivare däremot betala sjuklön till den anställde som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjuklönen uppgår till 80 % av lönen. Sjuklöneansvaret kan slå hårt ekonomisk mot det mindre företaget och är en vanlig anledning till att småföretagare undviker att anställa.

Det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till innan du anställer, särskilt om det är din första anställning. I många fall kan det vara bättre att till en början anlita en underkonsult som fakturerar dig. Då minskar risken avsevärt eftersom du då endast betalar för jobb som blir utfört och du slipper dessutom omfattande administration.

Missa inte: Anställa personal för första gången - tips och tricks


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.