Vad regleras egentligen i kollektivavtalen och vilka fördelar och nackdelar finns det för dig som arbetsgivare med att teckna kollektivavtal?

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett paket av skriftliga avtal som tecknas mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Det är en regelsamling med gemensamma villkor för anslutna företag inom en viss bransch som förhandlas fram av representanter för båda parter.

Vad regleras i kollektivavtalet?

För de flesta branscher innehåller kollektivavtalet avtal om allmänna anställningsvillkor, lön, omställningsavtal, pension och försäkring.

I avtalet om allmänna anställningsvillkor finns regler för bland annat anställningsformer, semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, övertidsersättning och uppsägning.

I löneavtalet regleras arbetstagarnas rätt till årlig lönerevision och hur den ska gå till.

Omställningsavtalet ger företaget och de anställda möjlighet att få hjälp från trygghetsråden och dess trygghetsfond vid till exempel nedskärningar. Det är en unik försäkring som saknar motsvarighet på den privata försäkringsmarknaden.

Avtal om tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger de anställda på företaget en kompletterande tjänstepension utöver den allmänna pensionen. TGL ger rätt till ersättning vid dödsfall och TFA ger ekonomiskt skydd, utöver det lagstadgade, om någon skadas på jobbet.

Fördelar med kollektivavtal

Kollektivavtalen innehåller bra och billiga lösningar på många övergripande frågor. För dig som arbetsgivare innebär det en enkel paketlösning där du inte behöver ta ställning och hitta lösningar till varje enskild fråga. Därutöver så ger kollektivavtalet förutsägbarhet. Både du som arbetsgivare och de anställda har tydliga regler att förhålla er till och vet vad som gäller i olika situationer. Ett företag som är kollektivavtalsanslutet bedöms traditionellt sett dessutom som ett seriöst och pålitligt företag.

Med det sagt så finns det inget som säger att ett företag som inte är kollektivavtalsanslutet skulle vara mindre seriöst än ett företag som valt att ansluta sig.

Generellt kan man säga att kollektivavtalen lämpar sig bäst för arbetsgivare som har en stor homogen arbetsstyrka, dvs. många anställda med likartad utbildning och erfarenhet som utför likartade arbetsuppgifter. Detta eftersom du som arbetsgivare då inte behöver förhandla med varje individ utan istället förhandlar med gruppen som helhet.

Nackdelar med kollektivavtal

Den största nackdelen med kollektivavtalen är att de saknar flexibilitet, vilket blir extra påtagligt i mindre organisationer där varje individ har en unik roll i företaget. Därutöver kan det upplevas som att kollektivavtalen med sitt fokus på kollektivet och arbetstider inte har hängt med i den förändring som sker på arbetsmarknaden. I många moderna tjänsteföretag måste den mänskliga resursen stå i centrum, verksamheten bygger på det medarbetarna presterar. Därutöver blir gränsen mellan arbetstid och fritid alltmer diffus, vilket kan bli svårhanterligt med kollektivavtal. För företag med ett fåtal anställda upplevs kollektivavtalet ofta som en administrativ börda istället för den förenkling som det syftar till att vara.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns tydliga fördelar med kollektivavtal men det är inte för alla. Viktigt att komma ihåg är dock att om kollektivavtal inte är rätt alternativ för ditt företag så måste du hitta alternativa lösningar på de frågor som uppstår.

Läs även: Kollektivavtal, för att företagen inte ska få bestämma

Mycket av det som regleras i kollektivavtalet går att erbjuda de anställda även utan att teckna kollektivavtal, exempelvis genom att kontakta privata försäkringsbolag och andra branschorganisationer.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.