Mycket av detta kan gå i uppfyllelse, några blir framgångsrika entreprenörer, men många hankar sig också bara fram i en ganska osäker tillvaro!

När man startar ett eget företag är inte den framtida pensionen det första tänker på. Man har fullt upp med den dagliga verksamheten och så är man kanske okunnig om vilka pensionsregler som gäller!

Här nedan är ett exempel på ungefär hur stora skillnaderna kan vara mellan att vara anställd och egen företagare:

Karin 30 år har arbetat som egen företagare sedan 2002.

Hon tjänar 30 000 kr i månaden efter avsättning för egenavgifter. Hon saknar tjänstepension och sparar inte privatpensionsförsäkring. Hon får när hon går i pension vid 65 års ålder 16 000 kronor i månaden.

Per 30 år har också arbetat som anställd sedan 2002.

Han tjänar också 30 000 kronor i månaden som lön från arbetsgivare. Han sparar inte heller i någon privat pensionsförsäkring. Men hans arbetsgivare har betalt tjänstepension åt honom. Han får när han går i pension vid 65 års ålder 22 500 kronor i månaden.

När man har ojämna arbetsinkomster och ingen arbetsgivare som betalar in tjänstepension kan den ringa pension som många kommer att få komma att bli en tråkig överraskning.

En rejäl sänkning av levnadsstandarden står att vänta för många.

Många känner idag inte till hur mycket pengar som bör sättas av till en tjänstepension.
Många vet inte heller att det är nödvändigt att ta ut lön för att omfattas av den allmänna statliga pensionen.

Till skillnad från att vara anställd bär egenföretagaren ansvaret för sin egen pension.

Som anställd är man i princip alltid garanterad pensionsrätt, för egenföretagaren beror det på hur mycket han faktiskt har betalat in till Skatteverket!

Som företagare är det också viktigt att känna till att den statliga pensionen grundar sig på den lön man tar ut, men bara till en viss gräns. Förmånerna blir t ex inte högre om man tar ut lön över den gränsen. Därför måste man känna till vilka inkomstgränser som gäller som är pensionsgrundande.

För de företagare som driver aktiebolag och har en större vinst väljer många att ta ut en större del av vinsten som utdelning genom de s k 3:12-reglerna och får då en lindrigare beskattning. Ett minskat löneuttag i ett sådant fall kan medföra en kraftig reducering av framtida pension då både vanlig statlig pension och tjänstepension beräknas på den faktiskt uttagna lönen.

När man har ett nystartat företag är det viktigt att i första hand ta del av de förmåner som man kan få från statligt håll. I början när man startar företag finns kanske inte pengar till allt som skulle behövas. Då får man priotera bort det som pengarna inte räcker till.

Vi vet alla hur viktiga småföretagarna är för Sveriges ekonomi. En insats för att hjälpa dessa med ändrade pensionsregler behövs göras nu. Vi vill inte ha ett stort antal ”Fattigpensionärer” i Sverige.

Tycker Du att det härr låter orättvist? Ja , det är det! Under mina år som egenföretagare har det förvånat mig att den som startar eget inte blir bättre informerad om de villkor som gäller!

Så länge reglerna inte ändras så måste i vart fall informationen om detta nås fram till de som tänker starta företag och till de som redan driver företag.

Skillnaderna vad gäller socialförsäkringarna och pensionsförmånerna måste bli mer lika för de som är egenföretagare och anställda. Då vågar fler starta företag.

Anne-Christine Carlberg f d egen företagare under tio år.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
Josef . B
2012-09-19 17:17
Inte undra på att staten uppmanar "alla" arbetslösa att starta eget! De vet att varje individ med lite egna idéer blir jättesugen av att starta eget efter att de får löfte om "starta eget bidrag". Inte så mycket, 200-300 kr dag som skall räcka till att betala hyra för lokal, köpa in varor, göra reklam etc. etc. etc.
De lägger ner 1000-tals timmar under flera år
och svettas varje gång de lämnar in deklarationen. Släktingar, vänner har länge sedan tröttnat på egenföretagarens slit och som de ser hopplösa och ständigt pennings sökande arbete. Men den driftige entreprenören ser inte detta. Han har inte tid till eftertanke. Den ende som ler STORT är staten. Den VET att 85% av småföretagarna kommer aldrig att lyckas. Staten VET att dessa slitvargar och arbetsmyror får minimal pension. D.v.s. omkring 7000 kr netto/ månad. Och inte 17.000 kr/månad som en arbetstagare får i pension. Staten rycker faktiskt på axlarna och säger till företagaren. Skyll dig själv när du inte har "rätta" idéer. Att staten tjänar 100-tals miljarder när dessa arbetsmyror går i pension är ju jättebra. Då kan statens ministrar få rejäla pensioner i stället. 80.00 - 100.000 kr/ månad. Att den slutkörda egenföretagaren är tvungen att gå med mössan i hand till socialen varje månad när "pensionen" inte räcker till är inte deras problem. Var han en "sucker" får han skylla sig själv... 90% av Sveriges befolkning jobbar på små företag med mindre än 40 anställda. Det är dessa som skulle prioriteras och inte politikernas stöldlön från Sveriges medborgare och löntagare.
Och nu när jag har ordet så kan jag lägga till en annan sak.
När så många ungdomar går arbetslösa har jag en perfekt lösning. Alla anställda fyllda 55 år skall ha en lärling bredvid sig på jobbet. Lärlingen får i alla fall arbetslöshetsstöd på 4-5000 kr. För dessa pengar skall den jobba halva arbetstiden. Ena veckan fm. andra veckan em. För varje år som går skall lärlingen öka sin arbetstid med 1 timme medan 55 åringen skall minska sin arbetstid med 1 timme. När åldringen har fyllt 65 är lärlingen utbildad och 55 åringen kan gå i pension. Företaget har under hela denna process fått 2 arbetstagare och staten har sluppit betala för inget arbete utfört. Kommentar?
Se mer...
Daniel W.
2012-09-18 18:48
Pension är ett tillfälligt påhitt som blev möjligt pga. den ekonomiska tillväxten som kom efter oljans upptäckt. Nu sinar oljan samtidigt som efterfrågan växer enormt i öst, och det är oundvikligt att experimentet med världens FIAT-valutor som är skapade av centralbankerna kommer att krascha, tillsammans med bankernas privilegium att skapa pengar ur luft, och då kommer pension vara ett minne blott förutom för politikerklassen som lever gott på bekostnad av alla andra och kommer parasitera så länge dom kan komma undan med det.

Fördelen för egen företagare när detta händer är att dom har någorlunda kontroll över sin inkomstskälla även in i äldre dar, medan anställda är beroende av sin arbetsgivare för att sätta mat på bordet.
Se mer...
Pong Lee
2012-09-18 10:52
En oehört viktig sak ANNE-CHRISTINE CARLBERG talar om här. Politiker säger att Företagare är viktiga för landet men de har inte förmågan att göra ett rättvist system. I verkligheten blir Företagare behandlade som vårt lands avskum och inför skatteverket kan du vara en bedragare trotts att du har en revisor som gjort allt rätt, för skatteverket har rätt att vara både åklagare och domare vid en skatterevision, det räcker inte med att du har alla papper i ordning du måste ge dig in i en långvarig rättstvist, 3- 6 år är inte ovanligt. Tjuvar och banditer behandlas bättre.
Nu är verkligheten den att vårt lands Egenföretagare är hjältar som ofta jobbar 12 timmar per dygn under mycket orättvisa förhållanden.
Min önskan är att t.ex. Uppdrag granskning tar upp detta skeva förhållande så alla får se, upp till ytan med allt om Egenföretagarnas situvation.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.