Forskningen bekräftar

Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet har på uppdrag av Almi Företagspartner tagit fram rapporten. Malmströms rapport är intressant då den visar att bransch inte har betydelse - samtliga företag som har styrelser med blandat ursprung hade högre omsättning. Men inte nog med detta, de mest högpresterande styrelserna var även jämställda vad gäller fördelningen män – kvinnor. Förra våren undersökte Almi den finansiella effekten av jämställdhet i bolagsstyrelser.

–  Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagens möjlighet att växa. Nu visar dessutom våra undersökningar att företag som har mer jämlika och jämställda styrelser omsätter mer. Företag vinner helt enkelt på att ha personer med olika bakgrund och erfarenhet i styrelsen, säger Anna Lundmark Lundbergh, VD Almi Värmland, på Almis sajt.

Rapporten har baserats på en databas med cirka 100 000 aktiebolag som vardera omsätter minst 5 miljoner kronor och/ eller har minst fem anställda. Under tre år har man följt företagets ekonomiska situation. Tidigare hade bara 20% av företagen i databasen minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund. Rapportens resultat visar att det optimala för ekonomisk effektivitet är när cirka 30% av ledamöterna i styrelsen har utländsk bakgrund.

Forskningen menar att ledamöter med utländsk bakgrund kan bidra till en ökning av internationella affärer eftersom man har kunskap om kulturen på en potentiell ny marknad. Detta kan skapa konkurrensfördelar, och framförallt betyder den affärsmässiga förståelsen mycket eftersom olika länder har olika sätt att göra affärer. En annan del i detta är att diversifierade styrelsegrupper gynnar kreativitet eftersom man ser problemen ur olika synvinklar, och även lösningarna. Människor med olika bakgrunder och olika erfarenheter i bagaget bidrar till flera synsätt.

Text av Kee Bergman

Fakta från Almis sajt:

Databasen som analyserna bygger på är sammanställd av SCB och omfattar åren 2016–2018. Data har hämtats från LISA, LISA_FTG, LISA_CFAR, RTB, RAMS, STATIV, UHV, UHT, FoU och FDB.

I databasen ingår totalt 96 090 aktiebolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Den fördjupade statistiken som rapporten vilar på omfattar 34 062 aktiebolag. De har minst två ordinarie ledamöter i styrelsen och har haft verksamhet under hela perioden 2016–2018.

Läs vidare: Företagsutvecklaren: Tre oväntade tips för ökad lönsamhet


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.