Ivan Daza har jobbat med försäljning i 35 år i en rad branscher. Nuvarande företaget, TakeReference, fokuserar på rekrytering av toppsäljare och försäljningschefer. De fungerar dessutom som bollplank till kandidaterna, som nästan alltid är toppsäljare som vill vidare, framåt och uppåt.

Du som vill bli säljare rekommenderar han att börja sälja någonting och prova dig fram.

– Lär dig den långa, hårda vägen, tipsar Ivan Daza. Försäljning börjar ofta med att knacka dörr eller sälja via telefon. Det är ett enträget arbete. Vartefter du blir bättre kan du pröva att sälja mer avancerade produkter och tjänster, till mer avancerade kunder och mottagare.

Lästips: 13 faktorer som gör dig till stjärnsäljare

Testa och mät dina aktiviteter

En toppsäljare har ofta förmågan att både titta på paketeringen av erbjudandet och  försäljningsprocessen. Om den går att trimma, om presentationen av det hon säljer går att göra bättre. Dessutom jobbar hon brett och intensivt med många olika vägar för att nå kunder. Inte bara telefon, knacka dörr eller skicka e-brev utan en kombination av olika kanaler. Dessutom mäter hon resultatet av alla olika aktiviteter. Det gäller att lära sig längs med vägen vad som fungerar bäst.

Gör du ett e-postutskick gör du så kallade A/B-tester, där du testar olika rubriker och ser vilken rubrik som når fram, som får folk att vilja läsa om ditt förslag.

– När du gör mötesbokningar gör du samma sak. Då ser du efter vad som fungerar bäst för att få till mötena och presentera dig för kunden. Mät allting. Var öppen för förslag och feedback. När du får ett nej, ber du vänligt att få veta vad kunden tackade nej till. Fråga vad du missade i kommunikationen. Så att du får feedback och hela tiden har möjlighet att förbättra dig i ditt säljuppdrag.

Bli en kunskapsavsändare inom ett område. Håll i egna event och seminarier. Bjud på kunskap så att du hela tiden visar att du kan och förstår ett område. Det bygger förtroende, vilket gör att många kommer att söka sig till dig när de behöver hjälp.

Attrahera och behåll toppsäljare

Det är många olika parametrar som bidrar till lojalitet för en uppdragsgivare/arbetsgivare. Det mesta hänger på (försäljnings-)chefen eller VDn. Hon behöver vara en bra person med bra värderingar som förstår ledarskap samt hur en sund och hälsosam försäljningsorganisation byggs. Det är väldigt mycket som kan gå fel och det är väldigt många som gör fel också, vilket är lätt hänt.

– Därför bör du som försäljningschef veta vad du håller på med, förtydligar Ivan Daza. Det finns väldigt många som utbildar försäljningschefer men det finns även många som inte har gått några utbildningar, vilket märks lite för ofta och lite för väl. Du behöver vara lyhörd och lyssna på dina säljare samt coacha dem på ett bra sätt. En kombination av positiv och utvecklande feedback, så att du hela tiden får säljaren motiverad att lära sig mer och bli bättre. Mät allting. Det är också sunt att ha en relativt tävlande miljö. Inte för starkt tävlande så att säljarna hugger varandra i ryggen men en sund tävling där alla resultat mäts. Och säljarna belönas väl om de uppnår alla sina mål och budgetar. Budgetarna måste också vara uppnåbara, de får inte vara för höga. Det får en motsatt effekt.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att sälja toppsäljare och försäljningschefer, berättar Ivan Daza. Det gör att jag får möjligheten att lyssna in stora företag och tillväxtföretag. Deras utmaningar, där de står och är i dag. Alla bolag som växer samt utvecklar nya produkter och tjänster, är kanske roligast att hålla på med. Det är också oftast de som växer mest och har störst behov av att bygga säljkår och säljteam.

Tre säljtips:

  • Presentera på kort tid varför du har samtalet med den potentiella kunden, så att hon slipper undra vad samtalet går ut på.
  • Träna på din pitch. Förklara vad det är du säljer. Spela in dig själv och lyssna. Fundera över hur det låter. Testa på några och se om de faktiskt förstår vad det är du säljer och att du gör det på ett bra sätt.
  • Ha ett enkelt avtal. Gör det enkelt för kunden att fatta beslut. Det får inte vara för krångligt.

Text av Marie Hagberg.

Läs vidare: 12 råd för framgång inom försäljning


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.