Vad utmärker säljare och säljorganisationer i världsklass? Varför lyckas vissa bli stjärnsäljare medan andra förblir medelmåttor? Vad har de gemensamt när det kommer till deras personlighet, attityder, bakgrund, handlingsmotiv och beteenden?

Den viktigaste framgångsfaktorn är framgångstro följt av målfokusering samt energi och entusiasm. Det är några av de faktorer som gör en säljare till en stjärnsäljare, enligt en ny forskningsrapport. Det duktiga säljarna sätter tydliga och konkreta mål och jobbar stenhårt för att nå dem. De tror på sig själv och har väldigt optimistiska förväntningar på att de ska lyckas.

De tretton framgångsfaktorerna är de minsta gemensamma nämnarna för duktiga säljare oavsett vilken typ av försäljning man arbetar med. De kan sägas utgöra stommen, eller grundpelarna, för att en säljare ska utvecklas till stjärnsäljare. Faktorerna bygger alla på mellan 3-6 frågor eller påståenden om vilka de är som person, vad de gör, vad de vill och vad de motiveras av.

13 framgångsfaktorer för säljareDe duktiga säljarna har:

 • framgångstro
 • målfokusering
 • energi
 • ledarförmåga
 • entreprenörsförmåga
 • kundförståelse
 • produktkunskap
 • ambition
 • passion för säljyrket
 • höga krav på sig själv
 • påverkansförmåga
 • människointresse
 • förtroendeskapande

Undersökningen bygger på svar från över 3200 säljare i olika branscher. Man har dessutom läst och sammanställt den mest erkända internationella forskning inom säljområdet och den grundläggande frågan har varit: vilka individuella och organisatoriska faktorer förklarar varför vissa säljare presterar bättre försäljning än sina kollegor.

Här beskriver vi kortfattat sju av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas som säljare:

1. Framgångstro. De bästa säljarna har en stark vilja att lyckas som säljare, de sporrar sig själva till att slå nya rekord och har optimistiska förväntningar om att förverkliga sina mål och sina drömmar.

2. Målfokusering. Framgångsrika säljare sätter höga och konkreta mål för vad de ska åstadkomma och arbetar sedan metodiskt och systematiskt för att nå dem. De har en hög aktivitetsnivå och har alltid många affärer på gång.

3. Energi och entusiasm. Stjärnsäljarna har ett inneboende personlighetsdrag som gör dem nyfi kna, entusiastiska, energiska, envisa och resultatfokuserade.

4. Ledarförmåga. De bästa säljarna är ofta informella ledare. De är duktiga på att leda och engagera såväl medarbetare som kunder.

5. Entreprenörsförmåga. Framgångsrika säljare är likt entreprenörer duktiga på att se affärsmöjligheter och utveckla dem till större affärer. De involverar kunden i den egna utvecklingen, sätter mål tillsammans med kunden och etablerar sitt företag som en nyckelleverantör.

6. Kundkunskap. De bästa säljarna kan sina kunder. De har god kännedom om var och hur kunden fattar sina beslut. De är insatta i vad deras kunder vill, vad de har för utmaningar och problem och anpassar rätt lösningar efter kundens behov.

7. Produktkunskap. Den sjunde viktigaste framgångsparametern för stjärnsäljare är att de kan sin sak. De har inte bara kunskap om sina egna produkters fördelar utan kan också särskilja dem från konkurrenternas erbjudanden genom att agera rådgivare och konsult i de lösningar som erbjuds.

Dessa sju framgångsfaktorer, tillsammans med de sex övriga parametrarna, går nu att mäta rent kvantitativt i en undersökning på ditt företag eller på dig själv. Vilka är era säljares styrkor och svagheter relativt 3200 andra säljare i Sverige? Vilka är dina styrkor och svagheter?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
Bästa säljaren
2013-07-10 19:07
Bra lista och artikel. Saknar möjligtvis att modernt tänkande gällande ex IT och sociala medier.
Stjärnsäljare
2011-11-04 12:42
Bra skrivet
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.