Premium mallar

Compact mode helps you find stories faster

Aktieöverlåtelseavtal

Aktieöverlåtelseavtal

Aktieöverlåtelseavtal används när du eller ni ska ta in en ny ägare i bolaget eller sälja samtliga aktier. I... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Två affärskollegor, man och kvinna, diskuterar och skriver ner sina tankar och idéer i det som ska bli ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal mall: 8 anledningar att skriva ett aktieavtal

Förutom genom bolagsordningen, som är ett offentligt dokument som måste skickas till Bolagsverket, och som i princip brukar vara... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Penna ligger på en kalender där det står inplanerat när inkråmsförsäljningen ska ske.

Inkråmsöverlåtelse avtalsmall, inkråmsaffär

Vad är inkråm och en inkråmsaffär?En företagsförsäljning kan ske antingen genom en aktieöverlåtelse eller en... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Man i kostym skriver på ett avtal för att ingå ett samarbete med en kompanjon.

Kompanjonsavtal, samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal, (benämns även som kompanjonsavtal, samverkansavtal eller partnerskapsavtal) kan ingås mellan... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Uppdragsavtal engelska konsultavtal - assignment agreement

Uppdragsavtal engelska konsultavtal - assignment agreement

Uppdragsavtal används i samband med olika former av affärssamarbeten mellan företag eller då ett företag anlitar ett annat... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
En man skriver ett återförsäljaravtal på engelska för att ingå ett samarbete med en internationell affärspartner.

Resellers agreement template - återförsäljaravtal engelska

I ett återförsäljaravtal, som är en typ av distributionsavtal, regleras bland annat villkoren för försäljningen/säljuppdraget,... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Shareholders agreement template - aktieägaravtal engelska

Shareholders agreement template - aktieägaravtal engelska

Detta är en mall för Aktieägaravtal på engelska. A shareholder’s agreement also includes information about the management, how... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Återförsäljaravtal

Återförsäljaravtal

I ett återförsäljaravtal, som är en typ av distributionsavtal (även kallat distributörsavtal, regleras bland annat villkoren för... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Uppdragsavtal, konsultavtal

Uppdragsavtal, konsultavtal

Mall uppdragsavtal används framförallt i samband med olika former av affärssamarbeten mellan företag eller då ett företag... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Ett agentavtal skrivs på engelska för att inleda ett samarbete med en internationell affärskollega.

Handelsagenturavtal engelska - Sales agency agreement template

Detta är en mall för Agentavtal på engelska.Agentavtal eller handelsagenturavtal heter på engelska sales agency... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Ett företags styrelse har en viktig roll. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för företaget. Därför är det av vikt att de... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Någon skriver under direktpensionsavtal för att trygga pensionen.

Direktpensionsavtal

Denna mall använder du för att upprätta ett avtal om direktpension mellan företaget och en anställd. Avtalet innebär att... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Underentreprenörsavtal

Underentreprenörsavtal

En entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Licensavtal

Licensavtal

Med ett licensavtal menas vanligen ett avtal varigenom licensgivaren upplåter en ensamrätt till en utvald licenstagare. Man... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Orderskuldebrev - Löpande skuldebrev

Orderskuldebrev - Löpande skuldebrev

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av löpande skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter