Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar

Vad är ett samarbetsavtal och kompanjonsavtal?

Ett samarbetsavtal, eller kompanjonsavtal som det även benämns, kan ingås mellan vem som helst och vad som helst. Det kan vara mellan två fysiska personer, mellan ett aktiebolag och en konsult, mellan stater, mellan internationella organisationer.

Avtalet behöver inte vara skriftligt, det finns inga formkrav i svensk lag, det vill säga du kan komma överens med vem du vill om ett samarbete muntligt. Men vill du av bevisskäl och för tydlighetens skull att parterna ska ha koll på vilka villkor som gäller för ert samarbete ska du givetvis upprätta ett skriftligt samarbetsavtal.

Hur det förhåller sig till andra avtalsdokument

Samarbetsavtal ska inte förväxlas med aktieägaravtal i ett aktiebolag. Ett aktieägaravtal, kommanditbolagsavtal, handelsbolagsavtal kan givetvis samtidigt vara ett samarbetsavtal. Ni kan ju lägga in alla nödvändiga klausuler i ett sådant avtal för att de klausuler som vanligen bör ingå i ett samarbetsavtal finns även i dem.

Vilka är parter i ett samarbetsavtal?

Ett kompanjonsavtal kan ingås mellan vem som helst och vad som helst. Det kan vara mellan två fysiska personer, mellan ett aktiebolag och en konsult, mellan stater, mellan internationella organisationer osv. En mall specifikt framtagen för konsulter och uppdrag hittar du här.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Snabbt och säkert kortköp.
  • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

Mallen Samarbetsavtal kostar 596 kr + moms och skräddarsytt pris är 3496 kr + moms. Önskar du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga om produkten? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till patrik@foretagande.se


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

I de avseenden ni inte har bestämmelser i samarbetsavtalet gäller – lagen om enkla bolag

I svensk rätt gäller att när ett samarbete är för handen mellan vissa parter har vi en ”utfyllnadsrätt” i bakgrunden. Lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) gäller om parterna inte har avtalat sinsemellan om något som finns i den lagen. Enligt lagens 4 kap 1 § skall 4 kap 24 §§ tillämpas i den mån parterna inte träffat avtal om något annat. Man säger således att lagen är ”subsidiär”, dvs. tillämpas i andra hand om parterna inte har en bestämmelse i ett visst juridiskt område i deras avtal.

Varför betecknas ett samarbete som ett enkelt bolag?

Ett samarbete betecknas juridiskt som ett ”enkelt bolag”. Det behöver inte registreras någonstans och inget organisationsnummer erhålls således. Var och en av parterna redovisar fortfarande de intäkter och kostnader de har haft i samarbetet i sitt eget företag. Det viktiga att komma ihåg här är bara att staten har bestämt att samarbeten mellan människor inte ska vara ett helt oreglerat område. Om samhällsmedborgarna inte lyckas skriva bra samarbetsavtal som täcker situationer som kan leda till problem för dem vid eventuella tvister, så har samhället ordnat ett ”uppbackningssystem” för att lösa tvisterna i form av de regleringar som finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Detta kompanjonsavtal som vi har utformat på Företagande skall i vissa delar fyllas i av er egen text. Vi har lämnat instruktioner i avtalet om vad denna text i förevarande fall skall handla om. Läs igenom avtalet noggrant och läs igenom i avtalet hänvisade lagrum, så ser ni om ni skulle vilja göra ytterligare undantag eller förtydliganden i förhållande till lagen om enkla bolag.

Tips för att skriva ett kontrakt om samarbete/kompanjonskap

Klausul 3 om fördelning av intäkter och kostnader kan vara en rätt lång redogörelse och bör då lämpligen tas in i en bilaga. Jag beskriver i klausulen olika sätt för hur ni kan beskriva ämnet. Ni får välja er metod och beskriva fördelningen därefter.

Gällande avtalstid enligt klausul 5 kan det vara så att ni inte har en egentlig avtalstid utan avtalstiden sträcker sig till dess projektet är avslutat eller vissa resultat uppnåtts. Då kan ni ändra denna klausul i enlighet med det och rubricera om.

Skulle ni hamna i en skadeståndssituation rekommenderas att ni kontaktar en jurist som kan göra en bedömning av grunden till skadeståndet. Det ska exempelvis föreligga adekvat kausalitet mellan handling och effekt. Olika skadeståndsprinciper kan komma att ha direkt relevans i tillämpningen av skadeståndsklausulen, klausul 8.

En väldigt viktig klausul i samarbetsavtalet är klausul 12 om tvingande lagregler. Den anger att i den mån samarbetsavtalet inte har reglerat ett visst område så gäller lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Snabbt och säkert kortköp.
  • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

Mallen Samarbetsavtal kostar 596 kr + moms och skräddarsytt pris är 3496 kr + moms. Önskar du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga om produkten? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till patrik@foretagande.se


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.