Uppdragsavtal, även benämnt konsultavtal, är ett avtal för utförande av visst arbete mellan en uppdragsgivare/beställare och en frilansare/konsult/uppdragstagare.

Vad är ett uppdragsavtal / konsultavtal?

Dokumentmallen Uppdragsavtal används framförallt i samband med olika former av affärssamarbeten mellan företag eller då ett företag anlitar ett annat företag för utförandet av en tjänst, t ex säljuppdrag. Ofta benämns det som ett konsultavtal och det är egentligen samma avtal med olika namn. I vissa situationer är samarbetsavtal det som är mer lämpligt eller passande i affärsrelationen. Söker du uppdragsavtal för styrelseledamot finns en sådan här.

Avtalet översatt till engelska hittar du här.

Vad avtalet innehåller och varför ni bör skriva det

I avtalet regleras uppdraget och tillhörande frågor så som rapportering, konsultens och uppdragsgivarens ansvar och skyldigheter, betalningsplan, fakturering, ersättningsform, avtalstid och i det sammanhanget uppsägningstid, vem som äger immateriella rättigheter (arbetsresultat) och sekretess. Utöver det bör uppdragsavtalet reglera på vilka grunder avtalet kan hävas, ansvar för s.k. underleverantörer samt sedvanliga bestämmelser i avtal såsom force majeure, konkurrens, överlåtelse av avtalet, tvist och ändringar av avtalet. Kort sagt, det är smart att upprätta ett sådant avtal.

Till detta konsultavtal finns hänvisning till en del bilagor vilka är: tidsplan, rapportering, betalningsplan, konsultens rätt till förmåner och ersättning utöver lönearvode, särskild överenskommelse om äganderätt/nyttjanderätt till arbetsresultat, bilaga om konkurrens.

Denna mall innehåller bland annat viktiga punkter som:

 • Uppdrag - omfattning
 • Rapportering
 • Konsultens och Uppdragsgivarens ansvar
 • Betalning - ersättning
 • Avtalstid
 • Sekretess
 • Underleverantörer
 • Konkurrens
 • Överlåtelse

Köp mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

 • Högsta kvalitet.
 • Enkel att fylla i.
 • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
 • Leverans direkt.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp hela vägen till färdigt avtal? Välj då den skräddarsydd där en kunnig expert gör jobbet åt dig.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


När det måste bli rätt.

Tips för att skriva ett korrekt avtal med konsult och frilansare

Detta är råd gällande mallen du kan beställa och ladda ner på denna sida.

Klausul 2 gällande att uppdraget ska utformas med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt kan konkretiseras och gärna exemplifieras i förhållande till det enskilda uppdragets karaktär. Ni kan skriva in detta direkt i klausulen eller om det är mer omfattande, lägga till en bilaga.

Gällande klausul 2.2 kan ni givetvis också komma överens om detta muntligen om ni behöver den flexibiliteten. Om ni vill kan ni exempelvis införa en bestämmelse i klausulen som anger inom vilka områden förändringar kan bestämmas muntligen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Det är inte säkert att du vill ställa krav på din konsult att ha en ansvarsförsäkring. Klausul 4.2 om detta ämne kan således tas bort, om ni inte ska ha det kravet på konsulten.

När konsulten ska fakturera är upp till er själva och hur lång betalningstiden ska vara. Likaledes om visst belopp ska betalas i förskott. Gör ändringar härom i klausul 7 ”fakturering” och skriv in i betalningsplanen som anges i klausul 6. Betalningsplanen kan givetvis skrivas in direkt i klausulen, ni behöver inte ange det i en bilaga.

Gällande avtalstid i klausul 9 så kan det likaså vara så att konsulten ska utföra en viss uppgift mot en deadline (eller så finns ingen deadline utan konsulten utför arbetsuppgifter i mån av tid och parterna kanske vill förhålla deadlines öppet inom vissa ramar). När arbetsuppgifterna är avklarade är uppdraget över - I sådant fall finns givetvis ingen grund till förlängning av avtalet. Ni får utforma klausul 9 i förhållande till hur uppdraget ser ut.

Om uppdragsgivaren väsentligt ändrar eller utökar uppdraget såsom angetts som grund för hävning enligt klausul 12 får ni givetvis först komma överens om en sådan ändring av eller utökning av uppdraget, i sådant fall finns givetvis inte en grund för hävning av avtalet på grund av denna omständighet. Ändrar ni eller utökas uppdraget, bör ni givetvis göra detta skriftligt. Ändringar och tillägg till avtalet bör göras skriftligt (klausul 19).

Vad som kan anses som väsentligt brytande av avtalet avseende hävningsgrund kan givetvis utvecklas i klausul 12.2, där ni kan konkretisera ämnet om ni så vill i förhållande till uppdragets karaktär.

Glöm inte att ni måste ange inom hur lång tid konsulten inte får vara verksam efter utgången av avtalstiden enligt konkurrensklausulen - klausul 16. Om ni ska ha en sådan klausul får dock bedömas högst individuellt från fall till fall. Det är en klausul ni verkligen bör ta upp till diskussion och stryka om den verkar helt ovidkommande till arbetets karaktär/konsultens arbetsuppgifter i övrigt.

Köp mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

 • Högsta kvalitet.
 • Enkel att fylla i.
 • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
 • Leverans direkt.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp hela vägen till färdigt avtal? Välj då den skräddarsydd där en kunnig expert gör jobbet åt dig.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


När det måste bli rätt.

Notis: När du vill spara avtalet som PDF för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Mallen frilansavtal fungerar bäst i den senaste versionen.)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.