Mall för årsstämmoprotokollDokumentmallen årsstämmoprotokoll eller även kallat bolagsstämmoprotokoll används till att föra protokoll över beslut tagna på årsstämman/bolagsstämman. Årsstämman är det beslutande organet i ett aktiebolag. Om årsstämman beslutar om fördelning av resultatet så kallas stämman för årsstämma och protokollet för årsstämmoprotokoll.

(Notis: Den ordinarie bolagsstämman heter numer årsstämma och den är obligatorisk en gång om året för aktiebolag. Sedan kan man av olika orsaker kalla till extra bolagsstämma. Så den nu korrekta benämningen är därför årsstämma och extra bolagsstämma.)

Se även: Dagordning för årsstämma/bolagsstämma

Ett årsstämmoprotokoll skall innehålla en del obligatoriska punkter för att uppfylla lagkrav och för att kunna visa att de beslut som tagits har tagits på ett korrekt sätt. Bland annat skall årsstämmoprotokollet innehålla röstlängden för årsstämman, redovisning av resultat av omröstningar samt en specifikation av vilka beslut som fattats på årsstämman. Ordföranden på årsstämman och en justeringsman skall underteckna protokollet för årsstämman.


Notis: När du vill spara årsstämmoprotokollsmallen för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator(En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen årsstämmoprotokoll fungerar bäst i den senaste versionen.)

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.