Spelar du dataspel?
Om du svarar nej, innebär det att du inte tar upp telefonen och spelar Candy Crush ibland, och inte heller har spelat Wordfeud eller Quizkampen …? Kanske använder du dig av Runkeeper när du tar din löptur eller har Todoist som din kom ihåg-lista?

De allra flesta deltar i någon form av spel ibland, även om du inte drar för gardinerna, bullar upp med kaffe och Red Bull och skjuter ner digitala fiender i vardagsrummet en hel natt. Gamification handlar om just det – att använda sig av det som lockar och engagerar med spel och dra nytta av det i marknadsförings- och inlärningssammanhang. Det är inte spel, men man använder sig av samma stimulerande mekanismer för att förstärka positiva beteenden genom olika typer av belöningar och sporrande inslag.

Här är ett exempel på gamification från företaget MillionMind - en quiz med flera gamificationinslag, som tid, poäng, animationer och olika nivåer beroende på hur bra man svarar.

Gamification i marknadsföring – 6 tydliga fördelar

Allt fler företag lägger allt mer fokus på marknadsföring genom gamification. Fördelen och syftet är att låta människor bli deltagare istället för åskådare, att engagera sig istället för att passivt stå bredvid. Förutom att det i de flesta fall upplevs som roligare och mer fängslande kommer man mycket bättre ihåg information om man har varit en aktiv deltagare. Det finns många fördelar med gamification jämfört med traditionell marknadsföring:

1. Man ökar engagemanget och underhållningsvärdet
Att skapa interaktion med potentiella kunder är ett bra sätt att göra dem engagerade i en kampanj. Om man dessutom lägger till belönande inslag, som poäng, topplistor eller olika nivåer upplevs aktiviteten som roligare, och det är troligare att man kommer tillbaka till sidan och/eller stannar längre på sidan.

2. Kunden får en starkare relation till företaget
Interaktionen skapar ofta en starkare relation till företaget än om man bara passivt ser en annons eller banner. Detta ger i sin tur mer lojala besökare, som i högre utsträckning återvänder till sidan eller minns företaget.

3. Man ser direkt vilka grepp som fungerar
Med traditionell marknadsföring är det svårt att mäta själva effekten av en kampanj, utan man får nöja sig med rena försäljningssiffror, antal besök på en hemsida eller dylika parametrar. Med en gamificationaktivitet får man tillgång till ögonblicklig statistik över bland annat hur många som ser aktiviteten, hur många som deltar i den och hur många som registrerar sina uppgifter.

4. Kampanjen sprids av deltagarna själva
Om man har en aktivitet som är interaktiv, underhållande och belönande ökar chansen att den sprids av användarna, framförallt om man har uppnått i samband med aktiviteten, som exempelvis att man ligger överst på en topplista eller har fått en virtuell medalj. Spridningen ökar givetvis även om man får någon slags belöning när man bjuder in till eller delar aktiviteten, som till exempel extrapoäng eller kanske en separat tävling om vem som kan sprida aktiviteten till flest vänner.

5. Informationen blir ihågkommen i högre utsträckning
Man kommer normalt ihåg information mycket bättre om man har varit aktiv och deltagande än om man bara har hört eller sett informationen. Därför är gamification ett utmärkt sätt att förpacka information som stannar kvar i minnet, och företaget har större chans att vara ”top of mind”.

6. Längre exponeringstid
Om man har en banner, en annons eller till och med en reklamfilm är det svårt att få en lång exponeringstid. Dessutom är det svårt att veta hur lång exponeringstiden är för varje person. Genom att få potentiella kunder att interagera och delta i en aktivitet bidrar det till en längre exponering för varumärket, och man kan dessutom se exakt hur lång exponeringstiden är.

Givetvis är inte gamification någon mirakelbrygd som löser alla problem eller sköter din marknadsföring på egen hand. Däremot kan det ge stor effekt att ha med gamification som en viktig pusselbit, särskilt eftersom kostnaden för en gamificationkampanj ofta är relativt blygsam.

Sätt verksamheten på spel och involvera gamification – roligt, engagerande och effektivt.

1 kommentarer
2019-05-16 05:47
Jag kom in i gamification genom Masterclass.com när jag lyssnade på The Sims grundare Will Wright. (Jag är lite nördig och älskar att lyssna på hur folk som gör storartade saker tänker). Han pratar mycket om den stolthet en dataspelare känner när han uträttar något i spelet, att jämföra med att passivt titta en skärm utan interaktion. Jag tror att vi utvecklas allt mer till ett gamificerat samhälle, därför att folk gillar sånt här! Jag är inte där i min verksamhet (än) att gamifiering är en del av uppbyggnaden. Men inom fem år så kommer jag att vara det, åtminstone på någon nivå Och då kommer produkterna att vara såna som ingen tror kommer att gamificeras. Guidade Reikiskick (typ meditation) och medryckande föreläsningar. Så jag uppskattar att du håller mig uppdaterad! Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.