Sista och fjärde delen om holdingbolag. Del 1 och 2: vad holdingbolag är varför man starta det.

Skatteverket har sedan en tid tillbaka en grupp som ägnar sig åt att granska holdingbolag i utlandet som äger svenska företag. Numera heter projektet Riksprojektet Utlandstransaktioner. 21

”Enligt den bedömning som Skatteverket har gjort i ´Skattefelskartan´ försvinner varje år minst 46 miljarder kronor i skatt som borde ha betalats, på grund av internationella transaktioner. Det är en tredjedel av det totala skattefelet på 133 miljarder kronor. En stor del av det internationella skattefelet beror på transaktioner med skatteparadis och skatteupplägg med användning av utländska holdingbolag.” 22

Skatteverket säger att ”det är vanligt att man inför en försäljning av ett rörelsedrivande svenskt fåmansaktiebolag säljer detta för underpris till det utländska holdingbolaget strax innan det överlåts till extern köpare för marknadspris. Det är även vanligt att stora utdelningar överförs till nybildade utländska holdingbolag.” 23

Medlen som ackumuleras i holdingbolagen har tidigare i många fall disponerats av de svenska ägarna genom "lån" från dessa. För att göra det svårare att skatteplanera via utländska holdingbolag har därför genom en så kallad stopplagstiftning gällande från och med den 13 februari 2009, införts regler om beskattning av lån från utländska juridiska personer. Dessutom har avdragsrätten för räntor på sådana lån slopats.

Under 2009 har det kommit flera domar från kammarrätterna, processer som Skatteverket drivit, avseende så kallade "lånefall" där "lånen" beskattats som utdelning, antingen från det svenska bolaget eller från det utländska holdingbolaget.

Några exempel på skatteflykt som Skatteverket har funnit i sin granskningsverksamhet är:

  • Kapitalförsäkringsupplägg där arbetsinkomster omvandlas till skattefria medel i kapitalförsäkringar i skatteparadis. Ett uppmärksammat fall har rört företag och personer inom dentalbranschen.
  • Skenutvandrade personer som skriver sig utomlands men som faktiskt bor och ska betala skatt i Sverige.
  • Företag där vinster eller löner betalas ut via skatteparadis utan att mottagaren betalar skatt på utdelningen eller lönen.
  • Företag som skickar pengar till skatteparadis genom luftfakturor utställda av "blufföretag" i syfte att undgå bolagsskatt och/eller arbetsgivaravgifter.
  • Konton och depåer i skatteparadis för att undgå löpande beskattning alternativt reavinstbeskattning vid aktieförsäljningar.
  • Pengar som slussats ut som utdelning till holdingbolag utomlands har omedelbart skattefritt tagits hem som "lån" av ägarna för privat konsumtion — uppenbarligen utan någon som helst avsikt att "lånen" ska återbetalas. 24

21 Skatteverkets kontroller av skatteparadis och holdingbolag i utlandet, 23 juni 2011.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.