Allt fler företagare börjar inse den stora fördelen med auktorisation. En auktorisation är en kvalitetsstämpel som visar ditt företags kompetens utåt – för kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners.

Offentliga upphandlare, kommun, landsting och många andra kunder föredrar att köpa sina tjänster från auktoriserade bolag. Kvalitetsstämpeln ökar också möjligheten att höja priset på tjänster ochvaror, med bibehållen tillit från kundens sida. En auktorisation är således som gödsel för dina affärer.

Krav

Vem som auktoriserar ditt bolag beror på vilken verksamhet du bedriver. Städbolag auktoriseras exempelvis av de olika branch- och arbetsgivarorganisationerna, medan ett väktarbolag auktoriseras av Länsstyrelsen. Kraven som ska uppfyllas för auktorisation skiljer sig i detalj mellan olika verksamhetsinriktningar, medan många övergripande krav är desamma oavsett verksamhet. De vanligaste krav jag stött på under mitt företagande har varit att ditt aktiebolag ska:

  • ha ordnad ekonomi (är prickfri hos kronofogdemyndigheten)
  • inneha F-skattesedel
  • vara registrerat i moms- och arbetsgivarregistret
  • ha en ansvarsförsäkring
  • ha någon form av miljöledningssystem
  • följa allmänna reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
  • att Dina anställda bär synliga namnbrickor och kan legitimera sig vid förfrågan
  • att Ditt företags samtliga bi-bolag auktoriseras,
  • samt att Dina eventuella underentreprenörer också ska följa många av dessa krav. 

Det är naturligtvis också viktigt att du och ditt företag följer den auktoricerande organisationens/myndighetens kontraktsvillkor, kollektivavtal, samt gällande lagar och avtal. Vissa organisationer kräver dessutom att deras medlemmar genomgår en auktorisationsubildning.

Du kan bli auktoriserad nu

Att bli auktoriserad kan gå relativt snabbt. Först och främst ska du lyssna med den auktoriserande organisationen kring vilka specifika krav som gäller för just ditt företag. När du samlat ihop dina papper och uppfyllt förutsättningarna för ditt företags auktorisation skickar du uppgifterna till den auktoriserande organisationen/myndigheten. De hjälper dig vidare till ett auktoriserat företagande med ökade upphandlingsmöjligheter, ett gott rykte som seriös företagare och mer pengar i plånboken.

Nästa gång vi hörs kommer jag att berätta mer om vad ett miljöledningssystem innebär.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.