Tiden går snabbt och nu är snart år 2015 till ända. Slutet av förra året blev lite överraskande med ett nyskapande av en Decemberöverenskommelse mellan sex av våra åtta riksdagspartier, vilken sedermera revs upp av Kristdemokraterna den 9 oktober i år.

Den största partikonstellationen med minoritetsregeringen Socialdemokraterna, blev dock av den tidigare Decemberöverenskommelsen berättigad till att framföra sin budget, vilket medförde att den borgerliga budgeten föll.

När det gäller finanspolitiken, har Sverige nu en socialdemokratisk sådan fram till tussilagon sticker upp på vårkanten, med eventuella borgerliga finanspolitiska förändringar om de tänker samarbeta igen.

Vad kommer påverkas av den socialdemokratiska regeringens budget?

  • Personer över 65 år kommer inte beskattas högre, än löntagare yngre än 65 år, genom att det förhöjda grundavdraget för äldre justeras för inkomster upp till 10 000 kr i månaden. Skatten kommer även sänkas för äldre med inkomster upp till 20 000 kr i månaden.
  • Jobbskatteavdraget minskar för dem med inkomster över ca 50 000 kr per månad. Det kan för dem vara gynnsamt att ta ut högre lön i år och ligga under gränsen nästa år.
  • Regeringen har inte höjt den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för år 2016. Det innebär att den nedre skiktgränsen blir 430 200 kr. Beräkningen av den övre skiktgränsen kommer inte ändras. Regeringens beslut ger följande skiktgränser och brytpunkter för beskattningsåret 2016:

  1 2
Skiktgräns   430 200 kr   625 800 kr  
Brytpunkt 443 200 kr 638 800 kr

 

Det blir därför fördelaktigt att ta ut lön, under brytpunkten för statlig inkomstskatt bägge åren.

  • Tjänster för matlagning och bartender kommer inte längre omfattas av RUT-avdraget. Städtjänster eller annat rengöringsarbete ska endast omfattas av enklare arbete samt flyttstädning. Dessutom får de som berörs putsa och skura trädgårdspoolen på egen hand. Slutligen kommer RUT-avdraget att halveras till 25 000 kronor per person och år för alla under 65 år från början av år 2016.
  • Skattebidraget från staten vid köp av ROT-tjänster från ett företag och dess arbetskostnad samt när en anställd får ROT-tjänster som förmån, sänks från 50 procent till 30 procent. Det maximala skatte avdraget är fortsatt satt till 50 000 kr per person och år.
  • Sociala avgifter för unga föreslås upphöra från och med den 1 juni 2016 istället för den 1 juli. Det innebär en höjning från 25,48 till 31,42 procent för aktiebolag och från 23,72 till 28,97 procent för enskild firma. Förslagsvis kan övertidsersättningar och andra ersättningar betalas ut före den 1 juni.
  • Särskild löneskatt för äldre med 6,15 % införs från årsskiftet på lön och aktiv verksamhet från och med det år man fyller 66 år. Det tidigare förslaget var 5,6 %. Det innebär att de totala sociala avgifterna höjs från 10,21 % till 16,36 %. Försök ta ut en något högre lön under 2015 än 2016, dock under skiktgränsen.
  • Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring kommer höjas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 % av kapitalunderlaget. Skillnaden är marginell. Det är fortsatt gynnsamt att spara med ISK eller kapitalförsäkring i jämförelse med traditionellt sparande och skatt på reavinster.
  • Avdragsrätten för förvaltningsutgifter kommer slopas, det vill säga de utgifter du haft för att förvalta din förmögenhet, enligt skatteverkets definition.
  • Investeraravdraget kommer anpassas till EU-rätten, vilket innebär att avdrag endast får göras av oberoende förvärvare. Det vill säga inte om du eller närstående äger, eller har ägt andelar i det bolag vilket du förvärvar andelar.

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.