Boosta pensionen med smart extraavsättning

Har ditt företag gått bra under året? Då kan det vara värt att överväga en extra pensionsavsättning. Genom det kan din pension växa samtidigt som företagets överskott minskar och därmed även skatten du behöver betala för vinsten (bolagsskatten). På avsättningen till pensionen betalar du i stället en avdragsgill löneskatt på 24,26 procent.

Att avsätta pengar i ett extra pensionssparande kan även vara smart om du tagit ut mycket lön under året.  Gränsen för insättningen till din allmänna pension går nämligen vid en total lön på 550 374 kronor. Det innebär att det inte sker någon ökning till din allmänna pension.om du tjänar mer pengar än så under året.

Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din lön, dock max upp till 476 000 kronor (2021).  

Håll koll på pensionen om du driver enskild firma

Driver du enskild firma? Då har du orätt att göra avdrag i deklarationen för privat pensionssparande. Men här är det viktigt att tänka på att din allmänna pension liksom en del socialförsäkringsförmåner, till exempel föräldrapenning och sjukpenning, bygger på ditt överskott. Väljer du att göra avdrag för pensionen så kommer även ditt överskott att minska och därmed också underlaget för dina förmåner. Därför bör du undvika att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du har ett överskott som är lägre än 537 100 kronor per år, före skatt (2021). 

Ett tips för dig som har enskild firma och tjänar mindre än 537 100 kronor per år är alltså att inte göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration utan istället spara pengar som du har betalat skatt för. 

Det gör du enkelt på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring. 

Optimera löneuttaget

Du känner väl till att om du är ägare i ett fåmansbolag så är det lönen du tar ut nu som påverkar din möjlighet till lågbeskattad utdelning 2022?  

Förutom att hålla koll på att du gör rätt löneuttag enligt 3:12 reglerna finns det en hel del andra saker som är bra att känna till, bland annat beloppsgränserna. 

Följande tre beloppsgränser kan vara bra att ha med dig när du ser över sitt löneuttag:

380 800 kr ger max sjukpenning

476 000 kr ger max föräldrapenning

550 374 kr ger max pensionsavsättning

Gränsen för statlig inkomstskatt på 20 procent går vid 523 200 kr. Har du fyllt 65 år vid årets ingång kan du ha en total årsinkomst på 596 800 kronor innan den statliga inkomstskatten tas ut. Det beror på att du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.

Jämna ut plus och minus

Kvitta dina vinster mot förluster så att du maximerar kvittningsrätten. Har du till exempel sålt aktier under året och gjort en vinst? Då kanske du vill kvitta affären som en latent förlust och realisera den innan årsskiftet? Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förlusterna kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

Slå till innan nyår

Har du ett kalenderår som räkenskapsår? Då kan det vara ett bra läge att passa på att köpa nya inventarier eller maskiner. Du har möjlighet att skriva av inventarier och maskiner av mindre värde direkt. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms är lägre än ett halvt prisbasbelopp, 23 800 kronor under 2021. Det kan även vara smart att köpa dyrare inventarier innan nyår eftersom det ger dig möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om du bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet. 

Nyligen togs ett beslut i riksdagen om en tillfällig skattereduktion för inventarier som köpts 2021 som du kan läsa mer om på Skatteverket.

Betala ränta till dig själv

Har du lånat ut pengar till ditt företag? Då finns det möjlighet att betala ut en marknadsmässig ränta från företaget till dig själv. Tänk på att företaget ska lämna in en kontrollavgift till Skatteverket som talar om utbetald ränta och skatteavdrag om 30 procent. Det måste också finnas en revers, ett kvitto på skulden, som styrker lånet.

Ge bort något extra fint

Julgåvor till anställda är skattefria om värdet på gåvan inte överstiger 500 kronor inklusive moms per person. Fraktkostnader räknas inte in. Om värdet är högre än 500 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan hos den anställda men i år gäller lite speciella regler. Under 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr. Det innebär att du som arbetsgivare kan ge en skattefri gåva upp till ett värde på 2 000 kronor per anställd. Denna gåva får kombineras med julgåvan, så det sammanlagda värdet på julgåvan + gåvan kan bli 2 500 kronor.

Läs mer om gåvan här.

Skattefri födelsedagspresent

Har du fyllt jämt under året eller vill du uppmärksamma en trogen tjänst? Då finns möjligheten att ge dig själv en skattefri minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms. En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Avdragsgilla minnesgåvor kan även ges till dina anställda.

Planera personalfesten

Funderar du på att summera året med en fest för dig och dina anställda om restriktionerna tillåter? Företag har rätt att göra avdrag för max två fester per år och anställd. Enligt nya regler om representation, har avdraget för måltider slopats, däremot får du göra ett skäligt avdrag (högst 60 kr per person, plus moms) för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde. För kringkostnader medges avdrag med högst 180 kronor per person plus moms. Exempel på kringkostnader är hyra och utgifter för underhållning. Vid personalfester får avdrag även göras för före detta anställda och dina anställdas familjemedlemmar.

Se även: Detta gäller julklappar, julbord och jullunch för dina anställda och kunder

Gör en "Corona-avstämning"

Har du fått ekonomiska stöd under pandemin? Då kan vara bra att kolla upp vad som gäller för dessa inför bokslutet. På Tillväxtverket hittar du information om korttidspermitteringstödet och på Skatteverket hittar du information om omställningsstödet.

Obs! Se upp för att ta ut en extra bonus om företaget fått korttidsstöd. Stäm av med din revisor.

Checklista – fler saker att göra innan årsskiftet:

  • Ta fram en preliminär deklaration och gör ett "skuggbokslut" för att underlätta planeringen
  • Gå igenom dina bankengagemang (bankkonton, säkerheter, lån osv.)
  • Stäm av dina saldon och skattekontot
  • Inventera dina tillgångar
  • Följ upp din budget
  • Se över periodiseringarna som måste göras innan årsskiftet


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.