Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1347 artiklar

Rond #6 i Företagande Valspurt 2018.

Två liberala partier - kallar de sig själva i alla fall. Men finns där någon tydlig skillnad på partierna?

Klassiskt liberala Partiet

 

1. Hur kommer ni gynna småföretagare så de kan anställa personal och öka möjligheterna att konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Vi vill minska på byråkratin och beskattningen för företag, samtidigt som vi förespråkar avskaffande av lagar som LAS, MBL samt den nytillkomna kassaregisterlagen. Många regleringar som finns idag gynnar stora företag på bekostnad av små, det vill vi lösa med avregleringar. Vi vill ha fri avtalsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare, staten ska inte styra hur anställningar utformas. Vi vill ta bort alla lagar som ger facken särskilda privilegier.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Vi vill trappa ner och på sikt avveckla skatt på kapitalinkomster. Det kommer förenkla kapitalanskaffning.

 

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Vi är för omfattande skattesänkningar på arbete vilket ger människor ökat incitament att arbeta extra och dessutom betydande ökning i köpkraft. Det kommer att få hjulen att snurra snabbare i ekonomin med ökad aktivitet för alla företag.

Missa inte: Fler partier och ronder

Liberalerna

1. Hur kommer ni gynna småföretagare så de kan anställa personal och öka möjligheterna att konkurrera bättre nationellt och internationellt?

 

Liberalerna vill sänka marginalskatterna och avskaffa värnskatten så att det blir mer lönsamt att anställa och utbilda sig. Företagens sjuklöneansvar bör slopas på sikt, samtidigt som arbetsgivarnas incitament att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar och bidra till rehabilitering av anställda ska bli tydligare. I första hand bör ett avskaffande av den andra sjuklöneveckan prioriteras. Inget vinstförbud för företag som verkar inom välfärdssektorn ska införas. De s k 3:12- reglerna ska reformeras i syfte att underlätta generationsskiften. Vi vill ha lägre ingångslöner för unga och nyanlända.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Liberalerna vill att en utredning tillsätts för att liberalisera reglerna för investeraravdraget i Inkomstskattelagen med målet att inkludera fler investerare och fler bolag i reformen, att systemet för periodiseringsfond likställs mellan samtliga bolagsformer till 30 procent, att avdrag för periodiseringsfond höjs till 50 procent under ett företags första fem år, att en förutsättningslös utvärdering genomförs avseende det statliga riskkapitalet där fördelar och nackdelar mäts och jämförs med alternativa investeringar som kan komma de små- och medelstora företagen till del och att eventuella undanträngningseffekter som det statliga riskkapitalet skapar utreds.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Liberalernas generella politik kommer att gynna också företagare. Lägre skatter, mindre krångel, en reformerad arbetsförmedling och lägre ingångslöner gynnar medborgare såväl som företagare. Sverige behöver en ny, genomgripande skattereform som tydligt sänker beskattningen på jobb och företagande. En sådan reform bör bland annat innehålla följande komponenter:

  • Förenklade och mer enhetliga skatteregler.
  • Sänkta skatter på arbete.
  • Minskade arbetskraftskostnader.
  • Sänkt bolagsskatt.
  • Mer attraktiva personaloptioner.
  • Höjda klimatskatter.

Missa inte: Fler partier och ronder

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.