Vad är eget kapital?

Det egna kapitalet är enkelt förklarat företagets nettoförmögenhet. Det består av det kapital som aktieägarna har satt in (aktiekapitalet och övriga tillskott i efterhand), plus företagets resultat (vinster och förluster), minus de uttag som gjorts från företaget genom exempelvis utdelning. Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets totala tillgångar och skulder, och dessa tre komponenter utgör tillsammans företagets balansräkning.

Förutsatt att det egna kapitalet är positivt anges det på kreditsidan i balansräkningen, då det ses som en hypotetisk skuld till ägarna – lite förenklat har ju faktiskt ägarna rätt att plocka ut pengarna från bolaget. Med anledning av detta visas ett positivt eget kapital med ett minustecken framför i många balansräkningar, vilket kan vara bra att känna till för att undvika förvirring. I en årsredovisning visas det dock i regel utan något minustecken framför. I förvaltningsberättelsen, som tillhör årsredovisningen, ska det redogöras för hur det egna kapitalet förändrats från föregående räkenskapsår.

För dig som funderar, är redo eller precis startat företag - klicka här

Hur ökar och minskar det?

Så, vad är det egentligen som påverkar det egna kapitalet i praktiken? Nedan listar vi de faktorer som ligger till grund för en ökning eller en minskning av det egna kapitalet.

Så ökar eget kapital

  • Företagets verksamhet genererar en vinst, det vill säga att resultatet är positivt, och att pengarna behålls inom bolaget.
  • Ägarna tillsätter kapital, ett så kallat aktieägartillskott.

Så minskar eget kapital

  • Företagets verksamhet genererar en förlust, det vill säga att resultatet är negativt.
  • Ägarna plockar ut pengar från bolaget, exempelvis genom utdelning.

Notera att ovan exempel utgår från ett aktiebolag. Principen för enskilda firmor och handelsbolag är dock desamma – det egna kapitalet ökar och minskar genom företagets resultat samt om ägarna sätter in eller tar ut pengar från företaget.

Börja ditt liv som företagare här

Bundet och fritt eget kapital

Det finns två olika typer av eget kapital, bundet och fritt, och distinktionen mellan dessa är viktig att känna till. Detta då de olika typerna används på två olika sätt. Bundet eget kapital utgörs av aktiekapital (det vill säga det kapital som aktieägarna skjutit till bolaget), reservfond och uppskrivningsfond. Bundet kapital får enbart användas inom verksamheten, och inte plockas ut från bolaget genom t.ex. aktieägarutdelning.

Fritt eget kapital utgörs av verksamhetens överskott, det vill säga vinsten. Det fria kapitalet kan disponeras inom verksamheten, men får även användas för utdelning till ägarna. Utdelning ska dock ske enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att vinstutdelningen inte får vara så stor att det riskerar företagets framtid.

Ett mått på företagets överlevnadsförmåga

Något förenklat kan man beskriva det egna kapitalet som ett mått på företagets överlevnadsförmåga. Varför? Jo, för om en stor andel av företagets totala tillgångar består av eget kapital istället för skulder så har man en större chans att klara sig under sämre perioder där resultatet kanske är negativt. Om andelen skulder är för hög när det går dåligt under en längre period i ett företag finns risken att man inte kan betala sina finansiella åtaganden och därmed riskerar att gå i konkurs.

Att sätta det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna kallas för soliditet, och är ett av de mest frekvent använda nyckeltalen vid analys av ett företags välmående. Kika gärna på vår fullständiga guide om soliditet, där vi på ett djupare sätt går igenom och diskuterar hur du kan använda soliditeten som ett effektivt analysverktyg. Läs vår guide om soliditet.

Hur bokförs förändringar i det egna kapitalet?

Som vi tidigare varit inne på ses eget kapital som en hypotetisk skuld till företagets ägare, och bokförs därför på ett skuldkonto. En ökning bokförs i kredit, och en minskning i debet. Läs mer här hur bokföring går till i respektive kontoklass.

I ett aktiebolag bokförs eget kapital på konton med nummer 2080 till 2099, förutsatt att du använder BAS-kontoplanen. I en enskild firma bokförs det istället på konton med nummer 2010 till 2019 i enlighet med BAS-kontoplanen.

Starta företag med Fortnox

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.