Vad är preliminärskatt?

Den debiterade preliminärskatten är den inkomstskatt som betalas in månadsvis under året, både av privatpersoner och företag. Den är preliminär just för att den är en uppskattning och betalas in löpande under året – till skillnad från den slutliga skatten som fastställs när beskattningsåret summeras i inkomstdeklarationen.

Syftet med debiterad preliminärskatt är att jämna ut skatten över året för att undvika en stor restskatt. Preliminärskatten ska därför vara så nära den beräknade slutliga skatten som möjligt – i en perfekt värld ska du alltså varken behöva betala restskatt eller få återbäring.

För dig som funderar, är redo eller precis startat företag - klicka här

Vem ska betala preliminärskatt?

Både företag och privatpersoner betalar preliminärskatt. Men det ser ut – och går till – på lite olika vis. Och här kommer skatteformerna för preliminärskatt in i bilden.

  • F-skatt: Den som har F-skatt (till exempel enskild firma och aktiebolag) eller SA-skatt (till exempel delägare i handelsbolag – SA står för särskild A-skatt) ansvarar för att själv betala in preliminärskatten.
  • A-skatt: Detta är den inkomstskatt som en anställd (löntagare) betalar. Det är arbetsgivaren som både räknar ut preliminärskatten och drar den direkt från den anställdes bruttolön (eller ja, det senare sker automatiskt).
  • FA-skatt: Och till sist en “hybrid”: FA-skatt gäller för den som driver en enskild näringsverksamhet och har en vanlig anställning. Då drar arbetsgivaren preliminärskatt på lönen för anställningen, medan företagaren själv är ansvarig för att betala preliminärskatt för den enskilda näringsverksamheten.

Hur mycket preliminärskatt ska jag betala?

Skatteverket beslutar i början av varje beskattningsår hur mycket du som företagare ska betala i preliminärskatt. Preliminärskatten baseras på din uppskattade vinst det kommande beskattningsåret, vilken räknas ut enligt följande:

Beräknade intäkter (exkl moms) – beräknade kostnader (exkl moms) = beräknad vinst *

* Enskilda näringsidkare och delägare i handels- eller kommanditbolag ska även dra av egenavgifter från den beräknade vinsten

Lämna preliminär inkomstdeklaration

För att Skatteverket ska kunna beräkna din preliminärskatt så bra som möjligt rekommenderas du att lämna en preliminär inkomstdeklaration inför varje nytt beskattningsår. I deklarationen uppskattar du verksamhetens överskott för kommande år. Om uppskattningen är svår att göra, har Skatteverket en beräkningshjälp i tjänsten för att lämna preliminär inkomstdeklaration. Därefter beräknar Skatteverket hur mycket ditt företag ska betala i preliminärskatt under kommande beskattningsår.

Det finns som sagt inget krav på att lämna en preliminär inkomstdeklaration. Om du väljer att inte lämna någon kommer din preliminärskatt beräknas enligt Skatteverkets schablonmetod. När schablonmetoden används får preliminärskatten inte understiga den debiterade preliminärskatten året före beskattningsåret.

Du kan även lämna en preliminär inkomstdeklaration där du anger noll kronor, om företaget inte förväntas tjäna några pengar. Då är det dock viktigt att ändra den debiterade preliminärskatten om läget förändras under året (mer om detta senare i artikeln).

När får du reda på din debiterade preliminärskatt?

Skatteverket skickar beslut om hur mycket du ska betala i början av beskattningsåret. Beräkningen av skatten framgår under rubriken “Motivering” på ditt beslut. Om du är ansluten till en digital brevlåda skickas beslutet dit, annars får du det via vanlig post.

Börja ditt liv som företagare här

När ska skatten betalas?

Preliminärskatten betalas som sagt månadsvis. Totalsumman för året fördelas jämnt över de tolv månaderna. Inbetalningen ska i regel ske den tolfte varje månad, men det finns några undantag:

  • I januari samt augusti betalas skatten in den sjuttonde
  • För den som redovisar moms på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner kronor är förfallodagen även den tolfte i augusti månad
  • Om den ordinarie förfallodagen, oavsett månad och omsättning, infaller på en helgdag så gäller nästa vardag som förfallodag

Eventuella undantag för respektive månad under det aktuella året framgår på det beslut som Skatteverket skickar ut till dig.

Okej, skatten ska alltså betalas en gång per månad. Så långt är det inga konstigheter. Men vad gäller för dig som har ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret? Eftersom preliminärskatt betalas från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång, finns det också olika “startmånader” – så kallade debiteringsperioder.

Debiteringsperiod och betalningstidpunkt

Räkenskapsåret för en enskild firma ska följa kalenderåret. Men en juridisk person – till exempel ett aktiebolag – kan ha ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret. Därför finns det fyra olika så kallade debiteringsperioder – med fyra tillhörande betalningsperioder.

Debiteringsperiod
Betalningsperiod
1 jan – 31 dec
12 feb – 17 jan
1 maj – 30 april
12 maj – 12 juni
1 juli – 30 juni
17 aug – 12 juli
1 sep – 31 aug
12 okt – 12 sep

Har ditt företag ett räkenskapsår som slutar vi en annan tidpunkt än någon av de debiteringsperioder som nämns ovan? Då utgår du ifrån den debiteringsperiod som infaller närmast efter det att ditt räkenskapsår slutar.

Exempel, debiteringsperiod

Aktiebolaget X har ett räkenskapsår som sträcker sig från 1 april till 31 mars. Debiteringsperioden för bolaget blir då 1 maj till 30 april, vilket betyder att bolaget får 12 juni till 12 maj som betalningsperiod.

Kom igång med ditt företag här

Så betalar du in debiterad preliminärskatt

Som företagare måste du själv varje månad se till att betala in den debiterade preliminärskatten i tid till varje förfallodag. Skatteverket skickar inte ut några fakturor för respektive inbetalning. Du betalar in till ditt skattekonto via Skatteverkets bankgiro.

Värt att notera: En inbetalning måste vara bokförd på Skatteverkets bankgiro senast på förfallodagen – det räcker med andra ord inte att girera eller betala in på förfallodagen för att undvika kostnadsränta på skattekontot. Räntan beräknas från förfallodagen till och med den dag då det aktuella underskottet är täckt.

Ändra preliminärskatt

Ambitionen med preliminärskatt är som sagt att den ska ligga så nära den slutliga skatten som möjligt. Och eftersom oförutsedda saker kan hända under beskattningsåret, har du möjlighet att justera den debiterade preliminärskatten genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration. Då får du ett nytt beslut från Skatteverket. Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket eller för lite i preliminärskatt.

Skatteverket rekommenderar att du ska lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om du tror att den slutliga skatten kommer att bli högre än den skatt som du debiteras för.

Det finns dock ett par fall där du måste lämna en ny preliminär inkomstdeklaration.

Betydande skillnad

När skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är “betydande”. En betydande skillnad är när skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är på cirka 30 procent. Detta gäller dock lägst ett prisbasbelopp (52 500 kronor år 2023 samt 57 300 kronor år 2024).

Omlagt räkenskapsår

Om räkenskapsåret har lagts om utan Skatteverkets tillstånd ska en ny preliminär inkomstdeklaration skickas in till Skatteverket. Om inte den debiterade preliminärskatten ändras blir den beräknad på fel beskattningsår och kan därmed inte möta upp den slutliga skatten för rätt beskattningsår.

Slutlig skatt

När beskattningsåret är över ska inkomsterna deklareras i inkomstdeklarationen. Utifrån inkomstdeklarationen räknar Skatteverket ut den slutgiltiga skatten för ditt företag. Har preliminärskatten varit för hög under året får du återbäring, det vill säga tillbaka pengar. Om din debiterade preliminärskatt däremot var för låg och du har betalat in för lite skatt, kommer du att få betala in mellanskillnaden genom en restskatt.

Debiterad preliminärskatt när du startar företag

Om du registrerar ett nytt företag och ansöker om att bli godkänd för F- eller FA-skatt kommer Skatteverket att beräkna hur mycket du ska betala i debiterad preliminärskatt. Beräkningen baseras på din egen uträkning av företagets förväntade överskott, som du lämnar i samband med registreringen av företaget. Om din verksamhet inte beräknas ge ett överskott under det första året kan du ange noll kronor. Och det går som sagt att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration om det visar sig att uppskattningen inte längre stämmer.

Uppskov med betalningen

När du startar ett helt nytt företag (du får inte ha tagit över verksamheten av någon annan eller redan driva någon annan verksamhet) har du möjlighet att få uppskov i tre månader med att betala din preliminära skatt. Du ansöker om uppskov i samband med att du registrerar företaget. Detta gäller dock inte om du startar en enskild näringsverksamhet och väljer att förlänga ditt första räkenskapsår.

Starta företag med Fortnox
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.