Installationsföretag och elektriker spelar en viktig roll i Sverige, för såväl privatpersoner som samhället i stort. Vad gäller att reparera elfel eller dra el i hemmet säger reglerna att man får genomföra enklare arbeten på egen hand, under förutsättningen att man har tillräckliga kunskaper om hur man går till väga.

 

För större arbeten krävs dock att man anlitar en elektriker, något som i dag inte behöver vara särskilt avancerat. Exempelvis kan man jämföra elektriker i Stockholm via internet för att hitta den som passar ens eget behov, och därefter boka en tid direkt via telefon.

Elektriker centrala i den rådande energiomställningen

Elektrikerna är dock inte bara viktiga för att svenskarnas vardag ska fungera sömlöst, utan även för att samhället ska kunna utvecklas framåt. Energifrågan har varit vida omdebatterad under senare tid, inte minst i och med att höga elpriser påvisat energisystemets brister. En omställning är nära förestående, dels för att svenskarna ska kunna förses med el, dels för att klimatmålen ska kunna uppnås.

 

För att en grön omställning ska kunna genomföras krävs att samhället elektrifieras allt mer, och just elektrikerna kommer spela en avgörande praktisk roll för att förändringen ska kunna äga rum. Under de närmsta 25 åren kommer elnätet behövas byggas ut, samtidigt som fler laddstolpar samt solceller och vindkraft ska installeras, menar tidningen Elektrikern. Man pekar även på att det behöver byggas fler bostäder, och att det behövs många elektriker för att genomföra samtliga delar.

Installationsbranschen beroende av utländsk arbetskraft

Det finns dock ett problem som hotar möjligheten att genomföra energiomställningen, och att uppnå klimatmålen, inom utsatt tid: Det råder brist på elektriker. Enligt en rekryteringsenkät från Svenskt näringsliv saknas det i dag 30 000 utbildade installatörer i Sverige, något företagen i branschen märker av tydligt.

Svt har pratat med Mattias Broman som driver ett installationsföretag, som menar att det är nästintill omöjligt att rekrytera då det råder huggsexa om den arbetskraft som finns tillgänglig. Broman menar därtill att hans företag tidigare blivit nedringda av personer som efterfrågar praktikplats, men att denna pendel nu svängt och att man i dag har svårt att hitta gymnasieelever för praktik.

Kritik mot regeringens nedlagda satsning

För att klara av arbetsbelastningen har stora delar av branschen blivit beroende av utländsk arbetskraft. Tidningen Arbetet anser att beroendet av utländsk arbetskraft riskerar att försätta landet i en otrygg situation. Man pekar även på att situationen är onödig, då det finns många människor i Sverige som skulle kunna ta dessa viktiga framtidsjobb. Många personer i installationsbranschen menar nu att det behövs fler utbildningsplatser för att tillgodose behovet – för att energiomställningen ska kunna genomföras i tid.

 

Den tidigare regeringen tillsatte tidigare en satsning på så kallade branschskolor, i syfte att matcha utbildningar mot marknadens behov. Den sittande regeringen har dock beslutat att lägga ned satsningen, rapporterar Svenskt näringsliv, mot bakgrund av att bara åtta av 24 avsatta miljoner användes i projektet. Svenskt näringsliv menar att regeringen ”slarvar bort” försöket att få in fler utbildade i det bristyrke som är elektriker.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.