För dig som kör din privata bil när du jobbar i företaget kan ta ut en skattefri reseersättning från ditt bolag. Denna bilersättning är för att täcka en del av kostnaderna för drivmedel, värdeminskning, däck, slitage och service.

Under många år var beloppen detsamma men nu har de alltså höjts.

På regeringens hemsida kan vi läsa följande:

"Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil."

Så det nuvarande reseavdraget behålls men de båda schablonbeloppen i reseavdraget höjs.

Skattefri höjd milersättning 2023

De nya beloppen som gäller är att arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.

Det är belopp du kan ta ut skattefritt från företaget.

Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Beloppet för förmånsbilar som helt drivs med el, en elbil, ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil.

Det går också att betala ut ett större belopp per mil men då beskattas milersättningen som vanlig lön, vilket gör det mindre intressant.

Detta förslag bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023.

Läs mer om skattefri milersättning hos Skatteverket.

Se även: Här är nya förslaget på elstöd för företag

100-listan: Svenska arbetsgivare som betalar högst snittlön


2 kommentarer
2022-11-07 13:47
Antar att det blir någon form av karensbelopp. Tidigare har det varit 7000 kr.
1
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.