På regeringens hemsida kan vi läsa följande:

"Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil."

Så det nuvarande reseavdraget behålls men de båda schablonbeloppen i reseavdraget höjs.

De belopp som föreslås är att arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Beloppet för förmånsbilar som helt drivs med el ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil.

Detta förslag bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


2 kommentarer
2022-11-07 12:47
Antar att det blir någon form av karensbelopp. Tidigare har det varit 7000 kr.
1
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.