Olyckor på arbetsplatsen sker, även om man gör sitt bästa för att undvika de. Men det finns viktiga saker att tänka på när olyckan väl är framme, inte minst hur den ska undvikas att ske igen.

Även om det i Sverige i allmänhet råder en ganska god arbetsmiljö finns fortfarande mycket att göra. Varje vecka avlider fortfarande två personer i en arbetsrelaterad olycka, och antalet skadade är långt fler. Nästan 30 000 personer skadas så illa varje år att de sjukskrivs för en kortare eller längre period.

Om en olycka sker är det viktigt att på direkten kontakta försäkringsbolaget samt ev. fackförening och arbetsgivarförening. Det är viktig att ge alla en så objektiv bild som möjligt av händelsen. Tänk på att det ofta är små detaljer som avgör och att den drabbade själv också kommer återge vad som hände för de olika parterna.

Efter en olycka är det viktigt att gå igenom vad som hände med alla berörda. På så sätt lyfts det fram vad som hade kunnat göras för att undvika olyckan, så att det blir möjligt att förebygga fler. Det är viktigt att ta hänsyn till aspekter som stressnivån och andra mellanmänskliga händelser som kan ha påverkat. Ofta är de en lika stor del i olycksrisken som de materiela förutsättningarna.

Är olyckan av allvarig karaktär måste den även anmälas till arbetsmiljöverket. Detta måste göras om det är olyckor av följande karaktär:

  • dödsfall
  • allvarliga olyckor med personskador
  • allvarliga psykiska påfrestningar, som hot om våld mot annans liv.
  • olyckor som kunde orsakat allvarliga personskador

Med allvarlig olycka syftas generellt på händelser som brutna ben, högre gradens brännskador eller skador mot inre organ. Notera också att händelser som inte utgjorde någon personskada men som bedöms som riskabla måste anmälas. Det handlar då ofta om fallade föremål eller utrustning som går i sönder och som hade medförd allvarliga personskador om någon varit i närheten.

Anmälan kan göras via arbetsmiljöverkets hemsida. Anmäls inte händelser riskerar man böter.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön på en arbetsplats är god och uppfyller gällande regler och krav. På varje arbetsplats ska det finnas rutiner för hur man undviker olyckor, samt vad som görs ifall de är framme. Det rekommenderas att dessa rutiner finns skriftligt och att de genomgås med lämpligt intervall, säg en gång per halvår.

På större arbetsplatser ska det även finnas skyddsombud, en anstäld som har som uppgift att se till att arbetsmiljön är så bra som möjligt och risken för olyckor hålls nere. Om annat så ska det rapporteras till ledningen.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.